Learning 504 Essential Words • **به****نام خــــالق زیبایــی ها**

  سلام

  همونطور که از اســم تاپیک پیداست ما قصد داریم **504 لغت ضروری رو در زبــان انگلــیسی** با هم کار کنیم.

  تعداد اعضای ثابت این تاپیک در حال حاضر چهار نفــره :
  _**_**[man][0]**_
  _**[sara][1]**_ _**[
  **mehdi**][2]**_
  _**[salour][3]**_**_

  **_و امیدوارم ک علاقمندان بیشتری به جمع ما بپیوندند%_**

  * قوانین تاپیک که باید بهشــون توجه کنید...

  1- در حال حاضــر کتابی ک ما داریم کار میکنیم کتاب ****504********e**sssential words**هســت...هــرهفته دو درس کار میشه. شیوه کار هم به این صورته که هر کاربر در **یک پست** برای هر درس که شامل 12 لغته با استفاده از اطلاعات خودش مثال میزنه (لطفا به کاربرد لغت توجه کنید و مثال های جون دار بزنین lol) ....**از کاربرای دیگه که به زبان مسلط هستن خواهش میشه که درصورت وجود اشکال گرامری یا غیره اون شخصو راهنمایی کنند..**.
  2-به هیــــچ عنوان(به قول آقای ناصــح زاده عزیز:smug:!!) spam نذارید.هر سوال و موردی بــود تو پیام ویا در قسمت نظر همین پست بگید اساعــه جواب خواهیم داد.
  .صرفا برای برقراری نظم و یکپارچگی مطالبه که نمیخوایم بحثی خارج از موضوع و قوانین تاپیک بین مطاب اموزشیمون باشه..هر کسی میتونه استفاده کنه دوست داشت یادداشت کنه و همراه ما پیش بیاد, باعث خرسندیه ماســت.

  .اگر کسی سطح زبانش در حدیه ک میتونه با**قاطعیت و اطمینان** از صحت حرفاش ما رو در این مسیر یاری کنه و ایراد های گرامری وغیره ما رو بگه خیلی خیلی کمک کرده و ممنونشیم 🙂

  **.** اگر شما در سطح خیلی خوبی نیستید. خودتونو دست کم نگیرید. مطمئن باشید ما هم مثل خود شما هستیم و اینجاییم تا با کمک هم زبان انگلیسیمون رو تقویت کنیم.

  **.** در صورت تمایل به همکاری پیام بدین.
  اسامی کسانی ک علاقه مند به همکاری هستن رو اخر این تاپیک مینویسیم و update خواهد شد.

  **.**دوستان عزیز اگر پیشنهادی داشتین بگید خیلی خوشحال میشیم .البته در پیام 🙂

  لینک کتابی که ما استفاده میکنیم:[[[http://pdfgozar.com/book/englishlearning/504%20essential%20word_daneshvari_379.pdf][0]][0]][4]

  دانلود فایل صوتی کتاب: [[[http://mahmoudvand.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-504/][1]][1]][5]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/members/915-man/][2]][2]
  [1]: [[http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/members/396-sara/][3]][3]
  [2]: [[http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/members/950--mehdi-/][4]][4]
  [3]: [[http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/members/29-salour/][5]][5]
  [4]: [[http://pdfgozar.com/book/englishlearning/504%20essential%20word_daneshvari_379.pdf][6]][6]
  [5]: [[http://mahmoudvand.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-504/][1]][1]

  [0]: [http://pdfgozar.com/book/englishlearning/504%20essential%20word_daneshvari_379.pdf][6]
  [1]: [http://mahmoudvand.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-504/][1]
  [2]: [http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/members/915-man/][2]
  [3]: [http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/members/396-sara/][3]
  [4]: [http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/members/950--mehdi-/][4]
  [5]: [http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/members/29-salour/][5]
  [6]: [http://pdfgozar.com/book/englishlearning/504%20essential%20word_daneshvari_379.pdf][7]

