انرژی مثبت • #قوانین_گروه:1- بحث های روانشناسی و موفقیت و انگیزشی رو فقط بزارین
  :smile-new:
  2- فاز:grumpy: ممنوع !
  پست غمگین (:chargrined:) ممنوع !

  مرسی که رعایت میکنینـ !

  شاد ، پیروز و موفق باشید! • ما هرگز زندگی نمی کنیم ما همیشه در انتظار زندگی هستیم....
  ما بجای انکه همین امروز خوشحال باشیم به امید یک آینده خوب و خوش نشسته ایم و به همین خاطر امروزمان را از دست می دهیم...
  ما وقت بیشتر می خواهیم* پول بیشتر می خواهیم شغل بهتر می خواهیم بازنشستگی می خواهیم مسافرت و تعطیلات می خواهیم و امروز برای همین از دست خواهد رفت و ما به این مسئله اصلا توجهی نمی کنیم...*
  مهم نیست در اینده چه چیزی پیش می آید اگر امروز می توانی غذا بخوری از نور خورشید تابان لذت ببری و با دوستانت بگویی و بخندی پس خدا را شکر کن و از امروزت لذت ببر به گذشته نگاه نکن و به آینده کاری نداشته باش تو از امروز خود مطمئنی پس زندگی کن • 💕💕امروز شنبه است💕💕

  همان شنبه ای که قرار بود همه چیز را از آن روز شروع کنم پس از امروز آغاز میکنم...
  پروردگارا یاریم کن تا امروز آغازی باشد برای رویاهای نیمه تمامم...
  امروز تحول را به خانه دلم مهمان کن، تابستان است و تاپاییزت چندقدم راه بیشتر نمانده و من امروزمهر را نیازمندم ...
  امروز آغاز را بر من جاری ساز، بگذار امیدم جوانه زند،
  امروز از نو آغاز می کنم راهی را که در نیمه باز گشتم؛
  از تو میخواهم راهنما و راهبرم باشی بی همتایم کنارم باش
  صبح اولین روزهفتتون بخیر
  هفته ای سرشار از آرامش پیش روی شماست💞
  لطفا لبخند بزنید☺ • " خداوندا "
  آرامم کن همان گونه که دریا را
  پس ازهرطوفانی آرام میکنی
  راهنمایم باش که دراین چرخ وفلک
  روزگار بدجورسرگیجه گرفتم
  ایمانم راقوی کن
  که تو را درتنهای ام گم نکنم
  " خداوندا "
  من فراموش کارم اگر گاهی
  یا لحظه ای فراموشت کردم
  توهیچ وقت فراموشم نکن
  " خداوندا "
  رهایم مکن حتی اگرهمه رهایم کردن
  " خدایا دوستت دارم "
  واز تو میخواهم امروز و
  و فرداهای من و دوستانم را با
  عشقت با رزقت با مهربانیت گرم کنی.


 • مدیر

  [FONT=arial][SIZE=2][COLOR=#333333][CENTER]
  [/CENTER]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=BYekan][CENTER]

  [/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][FONT=arial][COLOR=#333333][CENTER][/CENTER]
  [/COLOR][SIZE=2][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=arial][SIZE=2]
  شادی یک هدف نیست که به آن برسید…
  شادی طبیعت ذاتی شماست،
  فقط باید آن را کشف کنید. غصه و اندوه نه تنها شما را به خدا نزدیک نمیکند
  بلکه شما را از طبیعت ذاتی تان دور خواهد کرد. همیشه به یاد داشته باش: انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند! [/SIZE][/FONT]
  [COLOR=#333333][FONT=BYekan][CENTER][FONT=Tahoma][IMG]http://s4.picofile.com/file/7897528602/Happy.jpg[/IMG][SIZE=2][/SIZE][/FONT][/CENTER]

  [/FONT][/COLOR] • .
  .معجزه زندگی دیگران باش …
  بیقرار باش برای شادی ساختن در زندگی انسان ها…
  دست های خدا باش ، برای برآوردن رویای انسان دیگری …
  خنثی نباش !
  بی تفاوت نباش !
  اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را می دانی سکوت نکن !
  اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن …
  معجزه زندگی دیگران باش !
  این قانون کائنات است !!!
  معجزه زندگی دیگران که باشی ،
  بی شک کسی معجزه زندگی تو خواهد بود ….!
  لطفا کمی آهسته تر از کنار هم عبور کنیم …

 • گاندی"
  اکثر انسانها حتی جسارت بخشیدن و دور ریختن لباس هایی که مدت هاست بدون استفاده در کمدهاشان آویخته شده را ندارند بعد از آنها توقع داریم باورهای غلطی را که قرن هاست در ذهنشان زنجیر شده را براحتی کنار بگذارند و دور بریزند.
  جهل نرمترین بالشی ست که انسان میتواند سر خود رابگذارد و بخوابد • این سوال موجب دگرگونی شدیدی در زندگی عده اى ، از جمله پيتر دراکر( نظریه پرداز معروف مدیریت ) شده است .

  معلم او ، در سيزده سالگى ، سؤالى پرسيده و گفته انتظار ندارم بتوانيد به سؤال من پاسخ دهيد . اما اگر در پنجاه سالگى هم نتوانيد پاسخى براى آن بيابيد ، در اين صورت ، حتم بدانيد که زندگي تان را ضايع کرده ايد .

