اشتراک همه آزمون های آزمایشی • [CENTER][SIZE=4][B]بنام تنهای تنهای تنها[/B]
  [/SIZE][/CENTER]
  [SIZE=4]سلام
  از این به بعد سعی میکنم آزمون های آزمایشی موسسات مختلف بعد از هر آزمون قرار بدم تا عزیزانی که امکان دسترسی به سایر آزمون هارو ندارند استفاده کافی رو ببرند.
  اینهارو از سایت های مختلف جمع اوری کردم.باتشکر از اون سایتها(مخصوصا سایت بی نظیر زیست کده)!
  [/SIZE][CENTER][SIZE=4]
  [B] برنامه آزمون های آزمایشی
  [/B]گاج
  [URL="http://media.sefeed.ir/file/pdf/budg...si-tajrobi.pdf"]اختصاصی[/URL]
  [URL="http://media.sefeed.ir/file/pdf/budg...azitajrobi.pdf"]عمومی[/URL]

  [B]قلم چی[/B]
  [URL="http://www.zistkadeh.com/wp-content/uploads/2015/10/BudjeBandi-94-95-ghalamchizistkadeh.com_.pdf"]برنامه راهبردی

  [/URL][B]گزینه دو
  [/B][URL="http://www.zistkadeh.com/wp-content/uploads/2015/10/BudjeBandi-94-95-Gozine2zistkadeh.com_.pdf"]برنامه راهبردی

  [/URL][/SIZE]
  [SIZE=4][B][B][SIZE=5][B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4]/////////////////////////////////////////////////////////////////////[/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][SIZE=4]
  [/SIZE]
  آزمون 24مهر94 گاج
  رشته تجربی[/B][/SIZE]

  [SIZE=4][URL="http://s3.picofile.com/file/8218132934/soalat_omomi_gaj_24_mehr_zistkadeh_com_.pdf.html"] سوالات عمومی[/URL]

  [URL="http://soalat-ekhtesasi-gaj-24 mehr (zistkadeh.com)"] سوالات اختصاصی[/URL]

  [URL="http://pasokh-ekhtesasi & omomi-gaj-24 mehr (zistkadeh.com)"] پاسخ تشریحی[/URL][/SIZE]

  [B][SIZE=5][B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4]/////////////////////////////////////////////////////////////////////[/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [SIZE=4][B]آزمون 24مهر قلم چی[/B]
  [URL="http://dl.konkur.in/post/94/07/Kanoon-24Mehr94-Tajrobi-[www.konkur.in].rar"] رشته تجربی[/URL]

  [URL="http://dl.konkur.in/post/94/07/Kanoon-24Mehr94-Riazi-[www.konkur.in].rar"] رشته ریاضی[/URL][/SIZE]

  [URL="http://www.konkur.inرمز"]www.konkur.inرمز[/URL] فایل
  [B][SIZE=5] [B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4] /////////////////////////////////////////////////////////////////////[/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B]
  [SIZE=4][B]آزمون 24مهر گزینه دو
  رشته تجربی

  [URL="http://s3.picofile.com/file/8218471084/soale_omomi_gozine2_24_mehr_zistkadeh_com_.pdf.html"]عمومی[/URL][/B][/SIZE]
  [SIZE=4]
  [B][URL="http://s3.picofile.com/file/8218471434/soale_ekhtesasia_gozine2_24_mehr_zistkadeh_com_.pdf.html"]اختصاصی[/URL][/B]

  [B][URL="http://s3.picofile.com/file/8218471750/pasokh_nameh_gozine2_24_mehr_zistkadeh_com_.pdf.html"]پاسخ تشریحی[/URL][/B]
  [/SIZE]
  [B][SIZE=5] [B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4] /////////////////////////////////////////////////////////////////////[/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][SIZE=4]
  [/SIZE][B][COLOR=#0000ff]
  [SIZE=4]دانلود آزمون چهارم تجربی ۱۵ آبان ۹۴ گزینه ۲ [/SIZE][/COLOR][/B][SIZE=4]

  [URL="http://s3.picofile.com/file/8221356184/gozine2_omomi_azmon_15_aban_zistkadeh_com_.pdf.html"]عمومی[/URL]