  [0]: http://pdfgozar.com/book/englishlearning/504%20essential%20word_daneshvari_379.pdf
  [1]: http://mahmoudvand.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-504/
  [2]: http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/members/915-man/
  [3]: http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/members/396-sara/
  [4]: http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/members/950--mehdi-/
  [5]: http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/members/29-salour/
  [6]: http://pdfgozar.com/book/englishlearning/504%20essential%20word_daneshvari_379.pdf
  [7]: http://pdfgozar.com/book/englishlearning/504%20essential%20word_daneshvari_379.pdf


 • مدیر

  lesson1
  .abandon: sometimes for success should be abandoned every thing that happened in the past

  .keen:having a keen mind is the most important factor for learning english

  .jealous: a jealous person haven't a quiet life

  .tact:To have a good lecture you should use tact

  .oath:successfull people oath that they never forget their dreams

  vacant:there are many vacant places they can be used as parks and
  .recreation centers

  .hardships:cause hardships to some people break and some people break records

  .gallant:be gallant in front of your fears

  .data: for better performance the information and data should be organized in your brain

        unaccustomed: if you are unaccustomed with waking up early is advisable to change the habit
  

  .bachelor:[COLOR=#000000][RIGHT]They have great entertainments when they were bachelor[/RIGHT][/COLOR]
  .qualify:be creative person who is qualified to have the best works • [LEFT][COLOR=#ff8c00][SIZE=4]Lesson One
  [/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff8c00][SIZE=4]
  [/SIZE][/COLOR][COLOR=#FF8C00][SIZE=4] abandon[/SIZE][/COLOR]:In the way of my dreams i will never abandon. در راه ارزو هام هیچوقت تسلیم نخواهم شد
  [SIZE=4][COLOR=#ffd700]Keen[/COLOR][/SIZE]:The mountains with keen mountaintop called young mountains کوه های با قله های تیز کوه های جوان گفته میشوند.
  [SIZE=4][COLOR=#ffa500]Jealous[/COLOR][/SIZE]:Every time that my mom huge me my brother Jealous to me هر وقت ک مامانم منو بغل میکنه برادرم بهم حسودی میکنه
  [COLOR=#008000][SIZE=4]Tact [/SIZE][/COLOR]:For having a good life you should exert good tact برای داشتن یه زندگی خوب شما باید یه تدبیر خوب به کار ببرید
  [COLOR=#40e0d0][SIZE=4]Oath [/SIZE][/COLOR]:I oath that try my best to make my dream من قسم میخورم که تمام تلاشمو بکنم تا رویاهامو واقعیت ببخشم
  [COLOR=#0000FF]Vacant[/COLOR]:Don't see the half vacant of glass نیمه خالی لیوان رو نبین
  [SIZE=4][COLOR=#add8e6]Gallant [/COLOR][/SIZE]:The gallant boy was one of my favourite cartoons پسر شجاع یکی از کاتون های مورد علاقه من بود
  [SIZE=4][COLOR=#696969]Data [/COLOR][/SIZE]:Computer processing the data for found problem کامپیوتر برای یافتن مشکل اطلاعات رو پردازش کرد
  [SIZE=4][COLOR=#a9a9a9]Unaccustomed[/COLOR][/SIZE]:She was unaccustomed with the new situation in the office. او با شرایط جدیدش تو اداره نامانوس بود
  [SIZE=4][COLOR=#800080]Bachelor [/COLOR][/SIZE]:My uncle is still bachelor although he is 73. عمو من هنوز مجرده درحالیکه 73 سالشه
  [SIZE=4][COLOR=#ee82ee]Qualify [/COLOR][/SIZE]:She wasn't qualify for that job so they didn't accept her. او برای ان کار مناسب نبود بنابراین انها قبولش نکردند.[/LEFT] • Lesson one
  1-The young boy abandoned football games for ever because of his injury.

