آقای شامیزاده و کازرانیان و شهریان وحسینی فرد و ...... همه عزیزان  • تشکر از همه ی دبیران خوب دبیرستان واقعا دستتون درد نکته خیلی عالی هستین .............:love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart::love_heart: