آزمایش عجیب تولید کف • واکنش فوق ازجمله واکنش هایی است که منجر به تولید کف می شود .

  این واکنش بین جوش شیرین ( سدیم بی کربنات یا سدیم هیدروژن کربنات )

  با آلومینیوم سولفات انجام می شود که به مقدار زیاد گاز کربن دی اکسید تولید می کند

  از این واکنش برای خاموش کردن آتش استفاده می شود. • اهههه
  حاجییی خیلی با حاله ها
  منم می خوام!!!


 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.