  2-He keen mind can solve any problems.

  3-Mona doesn't have any reason to be jealous of her cousin.

  4-The person who usually use tact will have a calm mind

  5- I take oath to be honest in my relationship with you 🙂

  6-When we arrived over there we found a lot of corpse in that vacant house.

  7-there was so much hardship in that surgery but finally we survived him.

  8-The gallant soldier didn't let enemies to kill his friend.

  9-Ali hide his personality data from his friends.

  10-I'm unaccustomed to be work 12 hours of day.

  11-I think he want to be bachelor until he die.

  12- If you working hard you will qualify to have a role in that show. • [CODE]learn english[/CODE]

  1-corpse
  [COLOR=#000080]They cant recognize that a corpse is for who[/COLOR] [COLOR=#800000]
  [COLOR=#800000]آنها نتونستند تشخیص بدن که جسد برا چه کسیه.[/COLOR]

  [/COLOR]2- conceal
  [COLOR=#000080]my friend cant conceal his feelling from me because we are close friends[/COLOR]
  دوست من نمیتونه احساسشو از من پنهان کنه چون ما صمیمی هستیم.

  3-dismal
  [COLOR=#000080] when you think the world is dismal for you i just can say dont worry start by looking at your strengths and weakness[/COLOR]

  4,5,6-,inhabit,numb,frigid
  we inhabit the frigid part of country lol and when you go out your body become numb

  7-peril
  I know there is a lot of peril in this way.but i stay in this strongly.

  8- recline
  I couldn't recline on my right or left arm for two weeks after my surgery.[emoji16]

  9-shriek
  i was behind the door of my room with a scary mask [emoji83] when my sister opened the door and saw me with a loud shriek she fled from the room [emoji12]haha

  10 -sinister
  I realy hate of that people have a sinister motive for their goals.

  11-tempt
  we have been tempted to sell our car with these high prices

  12-wager
  we make a wager when we wana(want to) playing volleyball.


 • مدیر

  lesson2

  .conceal:your eyes can not conceal what is in your heart

  .dismal:It is better to walk in dismal moments and drop the negative thoughts

  .frigid:This area of town is usually frigid

  . inhabit: In most cities there are special places for tourists to inhabit there

  .numb:About some things should just be numb

  .peril: It is peril to do something, but sometimes regret not doing more peril

  .recline:When you have a headache it is better to recline quiet place

  .shriek:A child who is afraid of heights when climbing the mountain shrieking

  sinister:don't be afraid of enemies but fear your negative thoughts because they are more sinistter

  tempt:Nothing can tempt me that I forget my goals

  .wager:wager for achieving success is hard working • [LEFT][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Lesson 2[/COLOR][/SIZE]

  [SIZE=4]corpse[/SIZE]:the police found Tam's corpse on the tree trunk in the river.
  پلیس[U] جسد[/U] تام رو روی تنه درخت در رودخونه پیداکرد

  [SIZE=4]conceal[/SIZE]:squirrels conceal the seeds under the ground in summer to feed from them in the winter
  سنجاب ها دونه ها رو تو تابستون زیرزمین [U]قایم میکنن[/U] تا در زمستون ازشون تغذیه کنن.

  .dismal:The rainy weather is dismal for some body but for me, it's enjoyment.
  هوای بارونی برای بعضیا [U]دلگیر کنندست[/U] اما برای من لذت بخشه

  [SIZE=4] Frigid[/SIZE]:The people who live in Scotland have frigid winters
  مردمانی که در اسکاتلند زندگی میکنن زمستان های سردی دارن

  ]Inhabit:As a human they inhabit animal's life style!
  به عنوان یه انسان اونا [U]زندگی میکنند در[/U] سبک زندگی حیوان ها!

  [SIZE=4].Numb[/SIZE]:Because of heart attach half of his body is numb
  بخاطر سکته قلبی نصف بدن اون [U]بی حسه[/U].

