انرژی مثبت • #قوانین_گروه:1- بحث های روانشناسی و موفقیت و انگیزشی رو فقط بزارین
  :smile-new:
  2- فاز:grumpy: ممنوع !
  پست غمگین (:chargrined:) ممنوع !

  مرسی که رعایت میکنینـ !

  شاد ، پیروز و موفق باشید! • ما هرگز زندگی نمی کنیم ما همیشه در انتظار زندگی هستیم....
  ما بجای انکه همین امروز خوشحال باشیم به امید یک آینده خوب و خوش نشسته ایم و به همین خاطر امروزمان را از دست می دهیم...
  ما وقت بیشتر می خواهیم* پول بیشتر می خواهیم شغل بهتر می خواهیم بازنشستگی می خواهیم مسافرت و تعطیلات می خواهیم و امروز برای همین از دست خواهد رفت و ما به این مسئله اصلا توجهی نمی کنیم...*
  مهم نیست در اینده چه چیزی پیش می آید اگر امروز می توانی غذا بخوری از نور خورشید تابان لذت ببری و با دوستانت بگویی و بخندی پس خدا را شکر کن و از امروزت لذت ببر به گذشته نگاه نکن و به آینده کاری نداشته باش تو از امروز خود مطمئنی پس زندگی کن • 💕💕امروز شنبه است💕💕

  همان شنبه ای که قرار بود همه چیز را از آن روز شروع کنم پس از امروز آغاز میکنم...
  پروردگارا یاریم کن تا امروز آغازی باشد برای رویاهای نیمه تمامم...
  امروز تحول را به خانه دلم مهمان کن، تابستان است و تاپاییزت چندقدم راه بیشتر نمانده و من امروزمهر را نیازمندم ...
  امروز آغاز را بر من جاری ساز، بگذار امیدم جوانه زند،
  امروز از نو آغاز می کنم راهی را که در نیمه باز گشتم؛
  از تو میخواهم راهنما و راهبرم باشی بی همتایم کنارم باش
  صبح اولین روزهفتتون بخیر
  هفته ای سرشار از آرامش پیش روی شماست💞
  لطفا لبخند بزنید☺ • " خداوندا "
  آرامم کن همان گونه که دریا را
  پس ازهرطوفانی آرام میکنی
  راهنمایم باش که دراین چرخ وفلک
  روزگار بدجورسرگیجه گرفتم
  ایمانم راقوی کن
  که تو را درتنهای ام گم نکنم
  " خداوندا "
  من فراموش کارم اگر گاهی
  یا لحظه ای فراموشت کردم
  توهیچ وقت فراموشم نکن
  " خداوندا "
  رهایم مکن حتی اگرهمه رهایم کردن
  " خدایا دوستت دارم "
  واز تو میخواهم امروز و
  و فرداهای من و دوستانم را با
  عشقت با رزقت با مهربانیت گرم کنی.


 • خیرین کوچک دریا دل مدیر

  [FONT=arial][SIZE=2][COLOR=#333333][CENTER]
  [/CENTER]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=BYekan][CENTER]

  [/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][FONT=arial][COLOR=#333333][CENTER][/CENTER]
  [/COLOR][SIZE=2][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=arial][SIZE=2]
  شادی یک هدف نیست که به آن برسید…
  شادی طبیعت ذاتی شماست،
  فقط باید آن را کشف کنید. غصه و اندوه نه تنها شما را به خدا نزدیک نمیکند
  بلکه شما را از طبیعت ذاتی تان دور خواهد کرد. همیشه به یاد داشته باش: انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند! [/SIZE][/FONT]
  [COLOR=#333333][FONT=BYekan][CENTER][FONT=Tahoma][IMG]http://s4.picofile.com/file/7897528602/Happy.jpg[/IMG][SIZE=2][/SIZE][/FONT][/CENTER]

  [/FONT][/COLOR] • .
  .معجزه زندگی دیگران باش …
  بیقرار باش برای شادی ساختن در زندگی انسان ها…
  دست های خدا باش ، برای برآوردن رویای انسان دیگری …
  خنثی نباش !
  بی تفاوت نباش !
  اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را می دانی سکوت نکن !
  اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن …
  معجزه زندگی دیگران باش !
  این قانون کائنات است !!!
  معجزه زندگی دیگران که باشی ،
  بی شک کسی معجزه زندگی تو خواهد بود ….!
  لطفا کمی آهسته تر از کنار هم عبور کنیم …

 • گاندی"
  اکثر انسانها حتی جسارت بخشیدن و دور ریختن لباس هایی که مدت هاست بدون استفاده در کمدهاشان آویخته شده را ندارند بعد از آنها توقع داریم باورهای غلطی را که قرن هاست در ذهنشان زنجیر شده را براحتی کنار بگذارند و دور بریزند.
  جهل نرمترین بالشی ست که انسان میتواند سر خود رابگذارد و بخوابد • این سوال موجب دگرگونی شدیدی در زندگی عده اى ، از جمله پيتر دراکر( نظریه پرداز معروف مدیریت ) شده است .