  [URL="http://http://s3.picofile.com/file/8221356518/gozine2_ekhtesasia_azmon_15_aban_zistkadeh_com_.pdf.html"]اختصاصی[/URL]

  [URL="http://http://s3.picofile.com/file/8221357318/gozine2_pasokh_azmon_15_aban_zistkadeh_com_.pdf.html"] پاسخ تشریحی[/URL][/SIZE]

  [B][SIZE=5] [B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4] /////////////////////////////////////////////////////////////////////[/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][SIZE=4]
  [B][COLOR=#0000ff][B]دانلود سوالات آزمون اختصاصی چهارم تجربی ۸ آبان ۹۴ سنجش [/B][/COLOR][/B]

  [URL="http://http://s3.picofile.com/file/8220756468/azmoon_8aban94_sanjesh_omomi_zistkadeh_com_.pdf.html"]عمومی[/URL]

  [URL="http://http://s3.picofile.com/file/8220754826/azmoon_8aban94_sanjesh_ekhtesasi_zistkadeh_com_.pdf.html"]اخصاصی[/URL]

  [URL="http://http://s3.picofile.com/file/8220755676/azmoon_8aban94_sanjesh_pasokh_zistkadeh_com_.pdf.html"]پاسخ[/URL][/SIZE]

  [B][SIZE=5] [B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4] /////////////////////////////////////////////////////////////////////[/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][B][COLOR=#0000ff][SIZE=4]

  آزمون چهارم تجربی گاج ۸ آبان ۹۴[/SIZE][/COLOR][/B][SIZE=4]
  [URL="http://s6.picofile.com/file/8220253768/soalat_omomi_azmon_8_aban_gaj_zistkadeh_com_.pdf.html"]عمومی[/URL]
  [URL="http://s3.picofile.com/file/8220254192/soalat_ekhtesasi_azmon_8_aban_gaj_zistkadeh_com_.pdf.html"]اختصاصی[/URL]
  [URL="http://http://s3.picofile.com/file/8220255468/pasokh_azmon_8_aban_gaj_zistkadeh_com_.pdf.html"]پاسخ[/URL]
  [/SIZE]
  [B][SIZE=5] [B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4] /////////////////////////////////////////////////////////////////////[/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][B][SIZE=5][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/B][SIZE=4]دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 8 آبان 94 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی
  [URL="http://dl.konkur.in/post/94/08/Kanoon-8Aban94-Riazi-[www.konkur.in].rar"]دانلود[/URL]

  دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 8 آبان 94 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته تجربی
  [URL="http://dl.konkur.in/post/94/08/Kanoon-8Aban94-Tajrobi-[www.konkur.in].rar"]دانلود[/URL][/SIZE]

  [B][SIZE=5][SIZE=4][SIZE=4][B]پسورد فایل فشرده[/B] [COLOR=#FF0000][B]:[/B][/COLOR][B][COLOR=#FF0000]www.konkur.in[/COLOR][/B][/SIZE]
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  [/SIZE][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=4][SIZE=5]قلم چی 22 آبان[/SIZE]
  [/SIZE][/B][B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][URL="http://dl.konkur.in/post/94/08/Kanoon-22Aban94-Riazi-[www.konkur.in].rar"]رشته ریاضی[/URL]
  [URL="http://dl.konkur.in/post/94/08/Kanoon-22Aban94-Tajrobi-[www.konkur.in].rar"]رشته تجربی[/URL]
  [URL="http://dl.konkur.in/post/94/08/Kanoon-Sal3-22Aban94-Riazi-[www.konkur.in].rar"]رشته ریاضی(سوم)[/URL]
  [URL="http://dl.konkur.in/post/94/08/Kanoon-Sal3-22Aban94-Tajrobi-[www.konkur.in].rar"]رشته تجربی(سوم)[/URL]
  [/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][SIZE=4][B]پسورد فایل فشرده[/B] [COLOR=#FF0000][B]:[/B][/COLOR][B][COLOR=#FF0000]www.konkur.in[/COLOR][/B][/SIZE]
  [/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4] /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  گاج 22آبان تجربی
  [URL="http://s6.picofile.com/file/8222945826/soalat_omomi_azmon_22aban94_gaj_zistkadeh_zom_.pdf.html"]عمومی
  [/URL][/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][URL="http://s3.picofile.com/file/8222946284/soalat_ekhtesasi_azmon_22aban94_gaj_zistkadeh_zom_.pdf.html"]اختصاصی[/URL]
  [URL="http://s3.picofile.com/file/8222945518/pasokh_azmon_22aban94_gaj_zistkadeh_zom_.pdf.html"]پاسخ تشریحی[/URL]
  [/SIZE] [/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5] [B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4] /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  [/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=4]آزمون 29 آبان 94 سنجش (چهارم تجربی)
  [/SIZE][/B]
  [SIZE=4][URL="http://s6.picofile.com/file/8224905942/omomi_sanjesh_29_aban94_zistkadeh_com_.pdf.html"]عمومی[/URL]
  [URL="http://s6.picofile.com/file/8224906626/ekhtesasi_sanjesh_29_aban94_zistkadeh_com_.pdf.html"]اختصاصی[/URL]
  [URL="http://s3.picofile.com/file/8224907334/pasokh_sanjesh_29_aban94_zistkadeh_com_.pdf.html"]پاسخ تشریحی
  [/URL][/SIZE][URL="http://s3.picofile.com/file/8224907334/pasokh_sanjesh_29_aban94_zistkadeh_com_.pdf.html"]
  [/URL]
  [B][SIZE=5] [B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4] /////////////////////////////////////////////////////////////////////[/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][B][SIZE=5]
  [/SIZE][/B]

  [B][SIZE=4]دانلود آزمون 6 آذر 94 [/SIZE][/B][B][SIZE=4]تجربی[/SIZE][/B][B][SIZE=4](قلم چی)
  [/SIZE][/B]
  [SIZE=4][URL="http://s3.picofile.com/file/8225474318/soal_omomi_ghalam_chi_6_azar94_zistkadeh_com.pdf.html"]سوالات[/URL]
  [URL="http://s3.picofile.com/file/8225474668/soal_ekhtesasi_ghalam_chi_6_azar94_zistkadeh_com.pdf.html"]پاسخ تشریحی[/URL]
  [/SIZE]
  [B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4]/////////////////////////////////////////////////////////////////////[/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][B][SIZE=5]
  [/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=4]دانلود آزمون 6 آذر 94 [/SIZE][/B][B][SIZE=4]تجربی[/SIZE][/B][B][SIZE=4](گزینه 2)
  [/SIZE][/B]

  [SIZE=4][URL="http://s6.picofile.com/file/8225473676/soal_gozine2_6_azar94_zistkadeh_com_.pdf.html"]سوالات[/URL]
  [URL="http://s3.picofile.com/file/8225473876/pasokh_gozine2_6_azar94_zistkadeh_com.pdf.html"]پاسخ تشریحی[/URL][/SIZE]

  [B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4]/////////////////////////////////////////////////////////////////////[/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][B][SIZE=5]
  [/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5][SIZE=4] [B][SIZE=4]آزمون 6 آذر 94 ریاضی[/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=4](گزینه 2)
  [URL="http://dl.konkur.in/post/94/09/Gozine2-Riazi-6Azar94-[www.konkur.in].rar"]دانلود[/URL]
  [/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B] [B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][SIZE=4][B]پسورد فایل فشرده[/B] [COLOR=#FF0000][B]:[/B][/COLOR][B][COLOR=#FF0000]www.konkur.in[/COLOR][/B][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B]

  [B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=4] [B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4]/////////////////////////////////////////////////////////////////////[/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][B][SIZE=5]
  [/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5] [B][SIZE=4]آزمون 6 آذر 94 [/SIZE][/B][B][SIZE=4]ریاضی[/SIZE][/B][B][SIZE=4](قلم چی)
  [URL="http://dl.konkur.in/post/94/09/Kanoon-Sal4-Riazi-6Azar94-[www.konkur.in].rar"]دانلود[/URL][/SIZE][/B]
  [/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B] [/SIZE][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5][SIZE=4] [B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][SIZE=4][B]پسورد فایل فشرده[/B] [COLOR=#FF0000][B]:[/B][/COLOR][B][COLOR=#FF0000]www.konkur.in
  [/COLOR][/B][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=4] [B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4]/////////////////////////////////////////////////////////////////////[/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B]
  [h=1][SIZE=4]دانلود آزمون 6 آذر 94 (گاج)[/SIZE][/h][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4][URL="http://s3.picofile.com/file/8226567742/soalat_omomi_gaj_6azar94_zistkadeh_com_.pdf.html"]عمومی[/URL]
  [URL="http://s3.picofile.com/file/8226568268/soalat_ekhtesasi_gaj_6azar94_zistkadeh_com_.pdf.html"]اختصاصی[/URL]
  [URL="http://s3.picofile.com/file/8226568900/pasokh_gaj_6azar94_zistkadeh_com_.pdf.html"]پاسخ تشریحی[/URL]
  [/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=4] [B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][SIZE=4][B][SIZE=5][B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][SIZE=5][SIZE=4]/////////////////////////////////////////////////////////////////////

  [/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B] [/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/B]پ.ن:عزیزان توجه کنید من بخاطر درس مشغله،زیاد نمی تونم بیام...اگه دیر به دیر بروز میشه به بزرگواری خودتون ببخشید...سعی میکنم تو اولین فرصت قرار بدم،یاعلی[/SIZE][/SIZE][/B]
  [/CENTER] • اینم لینک ازمون 24مهرگزینه برا رشته ریاضی:
  http://dl.konkur.in/post/94/07/gozine2-riazi-940724-%5bwww.konkur.in%5d.rar
  🎾
  اینم ازپسورد فایل فشرده :****www.konkur.in • دانلود برنامه آزمون های آزمایشی ، گزینه 2 و قلم چی و سنجش :

  گزینه 2: ریاضی تجربی انسانی

  قلم چی : ریاضی تجربی انسانی

  سنجش : ریاضی تجربی انسانی

  منبع : سایت مشاوره کنکور علیرضا افشار • _**هفت دوره آزمون زیست شناسی دکتر عمارلو سال 93 -94

  سوال+پاسخ کلیدی

  دانلود کنید.
  **_
  رمز فایل : www.konkoorsara.ir • سلام واس گزینه دو تجربی رو نمیزارین؟ • @sinayyy;17487 said:

  سلام واس گزینه دو تجربی رو نمیزارین؟

  سلام
  به جز زیست و ریاضی تجربی و یکی دوتا سوال فیزیک بقیه مثل همون ریاضیه...فرقی نداره..با این حال پیدا کردم حتما قرار میدم..
  زیست گزینه دو زیاد جالب نیست خیلی روش حساب باز نکنید،ولی ریاضیش عالیه...
  تو عمومی ها هم دین زندگیش حرف نداره.. • سلام علی خیلی ممنون بابت این ازمون هااا
  اگه رشته ریاضی گاج بود هم بزار خدا خیرت بده!! • @mehran2014;17495 said:

  سلام علی خیلی ممنون بابت این ازمون هااا
  اگه رشته ریاضی گاج بود هم بزار خدا خیرت بده!!

  سلام رفیق
  اگه گیر اوردم حتما..سوالات گاج واقعا عالیه...

  فلن تست های تکمیلی آزمون های جامع گاج برای رشته ریاضی میزارم امیدورام کارت راه بیافته تا بعد...

  آزمون 1

  آزمون2

  آزمون3

  پسورد فایل فشرده :****www.konkur.in • ممنون داداش!! • سلام
  گزینه دو رشته تجربی رو هم گذاشتم...
  موفق باشید • سلام ممنون که این آرمونا رو گذاشتی.من هزینه خرید کتاب کمک درسی و هزینه شرکت توی آزمونا رو ندارم.می خوام تجربی شرکت کنم به نظرتون میشه فقط کتابا رو باآرمونای قلم چی رو بخونم؟؟ • @khashayar_rg;17588 said:

  سلام ممنون که این آرمونا رو گذاشتی.من هزینه خرید کتاب کمک درسی و هزینه شرکت توی آزمونا رو ندارم.می خوام تجربی شرکت کنم به نظرتون میشه فقط کتابا رو باآرمونای قلم چی رو بخونم؟؟