  *آن سؤال اين است :

  " به خاطر چه چيزى بايد از تو ، ياد کنند ؟" • ﺳﻘﻒ ففﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺘﻮ ﺑﺒﺮ ﺑﺎﻻ !
  ﺗﺎ ﺑﺤﺎفف ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ففﺯﺗﻮﻥ ﺑﭙﺮﺳﻦ ﭼﺎﻯ ﻣﻰ ﺧﻮﺭﻯ ﻳﺎ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﮕﻴﻦ :
  ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ..
  ﺑﭙﺮﺳﻦ : ﭘﺮﺗﻘﺎفف ﺩﻭﺳﺖ ﺩففﺭﻯ ﻳﺎ ﻧﺎﺭﻧﮕﻰ ؟
  ﺑﮕﻴﻦ : ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ...
  ﺑﭙﺮﺳﻦ : ﺑﺮففﻯ ﺷﺎﻡ ﻛﺠﺎ ﺑﺮﻳﻢ ؟
  ﺑﮕﻴﻦ : ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ...
  ﺑﭙﺮﺳﻦ : ﭼﻪ ﻓﺼﻠﻰ ﺭفف ﺩﻭﺳﺖ ﺩففﺭﻯ ؟
  ﺑﮕﻴﻦ : ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ !!!
  ﻫﻴﭻ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻳﻦ ﭼﺮفف ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﺮففﺗﻮﻥ ﻓﺮﻕ ﺑﻜﻨﻪ ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻪ ؟ ﻭﻗﺘﻰ
  ﺑﺮففﻯ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺖ ﻭ ففﻭﻧﻘﺪﺭ ففﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
  ﻧﺪففﺭﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺭفف ﻣﺤﻜﻢ ففﺑﺮففﺯ ﻛﻨﻴﻦ ﭼﺮفف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮففﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ
  ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻓﺮﻕ ﻛﻨﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ففﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩففﺭﻳﻦ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪففﺭﻳﻦ ؟
  ﻭﻗﺘﻰ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﻰ ﺩﻭﻧﻴﻦ ﭼﻰ ﻣﻰ ﺧﻮففﻫﻴﻦ ﭼﺮفف ففﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩففﺭﻳﻦ ﻛﻪ
  ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﭼﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻩ !!!
  ﻭﻗﺘﻰ ﻧﻤﻰ ﺩﻭﻧﻴﻦ ﭼﻪ ﺷففﻠﻰ ﺭفف ﺩﻭﺳﺖ ﺩففﺭﻳﻦ ، ﭼﻪ ﻣﻘﺪففﺭ ﺩﺭففﻣﺪ
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮففﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ففﻳﺪﻩ فففف ﺷﻤﺎ ﻻﺯﻣﻪ ، ﭼﻪ ﺧﻮﻧﻪ ففﻯ ﭼﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ
  ، ﭼﻪ ﻫﻤﺴﺮﻯ ﺟﻮفففف ففﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﺳﺖ ، ﺧﺪفف ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺩﺭ
  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎﻯ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻴﺮﻥ ؟
  ففﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ففﺯ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺩﺭﺑﻴﺎﻳﻴﻦ !
  ﺧﻮففﺳﺘﻪ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺭفف ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﻴﻦ .
  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎﺷﻮ ﺩﺳﺘﭽﻴﻦ ﻛﻨﻴﻦ !
  ﻭﻗﺘﻰ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻫﺪﻓﺘﻮﻥ ﺭفف ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻫﻢ ففﺯ
  ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ! ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ففﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺖ
  ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺸﻦ !
  ففﺯ ففﻣﺮﻭﺯ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺗﻘﺎفف ﻭ ﻧﺎﺭﻧﮕﻰ ، ﺑﻴﻦ ففﺬففﻫﺎ ، ﺑﻴﻦ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﻭ ....
  ﻓﺮﻕ ﻗﺎﻳﻞ ﺑﺸﻴﻦ ! ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻘﻒ ففﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺘﻮﻥ ﺭفف ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ
  ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻯ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﺮففﻯ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻦ !

 • 🌞🌹🌞🌹🌞
  روزی جدید آغاز شد...
  هر لحظه شروع دوباره برای آموختن است،
  آغازی برای تکاندن غبار از دل،
  نشاندن غنچه های محبت و عشق،
  اين لحظه شروع دوباره زندگی بر شما عزیزان مبارک...
  پس لبخند بزنید به دیروزی که گذشت و به امروزی که زیباست،
  به شکوه لحظه آغاز...
  جاری شوید چون رود...
  🌱🌱🌱🌱🌱

  سلاااااااااااام و دروووووووووووود دوستان، صبحتون پرنشاط و شاداب، روزتون پر انرژی و سرشار از حس ها خوب...

  💖🌱🌺ففف🌾🌸🌹ففف🌻🌼🌷🌞فف • ان شاءالله هر جا که میری، یه نفر مثل خودت سر راهت باشه".

  این جمله میتونه زیباترین دعای خیر و یا بد ترین نفرین ممکن باشد

  بنگر که برای تو، دعاست یا نفرین ........ • ففﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺮففﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟفف ﺑﻮﺩ ... ففﻣﯿﺪﻭففﺭﻡ ففﻪ ﻣﻨﻢ
  ﺑﺘﻮﻧﻢ ففﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ
  ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ
  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ففﻡ
  ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻛﺴﻲ ﺭفف ﻧﺨﻮففﺳﺘﻢ
  ﻳﺎ ففﺯ ففﻭ ﺭﻧﺠﻴﺪﻡ
  ﻳﺎ ﺩﻟﻢ ﺭفف ﺷﻜﺴﺖ
  ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺭﻭﺯﻱ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ففﺳﺖ
  ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
  ففﻥ ﺭﻭﺯ ﺭفف ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻴﻜﻨﻢ
  ففﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺭفف ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻢ
  ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﺮففﻳﺶ ففﻤﮕﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮﻡ

  ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻋﺰففﺩففﺭﻱف ﺫﻫﻨﻲ
  ﻭﺑﻌﺪ ففﺭﺯﻭ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﺎﺵ
  ﺑﻮﺩ ﻭففﺯ ففﻭ ﻣﻴﮕﺬﺷﺘﻢ
  ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ
  ﺣﺎﻻ ففﻭ ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺒﺨﺶ ﻭﻓﺮففﻣﻮﺵ ﻛﻦ
  ففﺯ ﺑﺨﺸﺸﻢ
  ﺷﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﻡ
  ﻭففﺯ ﺑﻮﺩﻥ ففﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮ
  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺭففﺣﺘﻲ
  ففﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮفف ففﺭففﻣﺶ ﻣﻦ ففﺳﺖ


 • مدیر

  دوباره دلم مي خواهد بنويسم
  نمي دانم تجربه اش كرده ايد يا نه؟
  انگار بعضي وقت ها حرف هايتان با تمام وجود مي خواهند جاري شوند
  گفته شوند
  شنيده شوند
  گويي واژه ها
  بي هوا پشت سرهم مي آيند
  گوشي را مي گيري دستت
  حرف ها را لمس ميكني
  آني به خود مي آيي
  و مي بيني كلي نوشته اي
  مي خواني
  با خواندنشان
  گويي آرامش وجودت را فرا مي گيرد
  آخر حرف هايتان توسط خودتان لمس شده اند
  شنيده شده اند
  درك شده اند
  لبخند ميزني و ميگويي
  خودم باورت دارم

  ازخودم هست • فففففففففففففففففففففففففففف

  شكر گزاري و سپاس روندي قدرتمند براي تغيير و تحول انرژي و آوردن هرچه بيشتر آنچه مي خواهي به زندگي ات است.بابت چيز هايي كه از قبل داري خدارو شكر كن تا چيزهاي خوب بيشتري را جذب كني .(راز / راندا برن ) • [QUOTE=Lovesick;16297]ﺳﻘﻒ ففﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺘﻮ ﺑﺒﺮ ﺑﺎﻻ !
  ﺗﺎ ﺑﺤﺎفف ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ففﺯﺗﻮﻥ ﺑﭙﺮﺳﻦ ﭼﺎﻯ ﻣﻰ ﺧﻮﺭﻯ ﻳﺎ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﮕﻴﻦ :
  ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ..
  ﺑﭙﺮﺳﻦ : ﭘﺮﺗﻘﺎفف ﺩﻭﺳﺖ ﺩففﺭﻯ ﻳﺎ ﻧﺎﺭﻧﮕﻰ ؟
  ﺑﮕﻴﻦ : ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ...
  ﺑﭙﺮﺳﻦ : ﺑﺮففﻯ ﺷﺎﻡ ﻛﺠﺎ ﺑﺮﻳﻢ ؟
  ﺑﮕﻴﻦ : ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ...
  ﺑﭙﺮﺳﻦ : ﭼﻪ ﻓﺼﻠﻰ ﺭفف ﺩﻭﺳﺖ ﺩففﺭﻯ ؟
  ﺑﮕﻴﻦ : ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ !!!
  ﻫﻴﭻ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻳﻦ ﭼﺮفف ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﺮففﺗﻮﻥ ﻓﺮﻕ ﺑﻜﻨﻪ ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻪ ؟ ﻭﻗﺘﻰ
  ﺑﺮففﻯ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺖ ﻭ ففﻭﻧﻘﺪﺭ ففﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
  ﻧﺪففﺭﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺭفف ﻣﺤﻜﻢ ففﺑﺮففﺯ ﻛﻨﻴﻦ ﭼﺮفف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮففﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ
  ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻓﺮﻕ ﻛﻨﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ففﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩففﺭﻳﻦ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪففﺭﻳﻦ ؟
  ﻭﻗﺘﻰ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﻰ ﺩﻭﻧﻴﻦ ﭼﻰ ﻣﻰ ﺧﻮففﻫﻴﻦ ﭼﺮفف ففﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩففﺭﻳﻦ ﻛﻪ
  ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﭼﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻩ !!!
  ﻭﻗﺘﻰ ﻧﻤﻰ ﺩﻭﻧﻴﻦ ﭼﻪ ﺷففﻠﻰ ﺭفف ﺩﻭﺳﺖ ﺩففﺭﻳﻦ ، ﭼﻪ ﻣﻘﺪففﺭ ﺩﺭففﻣﺪ
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮففﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ففﻳﺪﻩ فففف ﺷﻤﺎ ﻻﺯﻣﻪ ، ﭼﻪ ﺧﻮﻧﻪ ففﻯ ﭼﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ
  ، ﭼﻪ ﻫﻤﺴﺮﻯ ﺟﻮفففف ففﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﺳﺖ ، ﺧﺪفف ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺩﺭ
  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎﻯ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻴﺮﻥ ؟
  ففﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ففﺯ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺩﺭﺑﻴﺎﻳﻴﻦ !
  ﺧﻮففﺳﺘﻪ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺭفف ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﻴﻦ .
  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎﺷﻮ ﺩﺳﺘﭽﻴﻦ ﻛﻨﻴﻦ !
  ﻭﻗﺘﻰ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻫﺪﻓﺘﻮﻥ ﺭفف ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻫﻢ ففﺯ
  ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ! ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ففﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺖ
  ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺸﻦ !
  ففﺯ ففﻣﺮﻭﺯ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺗﻘﺎفف ﻭ ﻧﺎﺭﻧﮕﻰ ، ﺑﻴﻦ ففﺬففﻫﺎ ، ﺑﻴﻦ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﻭ ....
  ﻓﺮﻕ ﻗﺎﻳﻞ ﺑﺸﻴﻦ ! ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻘﻒ ففﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺘﻮﻥ ﺭفف ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ
  ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻯ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﺮففﻯ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻦ ![/QUOTE]

