سوال از زیست اول دبیرستان از آقای امینی راد  • سلام ببخشید چندتا سوال دارم
    چرا تعداد روزنه ها در روپوست پایینی بیشتر است
    چرا از گیاهان آبزی در آزمایشات فتوسنتزی استفاده می شه
    کجای سیب زمینی قند ذخیره میشه


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.