  سلام رفیق
  خواهش میکنم،ببین عزیز من مشاور نیستم تنها کاری که ازم بر میاد همینه ولی قطعا با پشتکار و تلاش میتونی موفق بشی...چون همه آزمون ها رو قرار میدیم تست های زیادی در اختیارته اگه کتاب کمک اموزشی نداری از همه آزمون ها استفاده کن درضمن اینجا آموزش همه مباحث هم بطور رایگان هست،پس از شون نهایت استفاده رو بکن تا موفق بشی..
  با این حال مباحث زیر بهت توصیه میکنم حتما از سوالاتش استفاده کنی
  زیست:قلم چی و گاج
  فیزیک:گاج
  ریاضی:گزینه دو و گاج
  شیمی:سنجش و گزینه دو
  دینی:حتما حتما گزینه دو بعدش گاج
  امیدوارم موفق پیروز بشی
  یا علی • سلام متاسفانه آزمون گاج دانبود نمیشه اگر میشه لینک جدید بذارید ممنونم • ببخشید برای سال سوم آزمون ها رو نمیذارید • سلام همه ی آزمون های اخیر قرار داده شد(پست اول)...

  @amureza;17709 said:

  سلام متاسفانه آزمون گاج دانبود نمیشه اگر میشه لینک جدید بذارید ممنونم

  سلام فک کنم درست شد ممنون که اطلاع دادی

          • -پست ادغام شده - - - - - - - - - - - -

  @marzie;17800 said:

  ببخشید برای سال سوم آزمون ها رو نمیذارید

  **سلام

  سوم قلم چی رشته ریاضی
  **
  **[سوم قلم چی رشته تجربی

  پسورد فایلهای فشرده : ][1]www.konkur.in
  **

  **موفق پیروز باشید همگی ..یاعلی

  ** • **درساتونو خوب خوب بخونید حتما از آزمون های که گذاشتم استفاده کنید...نمی دونم شاید دیر بروز کنم شایدم نکنم(اگه زنده بودم میکنم)...در هر صورت چیزی نباید مانع درس خوندنتون بشه...برا همه دعا کنید،برا منم دعا کنید...
  موفق باشید...یاعلی
  ** • دمتون گرم کارتون عالیه • نیت علی اقا ستودنیه واقعا دمشون گرم کار خیلی خوبی کردن منتها بچه ها اینو در نظر بگیرید که ایشونم مثل همه ماها کنکور دارن و قطعا وقت اینو ندارن که با اینترنت پرسرعت! ایران بشینین چندین سایتو بگردن ازمونا رو برامون دانلود کنن بعد دوباره وقت بزارن بیان اینجا اپلود کنن فک کنم اگه هر کسی تو وقت استراحت خودش بره دانلود کنه واگه تونست اینجا برای اپلود بزاره اوضاع خیلی بهتر خواهد بود چون اینجوری کسی دیگه خودشو ملزم به اپلود به موقع ازمونا نمیبینه حالا باز نظر کلی رو استارتر این تاپیک باید بده
  پ ن:میتونید ازمونا رو از اینجا دانلود کنید
  http://rotbesazan.ir/show/?id=729 • @atusa-63;17959 said:

  نیت علی اقا ستودنیه واقعا دمشون گرم کار خیلی خوبی کردن منتها بچه ها اینو در نظر بگیرید که ایشونم مثل همه ماها کنکور دارن و قطعا وقت اینو ندارن که با اینترنت پرسرعت! ایران بشینین چندین سایتو بگردن ازمونا رو برامون دانلود کنن بعد دوباره وقت بزارن بیان اینجا اپلود کنن فک کنم اگه هر کسی تو وقت استراحت خودش بره دانلود کنه واگه تونست اینجا برای اپلود بزاره اوضاع خیلی بهتر خواهد بود چون اینجوری کسی دیگه خودشو ملزم به اپلود به موقع ازمونا نمیبینه حالا باز نظر کلی رو استارتر این تاپیک باید بده
  پ ن:میتونید ازمونا رو از اینجا دانلود کنید
  http://rotbesazan.ir/show/?id=729

