تست 154 آزمون 8آبان قلمچی • هر سلول....
  1-مخاط روده ی باریک صدها ریز پرز دارد.
  2-هدف گاسترین توسط لایه ی ضخیم موکوزی پوشیده می شود.
  3-ترشح کننده ی موسین در دهان جز غده ی بزاقی است.
  4-هدف سکرتین جز یکی از ساده ترین بافت های بدن است.

  جواب:
  سلولهای هدف سکرتین،سلولهای ترشح کننده ی بی کربنات در پانکراس جز سلولهای پوششی اند.سلولهای بافت پوششی جز ساده ترین بافتها هستند.
  سوال من:
  همه ی سلولهای برون ریز جز بافت پوششی ان مثل س برون ریز پانکراس؟
  یا پانکراس جز لوله گوارش محسوب میشه و مخاط داره؟
  از کجای کتاب این مفهوم طرح شده


 • دانش آموزان آلاء

  @starz;17759 said:

  هر سلول....
  1-مخاط روده ی باریک صدها ریز پرز دارد.
  2-هدف گاسترین توسط لایه ی ضخیم موکوزی پوشیده می شود.
  3-ترشح کننده ی موسین در دهان جز غده ی بزاقی است.
  4-هدف سکرتین جز یکی از ساده ترین بافت های بدن است.

  جواب:
  سلولهای هدف سکرتین،سلولهای ترشح کننده ی بی کربنات در پانکراس جز سلولهای پوششی اند.سلولهای بافت پوششی جز ساده ترین بافتها هستند.
  سوال من:
  همه ی سلولهای برون ریز جز بافت پوششی ان مثل س برون ریز پانکراس؟
  یا پانکراس جز لوله گوارش محسوب میشه و مخاط داره؟
  از کجای کتاب این مفهوم طرح شده


 • دانش آموزان آلاء

  @starz;17759 said:

  هر سلول....
  1-مخاط روده ی باریک صدها ریز پرز دارد.
  2-هدف گاسترین توسط لایه ی ضخیم موکوزی پوشیده می شود.
  3-ترشح کننده ی موسین در دهان جز غده ی بزاقی است.
  4-هدف سکرتین جز یکی از ساده ترین بافت های بدن است.

  جواب:
  سلولهای هدف سکرتین،سلولهای ترشح کننده ی بی کربنات در پانکراس جز سلولهای پوششی اند.سلولهای بافت پوششی جز ساده ترین بافتها هستند.
  سوال من:
  همه ی سلولهای برون ریز جز بافت پوششی ان مثل س برون ریز پانکراس؟
  یا پانکراس جز لوله گوارش محسوب میشه و مخاط داره؟
  از کجای کتاب این مفهوم طرح شده • @starz;17759 said:

  هر سلول....
  1-مخاط روده ی باریک صدها ریز پرز دارد.
  2-هدف گاسترین توسط لایه ی ضخیم موکوزی پوشیده می شود.
  3-ترشح کننده ی موسین در دهان جز غده ی بزاقی است.
  4-هدف سکرتین جز یکی از ساده ترین بافت های بدن است.

  جواب:
  سلولهای هدف سکرتین،سلولهای ترشح کننده ی بی کربنات در پانکراس جز سلولهای پوششی اند.سلولهای بافت پوششی جز ساده ترین بافتها هستند.
  سوال من:
  همه ی سلولهای برون ریز جز بافت پوششی ان مثل س برون ریز پانکراس؟
  یا پانکراس جز لوله گوارش محسوب میشه و مخاط داره؟
  از کجای کتاب این مفهوم طرح شده

  سلام...یه جمله ای هست توی ص 61 کتاب درسی چاپ1393 (ص 63 چاپ 1391) که گفته (بخش برون ریز پانکراس قویترین آنزیم های **لوله گوارش **راترشح و ابتدای دوازده وارد میکند)...با توجه به این جمله من فک میکنم طراح سوال پانکراس رو جزئی از لوله گوارش در نظر گرفته و درسته چون از این جمله کتاب واقعا میشه همچین چیزی رو استنباط کرد...اما در صورتی که کتاب درسی مینوشت (بخش برون ریز پانکراس قویترین آنزیم های **غدد گوارشی **را ترشح و به ابتدای دوازدهه وارد میکند) اونوقت این گزینه اشتباه میشد. حالا سوالی که پیش میاد اینه که اگه پانکراس یه غده گوارشیه ،که میدونیم هست!! خب پس چرا کتاب یه جا از اصطلاح غده و یه جای دیگه از اصطلاح لوله گوارشی استفاده کرده؟!...بازم ابهام زیستی پیش اومد! • @aysan;17793 said:

  سلام...یه جمله ای هست توی ص 61 کتاب درسی چاپ1393 (ص 63 چاپ 1391) که گفته (بخش برون ریز پانکراس قویترین آنزیم های **لوله گوارش **راترشح و ابتدای دوازده وارد میکند)...با توجه به این جمله من فک میکنم طراح سوال پانکراس رو جزئی از لوله گوارش در نظر گرفته و درسته چون از این جمله کتاب واقعا میشه همچین چیزی رو استنباط کرد...اما در صورتی که کتاب درسی مینوشت (بخش برون ریز پانکراس قویترین آنزیم های **غدد گوارشی **را ترشح و به ابتدای دوازدهه وارد میکند) اونوقت این گزینه اشتباه میشد. حالا سوالی که پیش میاد اینه که اگه پانکراس یه غده گوارشیه ،که میدونیم هست!! خب پس چرا کتاب یه جا از اصطلاح غده و یه جای دیگه از اصطلاح لوله گوارشی استفاده کرده؟!...بازم ابهام زیستی پیش اومد!

  ـنزیم ها داخل لوله گوارش ریخته میشوند. پانکراس جزء لوله گوارشی حساب نشده . • @amureza;17888 said:

  ـنزیم ها داخل لوله گوارش ریخته میشوند. پانکراس جزء لوله گوارشی حساب نشده .

  سلام...بله میدونم گفتم که پنکراس یه غده گوراشیه...منظورم این بود این جمله کتاب کژتابی داره


 • دانش آموزان آلاء

  @aysan;17890 said:

  سلام...بله میدونم گفتم که پنکراس یه غده گوراشیه...منظورم این بود این جمله کتاب کژتابی داره

  ايسان متخصص اعصاب و روان


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

20
آنلاین

20.2k
کاربران

9.6k
موضوع ها

635.4k
دیدگاه‌ها