اردوی نوروزی  • [FONT=arial][SIZE=5]از مدیران سایت یه سوال داشتم:
    اردوی نوروزی تو دبیرستان شریف آیا برگزار خواهد شد؟
    و در صورت برگزار شدن ما که شهرستانی هستیم می تونیم شرکت کنیم؟[/SIZE][/FONT]


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.