انگلیسی علی اکبر عزتی کلاس کنکور(1) (94-93)


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.