سوال درسی  • [COLOR=#222222][FONT=Verdana]سلام.
    می دانیم که [/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=#222222][FONT=Verdana] به طور معمول [SIZE=3]اعمال بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر خلاف یکدیگر است.
    حال زمانی را بیابید که اعمال این دو بخش خلاف جهت هم [SIZE=4]نباشند[SIZE=3] .( حالت غیر معمول)[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE]


 

کاربران فعال این بخش

3
آنلاین

17.5k
کاربران

7.5k
موضوع ها

534.5k
دیدگاه‌ها