  [SIZE=4]Peri[/SIZE]l:The traffic triangle with a red border shows a peril.
  تابلو مثلث با حاشیه قرمز نشون دهنده [U]خطر[/U]ه

  [SIZE=4]Recline[/SIZE]:Reclining during the study make it boring.
  [U]دراز کشیدن [/U]هنگام مطالعه ان را خسته کننده میکند.

  [SIZE=4]Shriek[/SIZE]:monkeys communicate with each other with earsplitting shriek
  میمون ها با [U]فریاد [/U]گوش خراش باهم ارتباط برقرار میکنن
  [SIZE=4]Sinister[/SIZE]:When i looking in his eyes i just found a person with sinester mind
  وقتی که من تو چشماش نگاه میکنم یه شخص با ذهن پلید رو میبینم فقط!

  [SIZE=4]Temp[/SIZE]:Their mom tempt themto wash their soiled clothes.
  مامان اونا مجبورشون کرد که لباس های خاکی شون رو بشورن

  [SIZE=4]Wager[/SIZE]:He treated me to a expensive restuarant after losting the wanger
  اون منو به یه رستوران گرون قیمت دعوت کرد بعد از باختنش تو[U] [SIZE=3]شرط بندی[/SIZE][/U][/LEFT]


 • مدیر

  lesson3

  ......... • [LEFT][U][COLOR=#ff8c00][SIZE=5][FONT=garamond]lesson 4
  [/FONT][/SIZE][/COLOR][/U]

  [SIZE=4]Typica[/SIZE]l:Unlike her description the party was really typical.
  [SIZE=4]Minimum[/SIZE]:its the minimum things that you can do for me because you own me!
  [SIZE=4]Scarce[/SIZE]:I have a antic necklace that it's stone is scarce.
  [SIZE=4]Annual[/SIZE]:Many of people in Africa died because of poverty annual.
  [SIZE=4]Persuade[/SIZE]:He persuaded me being there is dangerous for me.
  [SIZE=4]Essentia[/SIZE]l:the Maturity is essential for beginning a marriage.
  [SIZE=4]Blend[/SIZE]:For making a cake you should Blend milk.oil,flour and eggs with each other
  [SIZE=4]Visible[/SIZE]:Also Mehdi was Visible in the chat box but he didn't answer to me and Aysan and now we are mad of him!
  [SIZE=4]Expensive[/SIZE]:The brands have good quality but those are really expensive!
  [SIZE=4]Talent[/SIZE]:One of my favourite programs is "The american got talent"
  [SIZE=4]Devise[/SIZE]:I hope one day comes that i be able to devise a machine for blinds.
  [SIZE=4]Wholesale[/SIZE]:You can buy your kitchen appliances from wholesale toprovidence in your ex.penses

  [/LEFT] • [CODE]learn english[/CODE]

  1-corpse
  [COLOR=#000080]They cant recognize that a corpse is for who[/COLOR] [COLOR=#800000]
  [COLOR=#800000]آنها نتونستند تشخیص بدن که جسد برا چه کسیه.[/COLOR]

  [/COLOR]2- conceal
  [COLOR=#000080]my friend cant conceal his feelling from me because we are close friends[/COLOR]
  دوست من نمیتونه احساسشو از من پنهان کنه چون ما صمیمی هستیم.

  3-dismal
  [COLOR=#000080] when you think the world is dismal for you i just can say dont worry start by looking at your strengths and weakness[/COLOR]

  4,5,6-,inhabit,numb,frigid
  we inhabit the frigid part of country lol and when you go out your body become numb

  7-peril
  I know there is a lot of peril in this way.but i stay in this strongly.

