دانشکده اطلاعات تهران • [INDENT] [SIZE=2]سلام...[/SIZE]
  [SIZE=3]دوستان کسی اطلاعات خاصی در مورد این دانشگاه نداره؟ (به غیر از اطلاعاتی که خود سنجش منتشر کرده![SIZE=2][COLOR=#ff0000](متن زیر)[/COLOR][/SIZE])
  نظرتون در مورد این دانشگاه چیه؟ و همینطور نظرتون در مورد رشته هایی مثل امنیت بین الملل و...؟
  [/SIZE]

  [SIZE=2]
  [/SIZE][CENTER][SIZE=2][B]باسمه تعالي[/B]
  [/SIZE][/CENTER]
  [SIZE=2][B]شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي مقطع كارشناسي دانشكده اطلاعات[/B]
  وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود، متناسب با مباني و ارزش هاي
  اسلامي، در رشته هاي تحصيلي:[COLOR=#ff0000] 1)[/COLOR] امنيت اطلاعات، [COLOR=#ff0000]2)[/COLOR] امنيت اقتصادي، [COLOR=#ff0000]3) [/COLOR]امنيت بين الملل،[COLOR=#ff0000] 4) [/COLOR]ضد تروريسم، [COLOR=#ff0000]5)[/COLOR] امنيت نرم، [COLOR=#ff0000]6)[/COLOR] علوم
  سياسي، [COLOR=#ff0000]7)[/COLOR] علوم اجتماعي، [COLOR=#ff0000]8)[/COLOR] مديريت، [COLOR=#ff0000]9)[/COLOR] فناوري اطلاعات و ارتباطات، [COLOR=#ff0000]10)[/COLOR] علوم فني امنيت،[COLOR=#ff0000] 11)[/COLOR] پژوهشگري امنيت، [COLOR=#ff0000]12)[/COLOR] حفاظت
  اطلاعات در مقطع كارشناسي پيوسته، از ميان داوطلبان مرد واجد شرايط، براي تحصيل در دانشكده اطلاعات دانشجو مي پذيرد .
  علاقمندان مي توانند در صورت احراز صلاحيت هاي عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه و اطلاعيه هاي بعدي آزمون، پس از
  ثبت نام و انتخاب رشته، و قبولي در آزمون اختصاصي دانشكده؛ آمادگي خود را براي طي مراحل گزينشي اعلام نمايند تا در صورت
  پذيرش نهايي، در رشته هاي تحصيلي دانشكده اطلاعات مشغول به تحصيل شده و از مزاياي دانشجويي و استخدام در وزارت
  اطلاعات نيز بهر همند گردند.
  همچنين داوطلبان مي بايست:
  -1 نسبت به انتخاب بند اعلام علاقه مندي به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي دانشكده اطلاعات مندرج در فرم تقاضانامه ي
  اينترنتي ثبت نام آزمون سراسري سال 1394 ، اقدام نمايند.
  -2 پس از اعلام نتايج اوليه ي آزمون سراسري، كد رشته هاي تحصيلي دانشكده ي اطلاعات را قبل از اولويت بيستم، در فرم انتخاب
  رشته ي اينترنتي درج نمايند.
  [B][COLOR=#ff0000]شرايط و ضوابط عمومي:[/COLOR][/B]
  -1 تابعيت جمهوري اسلامي ايران.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (50).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  -2 تدين به دين مبين اسلام.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (50).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  -3 اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (50).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  -4 اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (50).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  -5 عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گرو ههاي سياسي.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (50).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  -6 نداشتن سوء پيشينه كيفري.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (50).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  -7 برخورداري از سلامت و توانايي رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطلاعات.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (22).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  شرايط اختصاصي:
  -1 داشتن گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (50).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  -2 داوطلبان نبايد در استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانه اي باشند.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (22).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  3 حداكثر سن براي داوطلبان 23 سال تمام (متولدين 1371 به بعد) مي باشد. [SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (35).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  -4 احراز صلاحيت استخدامي برابر ضوابط گزينش وزارت اطلاعات.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (50).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [B][COLOR=#ff0000]امتيازات و تسهيلات:[/COLOR][/B]
  -1 دانشجويان دانشكده اطلاعات پس از اتمام تحصيل و در صورت احراز صلاحيت هاي علمي و گزينشي، به استخدام وزارت
  اطلاعات در خواهند آمد.
  -2 فارغ التحصيلان دانشكده اطلاعات، پس از اتمام تعهد خدمتي، كارت معافيت از خدمت سربازي دريافت خواهند نمود.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (4).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  -3 دانشجويان در طول دوره تحصيل، از كمك هزينه تحصيلي و ساير امتيازات برخوردار خواهند بود.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (4).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  -4 به دانشجويان مجرد واجد شرايط، خوابگاه دانشجويي تعلق خواهد گرفت.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (4).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  -5 تحصيل در دانشكده اطلاعات بصورت تمام وقت و با بهر هگيري از امكانات آموزشي و كمك آموزشي پيشرفته و مناسب مي باشد.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (50).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  -6 دانشجويان مقطع كارشناسي در طول مدت تحصيل، يكي از زبان هاي زنده دنيا را فرا گرفته و در امور فوق برنامه نيز شركت داده[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (50).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  خواهند شد.
  -7 انصراف از تحصيل، پس از گزينش نهايي و اشتغال، خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را در پي خواهد داشت.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (4).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  -8 به دانشجويان پس از فارغ التحصيلي و انجام تعهدات، گواهي نامه كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء
  مي گردد.[SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://forum.konkur.in/images/smilies/yahoo/yahoo (4).gif[/IMG][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [COLOR=#ff0000]توضيحات ضروري:[/COLOR]
  الف) داوطلبان براي اعلام علاقمندي به گزينش در رشته هاي تحصيلي دانشكده اطلاعات، بايستي بند 47 فرم تقاضانامه ثبت نام
  آزمون سراسري سال 1394 را علامتگذاري نمايند.
  ب) داوطلبان گرامي توجه نمايند اعلام علاقمندي به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي دانشكده اطلاعات، به منزله ثب تنام قطعي
  نبوده و متقاضيان مي بايست علاوه بر علامتگذاري بند 47 تقاضانامه ثبت نام، كد رشته هاي تحصيلي دانشكده مزبور را قبل از
  اولويت بيستم خود در فرم انتخاب رشته اينترنتي، درج نمايند.
  [COLOR=#ff0000]ج)[/COLOR] مشخصات و اطلاعات مربوط به ثبت نام و شركت داوطلبان در گزينش رشت ههاي تحصيلي دانشكده اطلاعات، به صورت محرمانه
  نزد سازمان سنجش آموزش كشور محفوظ بوده و فقط در اختيار دانشكده اطلاعات قرار خواهد گرفت.
  جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص دانشكده اطلاعات به سايت وزارت اطلاعات به نشاني [SIZE=2][SIZE=2]www.vaja.ir[/SIZE][/SIZE][SIZE=2] مراجعه نماييد.
  [SIZE=2][SIZE=2](مراجعه نکنید! گشتم نبود،نگردید که نیست...اطلاعات بیشتری موجود نیست!)
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][CENTER][SIZE=2][SIZE=2][IMG]http://media.isna.ir/content/vezarat+etelaat.jpg/2[/IMG][/SIZE][/SIZE][SIZE=2][SIZE=2]
  [/SIZE][/SIZE][/CENTER]
  [SIZE=2][SIZE=2]
  [/SIZE][/SIZE] [/INDENT]