  اگه هزار تا گزینه"تشکر زیر این پستت بود هر هزارتاشم میزدم کلیکو:)عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بودخدا وکیلی:) • چه زیبا گفت حضرت,زرتشت:

  ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ففﺳﺖ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ففﺛﺒﺎﺕ ﺩﯾﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺩﯾﻨﯽ ففﺩﻣﻬﺎ !
  ففﺴﯽ ففﻪ ﺩﺭﻭفف ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
  ففﺴﯽ ففﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ففﻧﺼﺎﻑ ففﺳﺖ،
  ففﺴﯽ ففﻪ ففﺯ ﺭﻧﺞ ﺩﯾﮕﺮففﻥ ففﻧﺪﻭﻫﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ
  ففﺯ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽﺩﯾﮕﺮففﻥ ﺷﺎﺩ ففﺳﺖ ...
  ففﺴﯽ ففﻪ ففﻧﺴﺎﻥ ﺭفف ﻭ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭفف ﻭ ﮔﯿﺎﻩ ﺭفف ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺭفف ، ﻣﺤﺘﺮﻡ
  ﻣﯽﺩففﺭﺩ .
  " ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺭﺳﯿﺪﻩ ففﺳﺖ ....."
  ففﺯ ﻫﺮ ﺭففﻫﯽ ففﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ • [QUOTE=sara;16345]اگه هزار تا گزینه"تشکر زیر این پستت بود هر هزارتاشم میزدم کلیکو:)عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بودخدا وکیلی:)[/QUOTE]

  مرسی نظر لطفته سارای عزیز 🙂 ؛) • این پست پاک شده!


 • [FONT=Tahoma]نحوه تکلم انسانها بیانگر نحوه تفکر آنهاست. مثبت بیندیشیم و مثبت بگوییم تا انرژی مثبت خود را به دیگران منتقل کنیم.[/FONT]

  [FONT=Tahoma]بگوییم ….[/FONT]

  [FONT=Tahoma]ازاینکه وقتتون رو در اختیارم گذاشتید ممنون “فف"فف"فف"فف"فف" نگوییم ببخشید مزاحمتون شدم[/FONT]

  [FONT=Tahoma]طول میکشه تا یاد بگیری “فف"فف"فف"فف"فف"فف" نگوییم هیچ وقت یاد نمیگیری[/FONT]

  [FONT=Tahoma]مسئله دارم “فف"فف"فف"فف"فف نگوییم مشکل دارم[/FONT]

  [FONT=Tahoma]مسئله رو خودم حل میکنم “فف"فف"فف"فف"فف"فف" نگوییم مسئله به تو ربطی نداره[/FONT]

  [FONT=Tahoma]شاد و پر انرژی باشید “فف"فف"فف"فف"فف" نگوییم خسته نباشید[/FONT]

  [FONT=Tahoma]این کار را بعدا انجام میدهم “فف"فف"فف"فف"فف نگوییم دچار یاس شدم[/FONT]

  [FONT=Tahoma]صد در صد خواهد شد “فف"فف"فف"فف"فف" نگوییم ای کاش میشد[/FONT]

  [FONT=Tahoma]ان شا الله حتما موفق میشوی “فف"فف"فف"فف"فف" نگوییم ان شا الله موفق میشوی[/FONT]

  [FONT=Tahoma]عالی هستم “فف"فف"فف"فف"فف"فف" نگوییم خوب هستم[/FONT]

  [FONT=Tahoma]اولین قانون طبیعت این است كه تو از هر چه هراس داشته باشی همان را به طرف خودت جلب می كنی.[/FONT]
  [FONT=Tahoma]هیجان قدرتی دارد كه جذب میكند .تو از هر چه شدیدا بترسی آن را تجربه خواهی كرد .[/FONT]
  [FONT=Tahoma]مثلا حیوان فورا متوجه میشود كه تو از او وحشت داری. هیچكدام از این ها تصادفی اتفاق نمی افتد . تصادفی در عالم هستی وجود ندارد. هیجان انرژی در حركت است. وقتی تو انرژی را جا به جا می كنی انرژی ایجاد میكنی. اگر بهاندازه كافی انرژی جا به جا كنی ماده به وجود می آوری .[/FONT]
  [FONT=Tahoma]ماده انرژی متراكم است كه جا به جا شده و به آن فشار وارد شده است.[/FONT]
  [FONT=Tahoma]فكر انرژی خالص است .[/FONT]
  [FONT=Tahoma]هر فكری كه تو اكنون داری یا قبلا داشتی یا در آینده خواهی داشت خلاق است.[/FONT]
  [FONT=Tahoma]انرژی حاصل از فكر هرگز نمی میرد .این انرژی از فكر تو و ذهن تو وارد عالم هستی می شود و برای ابد ادامه پیدا می كند. همه افكار به هم مربوط هستند. افكار با هم تلاقی پیدا می كنند.[/FONT]
  [FONT=Tahoma]در مسیر اعجاب انگیزی از انرژی با هم تقاطع پیدا می كنند و نقش بدیع و زیبایی از پیچیدگیهای غیر قابل باور به وجود می آورند . همات طور كه دو چیز مشابه همدیگر را جذب می كنند دو انرژی مشابه هم یكدیگر را جذب می كنند .و توده ای از انرژی مشابه به وجود می آورند.[/FONT]
  [FONT=Tahoma]بنابراین حتی افراد معمولی اگر فكرشان(دعا. امید. آرزو . .رویا .ترس) به اندازه كافی قوی باشد میتوانند نتایج شگفت انگیزی را به وجود آورند.[/FONT]
  [FONT=Tahoma]زندگی نمیتواند به هیچ طریق دیگری خودش را نشان دهد جز آن طریقی كه تو تصور میكنی خودش را نشان خواهد داد .تو با فكر كردن خلق می كنی.[/FONT]
  [FONT=Tahoma]پس همیشه به بهترینها فكر كن .[/FONT]


 • مدیر

  [h=1]نگاهی به دیکشنری انسان*های برنده و بازنده[/h][COLOR=#333333][FONT=bigtheme-BKoodakBold]هرچند در ظاهر کلماتی که بر زبان جاری می کنیم نشات گرفته از احساسات و طرز فکرمان در آن لحظه ی خاص است، اما در ناخودآگاه همین کلمات سوی فکری و احساسی مان را نیز مشخص می کند. افرادی که در دید غالب مردم بازنده محسوب می شوند، کلماتی را به کار می گیرند که ابعاد شکست در آینده را گسترده تر کرده و این افراد را تبدیل به بازندگان بزرگ تری می کند، در مقابل افرادی که برنده ی بازی زندگی پنداشته می شوند، کلماتی را بر زبان جاری می کنند که موفقیت های آتی را برای آن ها به همراه دارد.
  در صورتی که با نگاه ریزبینانه تری افراد پیرامون خود را بررسی کنید، با دامنه ی لغات و کلمات محدودی که توسط افراد در شرایط متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد، آشنا خواهید شد. در ادامه به بررسی لیستی از کلمات و جملاتی خواهیم پرداخت که افراد در زندگی روزمرته مورد استفاده قرار می دهند که نشان دهنده ی رویکرد افراد به زندگی و در نتیجه وابستگی آن ها به دو گروه بازنده و برنده ها است.

  مورد اول:
  بازنده : این مشکل من نیست.
  برنده : راه حل این مشکل اینگونه است.

  مورد دوم:
  بازنده: این موضوع به من ارتباطی ندارد.
  برنده: چگونه می توانم کمک کنم؟

  مورد سوم:
  بازنده: این مساله اصلا ممکن نیست.
  برنده: همه چیز ممکن است.

  مورد چهارم:
  بازنده: تا این لحظه به اندازه ی کافی زحمت کشیده ام.
  برنده: پس از این باید چه کاری را انجام دهم؟

  مورد پنجم:
  بازنده: این اشتباه من نیست.
  برنده: من مرتکب اشتباه شدم. بهتر است از این موضوع بگذریم.

  مورد ششم:
  بازنده: حداقل من در مقایسه با فرد دیگر بدتر نیستم.
  برنده: نقش و اخلاقیاتم برای پیشرفت و رسیدن به شرایط بهتر الهام بخش من است.

  مورد هفتم:
  بازنده: اینجا فقط من هستم که کار می کنم.
  برنده: من به موفقیت مان متعهد هستم.

  مورد هشتم:
  بازنده: خدا رو شکر که جمعه رسید.
  برنده: وقتی که استراحت کنم، می توانم موثرتر عمل کنم.

  مورد نهم:
  بازنده: شرایط می توانست از این بدتر باشد.
  برنده: شرایط می تواند از این بهتر باشد.

  مورد دهم:
  بازنده: این روشی است که باید همیشه از آن استفاده کرد.
  برنده: بیایید دنبال یک روش بهتر برای انجام کاری داشته باشیم.

  مورد یازدهم:
  بازنده: من وقت ندارم.
  برنده: این موضوع مهم است، برای آن وقت پیدا می کنم.

  مورد دوازدهم:
  بازنده: موافقم، اما … .
  برنده: من موافقم یا من مخالفم.

  مورد سیزدهم:
  بازنده: من سعی خویش را می کنم
  برنده: من موفق خواهم شد.

  مورد چهاردهم:
  بازنده: این تقدیر من است.
  برنده: تقدیر خویش را خودم ایجاد می کنم.

  مورد پانزدهم:
  بازنده: مزیت امتحان کردن چیست؟
  برنده: من نهایتا کار را درست انجام می دهم.

  مورد شانزدهم:
  بازنده: همین اندازه خوب است.
  برنده: بیایید شرایط را از این بهتر کنیم.

