چند تا سوال حدوپیوستگی • 5 تا سوال گلچین شده از حدوپیوستگی :13: • سوال یک رو نتونستم حل کنم
  سوال 2: گزینه 2
  سوال3 و4 و 5: گزینه 4
  امیدوارم درست باشن
  ولی درمورد سوال یک: من فک میکنم توی سوالایی این شکلی که جزء صحیح داره و جزء صحیح به ازای اعداد مختلف بازه جواب متفاوت داره، ضریب جزء صحیح باید طوری باشه که به ازای اعداد اون بازه صفر بیاد تا صفر * کران دار بشه و حد صفر داشته باشن
  سوال یک از طریق امتحان گزینه هام حل نشد:(( • [quote=nihnay link]
  سوال یک رو نتونستم حل کنم
  سوال 2: گزینه 2
  سوال3 و4 و 5: گزینه 4
  امیدوارم درست باشن
  ولی درمورد سوال یک: من فک میکنم توی سوالایی این شکلی که جزء صحیح داره و جزء صحیح به ازای اعداد مختلف بازه جواب متفاوت داره، ضریب جزء صحیح باید طوری باشه که به ازای اعداد اون بازه صفر بیاد تا صفر * کران دار بشه و حد صفر داشته باشن
  سوال یک از طریق امتحان گزینه هام حل نشد:((
  [/quote]

  3و4و5رو درست حل کردی
  1هم میشه 4
  2میشه1


 

کاربران فعال این بخش

12
آنلاین

17.6k
کاربران

7.5k
موضوع ها

536.3k
دیدگاه‌ها