سوال درباره ی شیمی استاد معینی ، تاریخ 16/11/2014  • سلام
    یکی از کلیپ های فصل تعادل استاد معینی در تاریخ 16/11/2014نیست ینی اونروز باید دوجلسه پشت سرهم تو یک روز باشه اما فقط جلسه اولشه خاهشا کمک کنید 😞