  معلم او ، در سيزده سالگى ، سؤالى پرسيده و گفته انتظار ندارم بتوانيد به سؤال من پاسخ دهيد . اما اگر در پنجاه سالگى هم نتوانيد پاسخى براى آن بيابيد ، در اين صورت ، حتم بدانيد که زندگي تان را ضايع کرده ايد .

  *آن سؤال اين است :

  " به خاطر چه چيزى بايد از تو ، ياد کنند ؟" • ﺳﻘﻒ ففﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺘﻮ ﺑﺒﺮ ﺑﺎﻻ !
  ﺗﺎ ﺑﺤﺎفف ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ففﺯﺗﻮﻥ ﺑﭙﺮﺳﻦ ﭼﺎﻯ ﻣﻰ ﺧﻮﺭﻯ ﻳﺎ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﮕﻴﻦ :
  ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ..
  ﺑﭙﺮﺳﻦ : ﭘﺮﺗﻘﺎفف ﺩﻭﺳﺖ ﺩففﺭﻯ ﻳﺎ ﻧﺎﺭﻧﮕﻰ ؟
  ﺑﮕﻴﻦ : ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ...
  ﺑﭙﺮﺳﻦ : ﺑﺮففﻯ ﺷﺎﻡ ﻛﺠﺎ ﺑﺮﻳﻢ ؟
  ﺑﮕﻴﻦ : ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ...
  ﺑﭙﺮﺳﻦ : ﭼﻪ ﻓﺼﻠﻰ ﺭفف ﺩﻭﺳﺖ ﺩففﺭﻯ ؟
  ﺑﮕﻴﻦ : ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ !!!
  ﻫﻴﭻ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻳﻦ ﭼﺮفف ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﺮففﺗﻮﻥ ﻓﺮﻕ ﺑﻜﻨﻪ ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻪ ؟ ﻭﻗﺘﻰ
  ﺑﺮففﻯ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺖ ﻭ ففﻭﻧﻘﺪﺭ ففﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
  ﻧﺪففﺭﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺭفف ﻣﺤﻜﻢ ففﺑﺮففﺯ ﻛﻨﻴﻦ ﭼﺮفف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮففﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ
  ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻓﺮﻕ ﻛﻨﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ففﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩففﺭﻳﻦ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪففﺭﻳﻦ ؟
  ﻭﻗﺘﻰ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﻰ ﺩﻭﻧﻴﻦ ﭼﻰ ﻣﻰ ﺧﻮففﻫﻴﻦ ﭼﺮفف ففﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩففﺭﻳﻦ ﻛﻪ
  ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﭼﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻩ !!!
  ﻭﻗﺘﻰ ﻧﻤﻰ ﺩﻭﻧﻴﻦ ﭼﻪ ﺷففﻠﻰ ﺭفف ﺩﻭﺳﺖ ﺩففﺭﻳﻦ ، ﭼﻪ ﻣﻘﺪففﺭ ﺩﺭففﻣﺪ
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮففﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ففﻳﺪﻩ فففف ﺷﻤﺎ ﻻﺯﻣﻪ ، ﭼﻪ ﺧﻮﻧﻪ ففﻯ ﭼﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ
  ، ﭼﻪ ﻫﻤﺴﺮﻯ ﺟﻮفففف ففﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﺳﺖ ، ﺧﺪفف ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺩﺭ
  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎﻯ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻴﺮﻥ ؟
  ففﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ففﺯ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺩﺭﺑﻴﺎﻳﻴﻦ !
  ﺧﻮففﺳﺘﻪ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺭفف ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﻴﻦ .
  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎﺷﻮ ﺩﺳﺘﭽﻴﻦ ﻛﻨﻴﻦ !
  ﻭﻗﺘﻰ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻫﺪﻓﺘﻮﻥ ﺭفف ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻫﻢ ففﺯ
  ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ! ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ففﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺖ
  ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺸﻦ !
  ففﺯ ففﻣﺮﻭﺯ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺗﻘﺎفف ﻭ ﻧﺎﺭﻧﮕﻰ ، ﺑﻴﻦ ففﺬففﻫﺎ ، ﺑﻴﻦ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﻭ ....
  ﻓﺮﻕ ﻗﺎﻳﻞ ﺑﺸﻴﻦ ! ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻘﻒ ففﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺘﻮﻥ ﺭفف ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ
  ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻯ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﺮففﻯ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻦ !

 • 🌞🌹🌞🌹🌞
  روزی جدید آغاز شد...
  هر لحظه شروع دوباره برای آموختن است،
  آغازی برای تکاندن غبار از دل،
  نشاندن غنچه های محبت و عشق،
  اين لحظه شروع دوباره زندگی بر شما عزیزان مبارک...
  پس لبخند بزنید به دیروزی که گذشت و به امروزی که زیباست،
  به شکوه لحظه آغاز...
  جاری شوید چون رود...
  🌱🌱🌱🌱🌱

  سلاااااااااااام و دروووووووووووود دوستان، صبحتون پرنشاط و شاداب، روزتون پر انرژی و سرشار از حس ها خوب...

  💖🌱🌺ففف🌾🌸🌹ففف🌻🌼🌷🌞فف • ان شاءالله هر جا که میری، یه نفر مثل خودت سر راهت باشه".

  این جمله میتونه زیباترین دعای خیر و یا بد ترین نفرین ممکن باشد

  بنگر که برای تو، دعاست یا نفرین ........ • ففﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺮففﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟفف ﺑﻮﺩ ... ففﻣﯿﺪﻭففﺭﻡ ففﻪ ﻣﻨﻢ
  ﺑﺘﻮﻧﻢ ففﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ
  ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ
  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ففﻡ
  ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻛﺴﻲ ﺭفف ﻧﺨﻮففﺳﺘﻢ
  ﻳﺎ ففﺯ ففﻭ ﺭﻧﺠﻴﺪﻡ
  ﻳﺎ ﺩﻟﻢ ﺭفف ﺷﻜﺴﺖ
  ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺭﻭﺯﻱ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ففﺳﺖ
  ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
  ففﻥ ﺭﻭﺯ ﺭفف ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻴﻜﻨﻢ
  ففﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺭفف ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻢ
  ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﺮففﻳﺶ ففﻤﮕﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮﻡ

  ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻋﺰففﺩففﺭﻱف ﺫﻫﻨﻲ
  ﻭﺑﻌﺪ ففﺭﺯﻭ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﺎﺵ
  ﺑﻮﺩ ﻭففﺯ ففﻭ ﻣﻴﮕﺬﺷﺘﻢ
  ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ
  ﺣﺎﻻ ففﻭ ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺒﺨﺶ ﻭﻓﺮففﻣﻮﺵ ﻛﻦ
  ففﺯ ﺑﺨﺸﺸﻢ
  ﺷﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﻡ
  ﻭففﺯ ﺑﻮﺩﻥ ففﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮ
  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺭففﺣﺘﻲ
  ففﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮفف ففﺭففﻣﺶ ﻣﻦ ففﺳﺖ


 • خیرین کوچک دریا دل مدیر

  دوباره دلم مي خواهد بنويسم
  نمي دانم تجربه اش كرده ايد يا نه؟
  انگار بعضي وقت ها حرف هايتان با تمام وجود مي خواهند جاري شوند
  گفته شوند
  شنيده شوند
  گويي واژه ها
  بي هوا پشت سرهم مي آيند
  گوشي را مي گيري دستت
  حرف ها را لمس ميكني
  آني به خود مي آيي
  و مي بيني كلي نوشته اي
  مي خواني
  با خواندنشان
  گويي آرامش وجودت را فرا مي گيرد
  آخر حرف هايتان توسط خودتان لمس شده اند
  شنيده شده اند
  درك شده اند
  لبخند ميزني و ميگويي
  خودم باورت دارم