  باتشکر • up

  sent from my htc desire 500 • up

  sent from my htc desire 500 • @mehdi.byt;18233 said:

  سلام...
  دوستان کسی اطلاعات خاصی در مورد این دانشگاه نداره؟ (به غیر از اطلاعاتی که خود سنجش منتشر کرده!(متن زیر))
  نظرتون در مورد این دانشگاه چیه؟ و همینطور نظرتون در مورد رشته هایی مثل امنیت بین الملل و...؟

  باسمه تعالي

  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي مقطع كارشناسي دانشكده اطلاعات
  وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود، متناسب با مباني و ارزش هاي
  اسلامي، در رشته هاي تحصيلي: 1) امنيت اطلاعات، 2) امنيت اقتصادي، 3) امنيت بين الملل، 4) ضد تروريسم، 5) امنيت نرم، 6) علوم
  سياسي، 7) علوم اجتماعي، 😎 مديريت، 9) فناوري اطلاعات و ارتباطات، 10) علوم فني امنيت، 11) پژوهشگري امنيت، 12) حفاظت
  اطلاعات در مقطع كارشناسي پيوسته، از ميان داوطلبان مرد واجد شرايط، براي تحصيل در دانشكده اطلاعات دانشجو مي پذيرد .
  علاقمندان مي توانند در صورت احراز صلاحيت هاي عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه و اطلاعيه هاي بعدي آزمون، پس از
  ثبت نام و انتخاب رشته، و قبولي در آزمون اختصاصي دانشكده؛ آمادگي خود را براي طي مراحل گزينشي اعلام نمايند تا در صورت
  پذيرش نهايي، در رشته هاي تحصيلي دانشكده اطلاعات مشغول به تحصيل شده و از مزاياي دانشجويي و استخدام در وزارت
  اطلاعات نيز بهر همند گردند.
  همچنين داوطلبان مي بايست:
  -1 نسبت به انتخاب بند اعلام علاقه مندي به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي دانشكده اطلاعات مندرج در فرم تقاضانامه ي
  اينترنتي ثبت نام آزمون سراسري سال 1394 ، اقدام نمايند.
  -2 پس از اعلام نتايج اوليه ي آزمون سراسري، كد رشته هاي تحصيلي دانشكده ي اطلاعات را قبل از اولويت بيستم، در فرم انتخاب
  رشته ي اينترنتي درج نمايند.
  شرايط و ضوابط عمومي:
  -1 تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
  -2 تدين به دين مبين اسلام.
  -3 اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه.
  -4 اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
  -5 عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گرو ههاي سياسي.
  -6 نداشتن سوء پيشينه كيفري.
  -7 برخورداري از سلامت و توانايي رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطلاعات.
  شرايط اختصاصي:
  -1 داشتن گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي.
  -2 داوطلبان نبايد در استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانه اي باشند.
  3 حداكثر سن براي داوطلبان 23 سال تمام (متولدين 1371 به بعد) مي باشد.
  -4 احراز صلاحيت استخدامي برابر ضوابط گزينش وزارت اطلاعات.
  امتيازات و تسهيلات:
  -1 دانشجويان دانشكده اطلاعات پس از اتمام تحصيل و در صورت احراز صلاحيت هاي علمي و گزينشي، به استخدام وزارت
  اطلاعات در خواهند آمد.
  -2 فارغ التحصيلان دانشكده اطلاعات، پس از اتمام تعهد خدمتي، كارت معافيت از خدمت سربازي دريافت خواهند نمود.
  -3 دانشجويان در طول دوره تحصيل، از كمك هزينه تحصيلي و ساير امتيازات برخوردار خواهند بود.
  -4 به دانشجويان مجرد واجد شرايط، خوابگاه دانشجويي تعلق خواهد گرفت.
  -5 تحصيل در دانشكده اطلاعات بصورت تمام وقت و با بهر هگيري از امكانات آموزشي و كمك آموزشي پيشرفته و مناسب مي باشد.
  -6 دانشجويان مقطع كارشناسي در طول مدت تحصيل، يكي از زبان هاي زنده دنيا را فرا گرفته و در امور فوق برنامه نيز شركت داده
  خواهند شد.
  -7 انصراف از تحصيل، پس از گزينش نهايي و اشتغال، خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را در پي خواهد داشت.
  -8 به دانشجويان پس از فارغ التحصيلي و انجام تعهدات، گواهي نامه كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء
  مي گردد.
  توضيحات ضروري:
  الف) داوطلبان براي اعلام علاقمندي به گزينش در رشته هاي تحصيلي دانشكده اطلاعات، بايستي بند 47 فرم تقاضانامه ثبت نام
  آزمون سراسري سال 1394 را علامتگذاري نمايند.
  ب) داوطلبان گرامي توجه نمايند اعلام علاقمندي به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي دانشكده اطلاعات، به منزله ثب تنام قطعي
  نبوده و متقاضيان مي بايست علاوه بر علامتگذاري بند 47 تقاضانامه ثبت نام، كد رشته هاي تحصيلي دانشكده مزبور را قبل از
  اولويت بيستم خود در فرم انتخاب رشته اينترنتي، درج نمايند.
  ج) مشخصات و اطلاعات مربوط به ثبت نام و شركت داوطلبان در گزينش رشت ههاي تحصيلي دانشكده اطلاعات، به صورت محرمانه
  نزد سازمان سنجش آموزش كشور محفوظ بوده و فقط در اختيار دانشكده اطلاعات قرار خواهد گرفت.
  جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص دانشكده اطلاعات به سايت وزارت اطلاعات به نشاني www.vaja.ir مراجعه نماييد.
  (مراجعه نکنید! گشتم نبود،نگردید که نیست...اطلاعات بیشتری موجود نیست!)

  باتشکر

  ​مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییی


 

کاربران فعال این بخش

13
آنلاین

18.3k
کاربران

8.0k
موضوع ها

560.8k
دیدگاه‌ها