سوال درسی: تنظیم محیط داخلی-کلیه • سلام
  "در انسان بطور معمول گلومرول همواره خون روشن را به شبکه دوم مویرگی میرساند."
  توی این جمله منظور از خون **روشن ** چیه؟ مگه کلیه به سیاهرگی که خون **تیره ** در آن جریان دارد متصل نیست؟

  سپاسگزار پاسختون هستم.


 • خیرین کوچک دریا دل ادمین

  @aflak320gmail.com گفته است:

  سلام
  "در انسان بطور معمول گلومرول همواره خون روشن را به شبکه دوم مویرگی میرساند."
  توی این جمله منظور از خون **روشن ** چیه؟ مگه کلیه به سیاهرگی که خون **تیره ** در آن جریان دارد متصل نیست؟

  سپاسگزار پاسختون هستم.

  سلام
  علاوه بر اینکه از بزرگ سیاهرگ زیرین دوتا رگ منشعب میشه و به کلیه ها وارد میشه ، از سرخرگ آئورت هم دوتا رگ منشعب میشه و به کلیه ها وارد میشن، کلیه ها هم مثل قسمت های دیگه بدن نیاز به اکسیژن و مواد غذایی دارن که از طریق آئورت بهشون میرسه ، منظور از خون روشن ،همون خون سرخرگ آوران هست که دارای اکسیژن و مواد غذایی مثل گلوکز هست


 • مدیر

  عنوان موضوع شما تغییر کرد و به شکل سوالی در آمد . لطفا از این پس عنوان در نوشتن موضوع جدید به قوانین بیان شده در این بخش توجه نمایید.