اردوی نوروزی  • [FONT=arial][SIZE=5]از مدیران سایت یه سوال داشتم:
    اردوی نوروزی تو دبیرستان شریف آیا برگزار خواهد شد؟
    و در صورت برگزار شدن ما که شهرستانی هستیم می تونیم شرکت کنیم؟[/SIZE][/FONT]