سوال درسی  • [COLOR=#222222][FONT=Verdana]سلام.
    می دانیم که [/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=#222222][FONT=Verdana] به طور معمول [SIZE=3]اعمال بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر خلاف یکدیگر است.
    حال زمانی را بیابید که اعمال این دو بخش خلاف جهت هم [SIZE=4]نباشند[SIZE=3] .( حالت غیر معمول)[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE]


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.