💠 مشاوره 8 روش مقابله با استرس


 • مدیر

  👈چهار راهکار عملیاتی برای کم کردن اثرات مضر استرس
  ✅ روش تترا ( یا چهار ت و یا تیفو )
  ◀️ استرس زدایی با تنفس
  ◀️ استرس زدایی با تناول
  ◀️ استرس زدایی با تمرکز
  ◀️ استرس زدایی با تعقل

  ❤️ به لطف خدا آلاء رایگان هست و همیشه رایگان خواهد ماند.
  🎁 با نشر این پیام ها سفیر موفقیت ایرانیان باشید.
  👤 آقای محمدعلی امینی راد،مشاور آلاء

  🎧 دانلود یا پخش فایل مشاوره ای

  🆔 کانال تلگرام آلاء

  🌐 سایت آلاء


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.