  مورد هفدهم:
  بازنده: زندگی همین است و در آخر مرگ در انتظار ما است.
  برنده: بیایید دنیا را تغییر دهیم.
  منبع: زومیت
  برگرفته از[URL="http://energy-mosbat.com/"]مجله انرژی مثبت | مفهومی نو در دنیای رسانه ها[/URL]
  [/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=bigtheme-BKoodakBold][COLOR=#FFFFFF][FONT=BebasNeueRegular]ا[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR] • وقتی نانوا خمیر نان سنگک را پهن میکند...
  و درون تنور میگذارد را دیدی که چه اتفاقی می افتد؟
  خمیر به سنگها می چسبد...
  اما نان هر چه پخته تر می شود، از سنگها جدا میشود!!
  حکایت آدم*ها همین است...
  سختی های دنیا ، حرارت تنور است...
  و این سختی هاست که انسان را پخته تر می کنند...
  و هر چه انسان پخته تر میشود سنگ کمتری بخود می گیرد...
  سنگها تعلقات دنیایی هستند...
  ماشین من.. خانه من..من.. من !!
  آنوقت که قرار است نان را از تنور خارج کنند سنگها را از آن می گیرند!!
  خوشا بحال آنکه در تنور دنیا آنقدر پخته میشود...
  که به هیچ سنگی نمی چسبد!!
  ما در زندگی به چه چسبیده ایم ؟
  سنگ ما کدام است • عجيييب اين متن قشنگه!
  آلبر کامو :
  خدا به انسان می گوید :
  من خانه هستم .. ، در بزن .
  با هم چای میخوریم و گپ میزنیم
  تو سبفک میشوی ..و ..
  و من نظرم را در مورد تو عوض میکنم
  و کاری میکنم تا دلت گرم شود .
  لازم نیست سر سجادۀ نماز باشی
  می توانی همانطور که در حال چاي خوردن هستی با من حرف بزنی
  یا .. همانطور که در حال گوش دادن به موسیقی هستی
  منهم از موزیک خوشم می آید
  خودم به انسانها آموزش داده ام بنوازند ،
  به بعضی از آنها الهام کردم چگونه ساز های متفاوت بسازند
  و نغمه های شورانگیز از آن بیرون بکشند ،
  با رقص هم مخالف نیستم .
  ببین پروانه ها چگونه می رقصند .
  گفل در حال رقص است .
  ابرها درحال رقصند.
  به کودکان نگاه کن ، پاک و معصومند و مدام درحال رقصند.
  گاهی خدا می گوید : مزاحم نیستی
  در بزن با هم یک چای بنوشیم و گپ بزنیم ...
  ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻦ ﺣﺮففﺖ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﻧﻤﯽففﻨﻢ،
  ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺣﺮففﺖ ﻧﮑﻦ،
  ﻣﻦ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻧﻤﯽففﻨﻢ
  ﺗﻨﻬﺎ ففﻨﺎﺭﻡ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻥ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﺎﺵ ... چقدر زیباست، انسان با این تفکر زندگی کنه که همیشه و در هر حالت میتونه با خدای خودش حرف بزنه..
  [IMG]http://sanatisharif.ir/SanatiSharif-forum-ala/attachment.php?attachmentid=941&stc=1[/IMG]


 • مدیر

  تفكر خوبيه
  باور خوبيه
  خدا خودش گفته: آنگاه كه دوست داري كسي همواره به ياد تو باشد به ياد من باش كه همواره بيادتم.
  بايد با وجود و فكر و ذهن آدم آميخته بشه و اون موقع هست
  كه زيبايي و آرامش و شادي رو تو همه چي مي بينه
  بايد از تفكر به طرزفكر تبديل بشه
  و بعد بهش ايمان آورد
  اون وقع تازه ميفهمي زندگي تو حكومتش يعني چي • قانون جذب در ۶۸ ثانیه:

  ایسترهیکس از سخنرانان موفق در حوزه قانون جذب ، نظریه جالبی دارد. او میگوید :

  اگر انسان بتواند فقط ۱۸ ثانیه روی چیزی که واقعا میخواهد تمرکز کند یک زنگ بزرگ در کائنات به صدا در می آید که توجه کل هستی را به سمت این شخص جلب میکند. اگر این ۱۸ ثانیه بتواند تا ۶۸ ثانیه ادامه یابد دیگر کار تمام است و کل هستی به تکاپو می افتد تا برای فکر متمرکز شده یک راه حل پیدا کند. اگر آرزوست ، برآورده اش کند و اگر سوال است ، برایش جوابی بیابد.
  کائنات بیرون از بدن ما گوش به فرمان ماست تا هر چه را می خواهیم به او ابلاغ کنیم. اما به یک شرط و آن این است که موقع دستور دادن تمرکز داشته باشیم . ۶۸ ثانیه یک جا بایستیم و صریح و شفاف بگوییم چه می خواهیم… • جاده موفقيت يك جاده خلوتف خلوته؛
  افراد كمي حاضر هستند دردها، سختيها و فداكاريهای اين مسير را تحمل كنند.
  مبارزه سختيه و شما در اين جاده، دوستان زيادي نخواهيد داشت و خيلي وقتها فقط سايه خودتان را ميبينيد!

  شما بايد به قلب خودتان "ايمان" داشته باشيد. آن چيزي كه به آن "ايمان" داريد، ارزشمندترينف زندگی شماست.

  مبارزه سختی است و شما بايـــــــــد پيروز شويد.
  خيليها در اين مسير حركت كرده اند... تجربه كرده اند... اين راه را طي كردند و در اين راه شكست خورده اند!

  در اين راه كفتار های زیادی را ميبينيد!
  افرادی كه كاملا به اهدافشان نرسيده اند؛ اما این بايد به شما انگيزه بدهد! چون شما بيشتر از آنها پيش رفته ايد؛ و هدف شما آنها نيستند هدف شما رســيدن به قـلـــه و پايان كار است.

  "ايمان" داشته باشيد:
  جايگاه شما👈 قله
  و رسالت شما👈 به قله رساندن است.

  باور داشته باشید:
  خداونــــد مهـــــربان و حکیــــــم برای رشــــد استعدادهای خارق*العاده تان، قـــدرتــــــی در درون شما قرار داده شده است... • مناجاتنامه

  خدایا دلم که برایت تنگ می شود، با آنکه می دانم همه جا هستی، اما به آسمان نگاه می کنم،
  چرا که آسمان سه نشانه از تو دارد:
  بی انتهاست،
  بی دریغ است
  و چون یک دست مهربان همیشه بالای سرماست!
  پس در این روز از توبرای عزیزانم
  سلامتی. , نشاط , دلخوشی , و عاقبت بخیری و بر آورده شدن حاجات طلب میکنم
  سرچشمه حيات آدمى"دل" است!
  هر آنچه را كه از دل بگذرانيم دير يا زود همان در زندگيمان رخ خواهد داد.
  پس، به دل بيآموزيم كه فقط نيكى ها را از خود بگذراند تا ما را به مراد و آرمانهاى والا برساند. با مثبت انديشى و نيك گرايى، مسير رسيدن به آرمانها ساده ميگردد، و"تقدير" رخ ميدهد و "تقدير" يعنى به بار نشستنف نيك انديشى و مثبت گرايى...!!!

