سوال از زیست اول دبیرستان از آقای امینی راد  • سلام ببخشید چندتا سوال دارم
    چرا تعداد روزنه ها در روپوست پایینی بیشتر است
    چرا از گیاهان آبزی در آزمایشات فتوسنتزی استفاده می شه
    کجای سیب زمینی قند ذخیره میشه