زیست شناسی مسعود حدادی کلاس کنکور(1) (94-93)


 • مدیر

  **نظر،سوال و یادداشت های شما برای درس زیست شناسی آقای مسعود حدادی**

  • اگر سوال درسی دارید، اینجا بپرسید ( سوالات منتخب هفتگی در کلاس حل خواهند شد)

  • نظر و انتقادهای سازنده ی خود در مورد تدریس، فیلم ها ( نحوه ی فیلم برداری، صدابرداری و ادیت فیلم ها) مرتبط با این درس را اینجا مطرح کنید.

  • مشکلات جزوات، و فیلم ها را اینجا مطرح بفرمایید.

  **جهت دانلود فیلم های این درس [اینجا]( http://sanatisharif.ir//sanati-sharif-lesson/15/10/ ) کلیک کنید.**


 • ادمین

  فوق العاده ای استادحدادی تشکرفراوان • واقعا حیف بود که رفتن
  ایشون عالی بودن بهترین مدرس زیست صنعتی شریف


 • دانش آموزان آلاء

  @admin منظور از توالی ژن یعنی چی؟ • استاد حدادی کجا رفتن؟ 😞 • میشه لطفا ادامه این کلاسارو امسال ضبط کنین؟


 • مدیر

  @f_nena در زیست شناسی مسعود حدادی کلاس کنکور(1) (94-93) گفته است:

  میشه لطفا ادامه این کلاسارو امسال ضبط کنین؟

  سلام نه ایشون موافق فیلم برداری کلاس نبودند.


 • همیار

  این پست پاک شده!


 • جلسه ی 1
  فصل 5 سال سوم دبیرستان
  ماده ی ژنتیک(پیش نیاز فصل 1 پیش دانشگاهی)
  ساختار dna
  اجزای نوکلئوتید dna
  قانون چارگف
  محاسبه ی تعداد(پیوندهای فسفودی استر-پیوند قند فسفات-فسفات-حداقل و حداکثر پیوندهای هیدروژنی-پورین یا پیریمیدین-پنتوز(قند)-پله-حلقه در بازها-مولکولهای الی-مولکولهای نیتروژن دار-c یا g) درdna خطی.dna حلقوی وrna
  حل چند تست
  مدت زمان: 58:48


 • مدیر

  @m.m
  ممنون دست گلت درد نکنه
  اگه لینک صفحه تماشا رو هم قرار بدی عالی میشه • @m.m در زیست شناسی مسعود حدادی کلاس کنکور(1) (94-93) گفته است:

  جلسه ی 1
  فصل 5 سال سوم دبیرستان
  ماده ی ژنتیک(پیش نیاز فصل 1 پیش دانشگاهی)
  ساختار dna
  اجزای نوکلئوتید dna
  قانون چارگف
  محاسبه ی تعداد(پیوندهای فسفودی استر-پیوند قند فسفات-فسفات-حداقل و حداکثر پیوندهای هیدروژنی-پورین یا پیریمیدین-پنتوز(قند)-پله-حلقه در بازها-مولکولهای الی-مولکولهای نیتروژن دار-c یا g) درdna خطی.dna حلقوی وrna
  حل چند تست
  مدت زمان: 58:48

  http://sanatisharif.ir/Sanati-Sharif-Video/15/10/713 • @Roz در زیست شناسی مسعود حدادی کلاس کنکور(1) (94-93) گفته است:

  @m.m
  ممنون دست گلت درد نکنه
  اگه لینک صفحه تماشا رو هم قرار بدی عالی میشه

  خواهش میکنم عزیزم😉 • جلسه 2
  فصل 5 سال سوم دبیرستان-ماده ی ژنتیک (قسمت دوم)
  حل تست
  حل سوالی مربوط به فعالیت 1-5.ص 113 کتاب درسی
  حل چند سوال مربوط به جدول خودازمایی 3-5.ص 114 کتاب درسی
  همانند سازی dna
  همانندسازی dna در سلولهای پروکاریوتی
  همانندسازی dna در سلولهای یوکاریوتی
  حل تست
  شروع فصل6-سال سوم دبیرستان-کروموزوم ها و میتوز(قسمت اول)
  تقسیم دوتایی در باکتری ها
  حل تست همراه با اموزش شمارش کروموزوم ها و مجموعه کروموزوم ها و تعداده کروموزوم ها در هر مجموعه در سلولهای هاپلوئید و دیپلوئید
  مدت زمان: 59:26
  http://sanatisharif.ir/Sanati-Sharif-Video/15/10/714 • جلسه 3
  فصل6-سال سوم دبیرستان-کروموزوم ها و میتوز(قسمت دوم)
  -حل تست همراه با اموزش تعیین جنسیت سلول انسان از روی تعداد کروموزوم های xو y
  1)اگر یک سلول y نداشته باشد.ممکن است:
  a.گلبول قرمز مرد یا زن باشد.b.ممکن است اسپرم مرد یا تخمک زن باشد
  2)اگر یک سلول یک x داشته باشد.ممکن است :مردxy یا زن xo باشد
  3)اگر یک سلول دو x داشته باشد.ممکن است:زن xx یا مرد xxy باشد
  -روش تعیین جنسیت در انسان و جانوران مختلف و شمارش تعداد کروموزوم ها .تعداد اتوزوم و تعداد کروموزوم جنسی در سلولهای سوماتیک و گامت
  -حل سوالهای ص 73 از جزوه ی کروموزوم ها و میتوز استاد حدادی
  -تعداد و ساختار کروموزوم ها
  -حل تست 6 ص 74 از جزوه
  -توضیحاتی از روشهای یادگیری و تست زنی دردرس زیست
  -انواع جهش های کروموزومی(حذف-مضاعف شدن-واژگونی-جابجایی)
  -حل تست 16 ص 78
  -چرخه ی سلولی و نقاط وارسی
  -حل تست 12 ص 75
  مدت زمان: 55:59
  http://sanatisharif.ir/Sanati-Sharif-Video/15/10/715