  الهى... زيباترين انرژى هاى مثبت را نصيب دوستانم گردان تا تقديرشان آنگونه كه تو ميپسندى مهيا شود...!! • در مخزن زندگیتان کوسه ای بیندازید!
  خود را مجبور به پیشرفت کنید، در گذشته های نه چندان دور آدمهایی که دنبال آب باریکه بودند یا یه شغل مطمئن دولتی داشند ،خیلی آدمهای منطقی و موفقی محسوب می شدند. آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه را به عنوان یک روش زندگی خیلی از خانواده ها به فرزندانشان یاد می دادند.

  اما گذشته ها گذشته، این روزها برای موفقیت باید جسور بود، باید خطر کرد، باید مسولیت همه ی چیز را بر عهده گرفت. این روزها شما شخصا خودتان باید خودتان را مجبور به پیشرفت کنید در همه چی ! در سطح زندگی شخصی ، در سطح زندگی اجتماعی ، در زندگی حرفه ای و ... نوشته ی زیر از جمله نوشته های بسیار زیبایی که به کسانی که تصمیم دارند فرصت کوتاه حیات را "زندگیفف کنند پیام شفافی می دهد ، شما هم از همین دسته اید ؟؟

  ژاپنی ها عاشق ماهی تازه هستند. اما آب های اطراف ژاپن سال هاست که ماهی تازه ندارد. بنابر این برای غذا رساندن به جمعیت ژاپن قایق های ماهی گیری، بزرگتر شدند و مسافت های دورتری را پیمودند. ماهیگیران هر چه مسافت طولانی تری را طی می کردند به همان میزان آوردن ماهی تازه بیشتر طول می کشید. اگر بازگشت بیش از چند روز طول می کشید ماهی ها، دیگر تازه نبودند و ژاپنی ها مزه این ماهی را دوست نداشتند.

  برای حل این مسئله،شرکت های ماهیگیری فریزرهایی در قایق هایشان تعبیه کردند. آن ها ماهی ها را می گرفتند آن ها را روی دریا منجمد می کردند. فریزرها این امکان را برای قایق ها و ماهی گیران ایجاد کردند که دورتر بروند و مدت زمان طولانی تری را روی آب بمانند.

  اما ژاپنی ها مزه ماهی تازه و منجمد را متوجه می شدند و مزه ماهی یخ زده را دوست نداشتند. بنابر این شرکت های ماهیگیری مخزن هایی را در قایق ها کار گذاشتند و ماهی را در مخازن آب نگهداری می کردند. ماهی ها پس از کمی تقلا آرام می شدند و حرکت نمی کردند. آنها خسته و بی رمق ، اما زنده بودند.
  متاسفانه ژاپنی ها مزه ماهی تازه را نسبت به ماهی بی حال و تنبل ترجیح می دادند. زیرا ماهی ها روزها حرکت نکرده و مزه ماهی تازه را از دست داده بودند.
  باز ژاپنی ها مزه ماهی تازه را نسبت به ماهی بی حال و تنبل ترجیح می دادند. پس شرکت های ماهیگیری به گونه ای باید این مسئله را حل می کردند.

  آنها چطور می توانستند ماهی تازه بگیرند؟ اگر شما مشاور صنایع ماهیگیری بودید ، چه پیشنهادی می دادید؟
  برای نگه داشتن ماهی تازه شرکت های ماهیگیری ژاپن هنوز هم از مخازن نگهداری ماهی در قایق ها استفاده می کنند اما حالا آن ها یک کوسه کوچک به داخل هر مخزن می اندازند.کوسه چندتایی ماهی می خورد اما بیشتر ماهی ها با وضعیتی بسیار سر زنده به مقصد می رسند. زیرا ماهی ها تلاش کردند.

  شما هم می توانید ...

  • به جای دوری جستن از مشکلات به میان آن ها شیرجه بزنید .
  • از بازی لذت ببرید.
  • اگر مشکلات و تلاش هایتان بیش از حد بزرگ و بیشمار هستند تسلیم نشوید ، ضعف شما را خسته می کند به جای آن مشکل را تشخیص دهید .
  • عزم بیشتر و دانش بیشتر داشته و کمک بیشتری دریافت کنید.
  • اگر به اهدافتان دست یافتید ، اهداف بزرگتری را برای خود تعیین کنید .
  • زمانی که نیازهای خود و خانواده تان را برطرف کردید برای حل اهداف گروه ، جامعه و حتی نوع بشر اقدام کنید .
  • پس از کسب موفقیت آرام نگیرید ، شما مهارتهایی را دارید که می توانید با آن تغییرات و تفاوتهایی را در دنیا ایجاد کنید .
  • در مخزن زندگیتان کوسه ای بیندازید و ببینید که واقعاً چقدر می توانید دورتر بروید شنا کنید


 • این پست پاک شده!

