آقای شامیزاده و کازرانیان و شهریان وحسینی فرد و ...... همه عزیزان  • تشکر از همه ی دبیران خوب دبیرستان واقعا دستتون درد نکته خیلی عالی هستین .............:love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart:


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.