  سلام نه آتوسا جان،مرسی از توجهت ولی عیبی نداره من تا جایی که بتونم قرار میدم...همین که بچها مخصوصا اونایی که توانایی گرفتن همه آزمون هارو ندارن از اینا استفاده کنن و قدمی باشه تو موفقیتشون،کافیه....
  درضمن لینکی که قرار دادی بروز و کامل نبود ولی بازم ممنون از لطفت...
  راسی دین زندگی گزینه دو دانلود کن یه نگاه به سوالاتش بنداز،نسبت به قلم چی و سنجش واقعا سطحش خوبه...
  من 67 زدمش...سخت بود بنظرم...سنجش خیلی آسون بود...
  فقط یک چیز:
  دوستان همون طوری که میدونید موسسات برگذار کننده ازمون های آزمایشی بنده خداها دستشون به دهنشون نمیرسه،فقیرن برا همین بعد از یک مدت لینک های دانلود آزموناشونو از بین میبرن..پس تو اولین فرصت ازمون ها رو دانلود کنید چون اگه لینکش از بین بره شاید دیگه نشه جایگزین کرد...
  قلم چی 22آبان هم قرار داده شد..
  موفق باشید.. • @ali75;18040 said:

  سلام نه آتوسا جان،مرسی از توجهت ولی عیبی نداره من تا جایی که بتونم قرار میدم...همین که بچها مخصوصا اونایی که توانایی گرفتن همه آزمون هارو ندارن از اینا استفاده کنن و قدمی باشه تو موفقیتشون،کافیه....
  درضمن لینکی که قرار دادی بروز و کامل نبود ولی بازم ممنون از لطفت...
  راسی دین زندگی گزینه دو دانلود کن یه نگاه به سوالاتش بنداز،نسبت به قلم چی و سنجش واقعا سطحش خوبه...
  من 67 زدمش...سخت بود بنظرم...سنجش خیلی آسون بود...
  فقط یک چیز:
  دوستان همون طوری که میدونید موسسات برگذار کننده ازمون های آزمایشی بنده خداها دستشون به دهنشون نمیرسه،فقیرن برا همین بعد از یک مدت لینک های دانلود آزموناشونو از بین میبرن..پس تو اولین فرصت ازمون ها رو دانلود کنید چون اگه لینکش از بین بره شاید دیگه نشه جایگزین کرد...
  قلم چی 22آبان هم قرار داده شد..
  موفق باشید..

  باشه هر جور راحتی....راستش سایته رو کامل چک نکردم فقط یه چندتا ازمون اولو که دیدم فک کردم همه رو گذاشته....باشه دانلودش میکنم درصدمو میام اینجا اعلام میکنم
  پ ن: شده 68بزنم ولی مهم اینکه از تو بالاتر بزنم
  پ ن2:علی من تو رو به یه چالش دعوت میکنم:chuncky::chuncky:بیا هر شب اینجا تو یه تاپیکی ساعت مطالعمونو بنویسیم جمعه ها هم درصد ازمونمونو ...راستش ساعت مطالعم زیاد چنگی به دلم نمیزنه شاید اگه یه مدت درگیر رقابت شم اوضام بهتر شه البته بقیه رو هم دعوت میکنم هر کی خواست بیاد اعلام کنه [mention=742]parmis[/mention] [mention=396]sara[/mention] [mention=1642]aysan[/mention]@feriferi
  پ ن3:بقیه هم دعوتن • من همیشه نمی تونم بیام نت...یسری مشکلات دیگه هم هست ...ساعت مطالعه منم خیلی کمه....ولی بااین حال باشه هر وقت تونستم بعد آزمون میام... • @ali75;18044 said:

  من همیشه نمی تونم بیام نت...یسری مشکلات دیگه هم هست ...ساعت مطالعه منم خیلی کمه....ولی بااین حال باشه هر وقت تونستم بعد آزمون میام...