 • مدیر

  @m.m ممنون توضیحات شما به سایت اضافه شد، اگر زحمت بقیه ی جلسات رو هم به دوش بکشید حسابی ممنون شما می شیم. • @sohrab در زیست شناسی مسعود حدادی کلاس کنکور(1) (94-93) گفته است:

  @m.m ممنون توضیحات شما به سایت اضافه شد، اگر زحمت بقیه ی جلسات رو هم به دوش بکشید حسابی ممنون شما می شیم.

  خواهش میکنم
  چشم
  میخواستم برم.ولی میمونمو کاملش میکنم


 • مدیر

  @m.m در زیست شناسی مسعود حدادی کلاس کنکور(1) (94-93) گفته است:

  @sohrab در زیست شناسی مسعود حدادی کلاس کنکور(1) (94-93) گفته است:

  @m.m ممنون توضیحات شما به سایت اضافه شد، اگر زحمت بقیه ی جلسات رو هم به دوش بکشید حسابی ممنون شما می شیم.

  خواهش میکنم
  چشم
  میخواستم برم.ولی میمونمو کاملش میکنم

  دستتون طلا، چرا اتفاقی افتاده ؟ • استاد حدادی کجایییییییی ؟ دقیقا کجاییییییییییی!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • جلسه 4
  فصل5-سال سوم دبیرستان-ماده ی ژنتیک(قسمت سوم)
  -نکاتی از باکتریها
  -توضیح ازمایش گریفیت و پدیده ی ترانسفورماسیون
  -حل سوال ص 61 از جزوه ی ماده ی وراثتی استاد حدادی
  -ازمایش ایوری
  -حل تست شماره ی 1 و 2 از جزوه
  -حل تست 14 و 8 ص 67
  -توضیح گروه امین
  -حل تست 29 و 23 ص 68
  -حل تست 36 ص 69
  -بررسی تست 2 از جزوه ی کروموزوم ها و میتوز ص 73
  -حل تست 11 ص 75 از جزوه ی کروموزوم ها و میتوز
  -ویژگی تترادها
  -بررسی تست 15 ص 75
  مدت زمان: 57:02
  http://sanatisharif.ir/Sanati-Sharif-Video/15/10/720 • جلسه 5
  فصل6-سال سوم دبیرستان-کروموزوم ها و میتوز(قسمت سوم)
  -تقسیم میتوز
  -حل دو قسمت اول جدول ص 77 از جزوه ی کروموزوم ها و میتوز و اموزش روش محاسبه ی تعداد کروموزم ،سانترومر،کروماتید،مولکول dna و رشته ی پلی نوکلئوتید در هسته ی چند سلول مختلف
  -حل دو سوال از ص 77 جزوه وبررسی اینکه در کدام مراحل میتوز ،تعداد کروموزوم ها با کروماتیدها برابر است و بررسی اینکه در مراحل میتوز چند بار غشای هسته تشکیل و از بین می رود
  -حل تست 42،41 و 43 ص 80 از جزوه
  شروع فصل7-سال سوم دبیرستان-میوز و تولید مثل جنسی(قسمت اول)
  -بررسی جمله ی(گامت ها هاپلوئید هستند) از کتاب درسی خط دوم ص 140 و حل تست 3 ، ص84 از جزوه ی میوز و تولید مثل جنسی
  -مرحله ی 1 تقسیم میوز(میوز 1):پروفاز1،متافاز1،انافاز 1 وتلوفاز1
  مدت زمان: 47:35
  http://sanatisharif.ir/Sanati-Sharif-Video/15/10/721


 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.