  ازخودم هست • فففففففففففففففففففففففففففف

  شكر گزاري و سپاس روندي قدرتمند براي تغيير و تحول انرژي و آوردن هرچه بيشتر آنچه مي خواهي به زندگي ات است.بابت چيز هايي كه از قبل داري خدارو شكر كن تا چيزهاي خوب بيشتري را جذب كني .(راز / راندا برن ) • [QUOTE=Lovesick;16297]ﺳﻘﻒ ففﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺘﻮ ﺑﺒﺮ ﺑﺎﻻ !
  ﺗﺎ ﺑﺤﺎفف ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ففﺯﺗﻮﻥ ﺑﭙﺮﺳﻦ ﭼﺎﻯ ﻣﻰ ﺧﻮﺭﻯ ﻳﺎ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﮕﻴﻦ :
  ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ..
  ﺑﭙﺮﺳﻦ : ﭘﺮﺗﻘﺎفف ﺩﻭﺳﺖ ﺩففﺭﻯ ﻳﺎ ﻧﺎﺭﻧﮕﻰ ؟
  ﺑﮕﻴﻦ : ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ...
  ﺑﭙﺮﺳﻦ : ﺑﺮففﻯ ﺷﺎﻡ ﻛﺠﺎ ﺑﺮﻳﻢ ؟
  ﺑﮕﻴﻦ : ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ...
  ﺑﭙﺮﺳﻦ : ﭼﻪ ﻓﺼﻠﻰ ﺭفف ﺩﻭﺳﺖ ﺩففﺭﻯ ؟
  ﺑﮕﻴﻦ : ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ !!!
  ﻫﻴﭻ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻳﻦ ﭼﺮفف ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﺮففﺗﻮﻥ ﻓﺮﻕ ﺑﻜﻨﻪ ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻪ ؟ ﻭﻗﺘﻰ
  ﺑﺮففﻯ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺖ ﻭ ففﻭﻧﻘﺪﺭ ففﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
  ﻧﺪففﺭﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺭفف ﻣﺤﻜﻢ ففﺑﺮففﺯ ﻛﻨﻴﻦ ﭼﺮفف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮففﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ
  ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻓﺮﻕ ﻛﻨﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ففﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩففﺭﻳﻦ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪففﺭﻳﻦ ؟
  ﻭﻗﺘﻰ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﻰ ﺩﻭﻧﻴﻦ ﭼﻰ ﻣﻰ ﺧﻮففﻫﻴﻦ ﭼﺮفف ففﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩففﺭﻳﻦ ﻛﻪ
  ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﭼﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻩ !!!
  ﻭﻗﺘﻰ ﻧﻤﻰ ﺩﻭﻧﻴﻦ ﭼﻪ ﺷففﻠﻰ ﺭفف ﺩﻭﺳﺖ ﺩففﺭﻳﻦ ، ﭼﻪ ﻣﻘﺪففﺭ ﺩﺭففﻣﺪ
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮففﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ففﻳﺪﻩ فففف ﺷﻤﺎ ﻻﺯﻣﻪ ، ﭼﻪ ﺧﻮﻧﻪ ففﻯ ﭼﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ
  ، ﭼﻪ ﻫﻤﺴﺮﻯ ﺟﻮفففف ففﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﺳﺖ ، ﺧﺪفف ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺩﺭ
  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎﻯ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻴﺮﻥ ؟
  ففﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ففﺯ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺩﺭﺑﻴﺎﻳﻴﻦ !
  ﺧﻮففﺳﺘﻪ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺭفف ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﻴﻦ .
  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎﺷﻮ ﺩﺳﺘﭽﻴﻦ ﻛﻨﻴﻦ !
  ﻭﻗﺘﻰ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻫﺪﻓﺘﻮﻥ ﺭفف ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻫﻢ ففﺯ
  ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ! ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ففﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺖ
  ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺸﻦ !
  ففﺯ ففﻣﺮﻭﺯ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺗﻘﺎفف ﻭ ﻧﺎﺭﻧﮕﻰ ، ﺑﻴﻦ ففﺬففﻫﺎ ، ﺑﻴﻦ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﻭ ....
  ﻓﺮﻕ ﻗﺎﻳﻞ ﺑﺸﻴﻦ ! ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻘﻒ ففﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺘﻮﻥ ﺭفف ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ
  ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻯ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﺮففﻯ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻦ ![/QUOTE]

  اگه هزار تا گزینه"تشکر زیر این پستت بود هر هزارتاشم میزدم کلیکو:)عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بودخدا وکیلی:) • چه زیبا گفت حضرت,زرتشت:

  ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ففﺳﺖ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ففﺛﺒﺎﺕ ﺩﯾﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺩﯾﻨﯽ ففﺩﻣﻬﺎ !
  ففﺴﯽ ففﻪ ﺩﺭﻭفف ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
  ففﺴﯽ ففﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ففﻧﺼﺎﻑ ففﺳﺖ،
  ففﺴﯽ ففﻪ ففﺯ ﺭﻧﺞ ﺩﯾﮕﺮففﻥ ففﻧﺪﻭﻫﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ
  ففﺯ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽﺩﯾﮕﺮففﻥ ﺷﺎﺩ ففﺳﺖ ...
  ففﺴﯽ ففﻪ ففﻧﺴﺎﻥ ﺭفف ﻭ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭفف ﻭ ﮔﯿﺎﻩ ﺭفف ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺭفف ، ﻣﺤﺘﺮﻡ
  ﻣﯽﺩففﺭﺩ .
  " ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺭﺳﯿﺪﻩ ففﺳﺖ ....."
  ففﺯ ﻫﺮ ﺭففﻫﯽ ففﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ • [QUOTE=sara;16345]اگه هزار تا گزینه"تشکر زیر این پستت بود هر هزارتاشم میزدم کلیکو:)عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بودخدا وکیلی:)[/QUOTE]

  مرسی نظر لطفته سارای عزیز 🙂 ؛) • این پست پاک شده!