 • مدیر

  باران مي بارد آن هم از نوع شهريوريش
  صداي قطراتش را مي شنوم
  آرام و طنين انداز
  مي خورند به برگ
  به درختان
  به زمين
  به ديوار
  به پنجره ي اتاقم
  به گل
  و هر كدام آهنگ خاص خود را ايجاد ميكنند
  و تركيب صداي اين هاست
  كه آهنگ بي نظير طبيعت را مي نوازد
  خوب گوش كن
  قطره هايي كه از آسمان مي ريزد يكي ست
  اما آهنگشان متفاوت
  گاهي ريتمشان تند است و گاهي آرام
  خوب گوش كن
  حرفي دارد براي شنيدن
  تو نيز آهنگ خاص خودت را داري
  هيچكس نمي تواند آهنگ تو را بنوازد
  پس عاشقانه بنواز
  آهنگ وجودت را
  فوق العاده ي بي نظير
  اين طبيعت آهنگ تو را هم مي خواهد
  آهنگ خاص خودت را......

  از خودم هست • [IMG]http://sanatisharif.ir/SanatiSharif-forum-ala/attachment.php?attachmentid=944&stc=1[/IMG]
  [CENTER]
  [B]افراد مستقيما بر طرز فكر شما نسبت به خودتان تاثير ميگذارند و بسته به اينكه درباره خود چه نظري داريد ميتوانند در موفقيت و يا شكست شما در زندگي موثر باشد. اگر از غرور كمي برخوردار هستيد افرادي كه در مورد شما نظر منفي ميدهند ميتوانند كاملا شما را خرد كرده و حتي موجب شوند خودتان را بسيار دست كم بگيريد. اگر غرورتان كم نيست، همچنان بايد مراقب كساني باشيد كه شما را تخريب ميكنند زيرا آنها ميتوانند به شما حرفهايي بزنند كه باعث ترديد شما شوند.
  مارك تواين معتقد است خيلي اهميت دارد كه در محاصره افرادي باشيم كه موفقيت شخصي ما را در زندگي به حداكثر ميرسانند.
  مارك تواين مي
  گويد: "از افرادي كه سعي دارند آرزوهاي شما را بياهميت جلوه دهند دوري كنيد. انسانهاي كوچك هميشه همين كار را ميكنند اما انسانهاي بزرگ ميتوانند اين حس را به شما منتقل كنند كه شما هم ميتوانيد بزرگ باشيد."
  به همين دليل اين مساله نه تنها براي موفقيت در زندگي بلكه براي حفظ غرور شما بسيار حائز اهميت است. اگر تصميم بگيريد كه در احاطه افراد بزرگ باشيد، آنها شما را تشويق كرده و باعث تقويت اعتماد به نفستان ميشوند. درباره آن فكر كنيد، اگر كسي كه به چشم شما انسان بزرگي است شما را تشويق كند و بگويد كه شما استعداد فوقالعادهاي داريد اين مساله باعث ميشود او را باور كنيد زيرا او اين را به شما گفته است. نگذاريد ديگران شما را دست كم بگيرند و به شما بگويند كه نميتوانيد در زندگي كار خارقالعادهاي انجام دهيد. در كنار انسانهاي بزرگ باشيد كه ميتوانند به شما كمك كرده و نشان دهند ميتوانيد به همان بزرگي كه ميخواهيد باشيد.
  زندگي بسيار كوتاهتر از آن است كه دور و بر خود را با افرادي پر كنيد كه شما را بياهميت جلوه ميدهند و موجب ميشوند حس كنيد بي*ارزش هستيد.

  منبع: گردآوری ازمجله موفقیت[/B]
  [/CENTER] • لیستی از کارهایی که میتوانید برای داشتن زندگی شادتر انجام دهید:

  سلامتی:

  آب فراوان بنوشید،
  مثل یک پادشاه صبحانه بخورید،
  مثل یک شاهزاده ناهار
  و مثل یک گدا شام بخورید
  ازسبزیجات بیشتر استفاده کنید
  با این سه E زندگی کنید:
  Energy, Enthusiasm, Empathy
  انرژی، شور و اشتیاق، همدلی
  از مدیتیشن، یوگا و دعا کمک بگیرید
  بیشتراز سال گذشته کتاب بخوانید
  بیشتر بازی کنید
  روزانه 10 دقیقه سکوت کنید و به تفکربپردازید
  7ساعت بخوابید
  روزانه 10تا 30 دقیقه پیاده روی کنید و درحین پیاده روی لبخندبزنید.

  شخصیت:

  زندگیتان را باهیچ کسی مقایسه نکنید
  افکار منفی نداشته باشید
  بیش از حد توان خود کاری انجام ندهید
  خیلی خود را جدی نگیرید
  انرژی خودراصرف کنجکاوی دراموردیگران نکنید
  وقتی بیدار هستید خیالپردازی کنید
  حسادت یعنی اتلاف وقت
  گذشته را فراموش کنید
  زندگی کوتاهترازآنست که از دیگران متنفرباشید
  هیچکس مسئول خوشحال کردن شما نیست
  بیشتر لبخند بزنید.

  جامعه:

  گهگاهی به خانواده و اقوام خود زنگ بزنید
  هر روز یک چیز خوب به دیگران ببخشید
  زمانی را با افراد بالای 70 سال و زیر 7 سال بگذرانید
  سعی کنید هر روز حداقل به سه نفر لبخند بزنید

 • تسلیم نخواهم شد !
  زندگی می کنم ...
  برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند ...
  من فرصتی برای بودن دارم،
  پس ساکت نمی نشینم ....!!!
  می گذارم همه بدانند که من با تمام توانایی ها و کاستی ها، شاهکار زندگی خود هستم ؛
  کافی ست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های آینده زندگی کنم ...!!!
  چون رویاهایم آنجاست ،
  و من فقط ؛ یک بار فرصت زندگی کردن را دارم ..


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

8
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

633.4k
دیدگاه‌ها