  خب پس تو ساعت مطالعتو یه جا یاداشت کن هر وقت اومدی بزار
  ببین مرده و چالش!!!!!!!!زشته مردا چالشو رد کنن یا بگو تسلیم یا بگو بسم الله! • ما که کلا تو زندگی تسلیمیم!
  قبول ...فقط من حواس پرتی دارم یاآوری کن...(اگه تاپیک داره لینکشو بزار،نداره خودت بزن)
  گاج 22 ابان اضافه شد.. • @ali75;18047 said:

  ما که کلا تو زندگی تسلیمیم!
  قبول ...فقط من حواس پرتی دارم یاآوری کن...(اگه تاپیک داره لینکشو بزار،نداره خودت بزن)
  گاج 22 ابان اضافه شد..

  فک نکنم باشه اگه باشه هم من ندیدم...باشه حالا هر وقت حوصلشو داشتم میزنم!!!!! • @atusa-63;18195 said:

  فک نکنم باشه اگه باشه هم من ندیدم...باشه حالا هر وقت حوصلشو داشتم میزنم!!!!!

  باشد...

          • -پست ادغام شده - - - - - - - - - - - -

  سنجش هفته پیش(حوصله ندارم تاریخشو ببیمنم فلن!)قرار داده شد...قلم چی فردا،هم بزودی...


 • دانش آموزان آلاء

  دوستان من پیش ریاضیم و آزمونای گزینه دو رو شرکت کردم....اگه دوست داشته باشید میتونم از رو دفترچه عکس بگیرم و در اختیارتون بزارم.... • @yeganeh;18296 said:

  دوستان من پیش ریاضیم و آزمونای گزینه دو رو شرکت کردم....اگه دوست داشته باشید میتونم از رو دفترچه عکس بگیرم و در اختیارتون بزارم....

  گزینه دو سوالای ریاضی خوبی داره اگه میشا با پاسخ نامه وفقط سوالای ریاضی! • مرسی از لطفت


 • دانش آموزان آلاء

  @mehran2014;18304 said:

  گزینه دو سوالای ریاضی خوبی داره اگه میشا با پاسخ نامه وفقط سوالای ریاضی!

  پس یه کاری میکنیم... ریاضی رو از کل دفترچه جدا میذارم که هر کسی دوست داشت بقیه دفترچه رو هم داشته باشه • @yeganeh;18316 said:

  پس یه کاری میکنیم... ریاضی رو از کل دفترچه جدا میذارم که هر کسی دوست داشت بقیه دفترچه رو هم داشته باشه

  اره اگه بتونی زیپشون هم کنی عالی میشه


 • دانش آموزان آلاء

  کسی پیش تجربی گزینه دوشرکت نمیکنه بزاره ایا؟ • سلام
  اول تشکر میکنم از مشارکت دوستان..من واقعا تا جایی که در توانم باشه و سوال در اختیارم باشه سعی میکنم تو اولین فرصت قرار بدم ولی چون خودمم کنکور دارم مجبورم تو وقت اضافه انجام بدم...از وقفه پیش اومده عذر میخوام..
  دوستان من به سوالات گزینه دو ریاضی دسترسی ندارم توی نتم جایی پیدانکردم ،هیچ کدوم از دوستامم گزینه دو ریاضی نیستن..چون فرقش با تجربی فقط تو سوالات تخصصی ریاضیه بنا براین اگه فقط سوالات ریاضی رو قرار بدین لطف بزرگی درحق دوستاتون کردید...موفق باشید،یاعلی
  **قلم چی و گزینه دو ****تجربی ****6 آذر قرار داده شد..بقیه رشته ها بزودی ان شالله...

  ** • **همه آزمون های اخیر قرار داده شد(گزینه دو ریاضی هم قرار داده شد)..
  اگه سوم هم نیاز دارید اعلام کنید.
  موفق باشید...
  ** • @ali75;18366 said:

  **همه آزمون های اخیر قرار داده شد..
  اگه سوم هم نیاز دارید اعلام کنید.
  موفق باشید...
  **

  مرسی از لطفت خیلی زحمت میکشی امیدوارم موفق باشی • @masoud9033;18367 said:

  مرسی از لطفت خیلی زحمت میکشی امیدوارم موفق باشی

  **
  خواهش میکنم...
  امیدوارم بدردتون بخوره...
  یاعلی**


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

12
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

633.4k
دیدگاه‌ها