  8- recline
  I couldn't recline on my right or left arm for two weeks after my surgery.[emoji16]

  9-shriek
  i was behind the door of my room with a scary mask [emoji83] when my sister opened the door and saw me with a loud shriek she fled from the room [emoji12]haha

  10 -sinister
  I realy hate of that people have a sinister motive for their goals.

  11-tempt
  we have been tempted to sell our car with these high prices

  12-wager
  we make a wager when we wana(want to) playing volleyball • [LEFT][U][COLOR=#ff8c00][SIZE=5][FONT=garamond][FONT=comic sans ms]lesson 3[/FONT]
  [/FONT][/SIZE][/COLOR][/U][SIZE=4]

  Typica[/SIZE]l:Unlike her description the party was really typical[COLOR=#ff8c00][SIZE=4]*[/SIZE][/COLOR]
  برخلاف توضیحات اون,مهمونی خیلی معمولی بود

  [SIZE=4]Minimum[/SIZE]:its the minimum things that you can do for me because you own me[COLOR=#ff8c00][SIZE=4]*[/SIZE][/COLOR]
  این حداقل کاریه که تو میتونی واسم انجام بدی چون تو بهم مدیونی

  [SIZE=4]Scarce[/SIZE]:I have a antic necklace that it's stone is scarce[SIZE=4][/SIZE]
  من یه گردنبند انتیک دارم ک سنگش کمیابه.
  [SIZE=4]Annual[/SIZE]:Many of people in Africa died because of poverty annual[COLOR=#ff8c00][SIZE=4]
  [/SIZE][/COLOR]
  بیشتر مردم در افریقا سالانه بخاطر فقر میمیرن

  [SIZE=4]Persuade[/SIZE]:He persuaded me being there is dangerous for me[SIZE=4][COLOR=#ff8c00]*[/COLOR][/SIZE]
  او منو متقاعد کرد که بودن در اونجا واسم خطرناکه

  [SIZE=4]Essentia[/SIZE]l:the Maturity is essential for beginning a marriage[SIZE=4][COLOR=#ff8c00]*[/COLOR][/SIZE]
  بلوغ فکری برای شروع زندگی مشترک ضروریه

  [SIZE=4]Blend[/SIZE]:For making a cake you should Blend milk.oil,flour and eggs with each other[COLOR=#ff8c00][SIZE=4]*[/SIZE][/COLOR]
  برای درست کردن یک کیک شما باید شیر روغن ارد و تخم مرغ ها را باهم کاملا مخلوط کنید

  [SIZE=4]Visible[/SIZE]:Also Mehdi was Visible in the chat box but he didn't answer to me and Aysan and now we are mad of him[COLOR=#ff8c00][SIZE=4]*[/SIZE][/COLOR]
  با اینکه مهدی قابل روئیت بود در چت باکس اما اون به منو ایسان جواب نداد و ما ازش عصبانی هستیم!!

  [SIZE=4]!Expensive[/SIZE]:The brands have good quality but those are really expensive[SIZE=4][COLOR=#ff8c00]*[/COLOR][/SIZE]
  برند ها کیفیت خوبی دارن اما واقعا گرون قیمت هستن.

  [SIZE=4]'Talent[/SIZE]:One of my favourite programs is "The american got talent[SIZE=4][COLOR=#ff8c00]*[/COLOR][/SIZE]

  [SIZE=4]Devise[/SIZE]:I hope one day comes that i be able to devise a machine for blinds[SIZE=4][COLOR=#ff8c00]*[/COLOR][/SIZE]
  امیدوارم ک یک روز بیاد ک من بتونم یه ماشین واسه نابیناها اختراع کنم

  [SIZE=4]Wholesale[/SIZE]:You can buy your kitchen appliances from wholesale to providence in your expenses[SIZE=4][COLOR=#ff8c00]*[/COLOR][/SIZE]
  تومیتونی وسایل اشپزخونتو از عمده فروشی بخری تا ذز مخارجت صرفه جویی شه

  [/LEFT]


 • مدیر

  [LEFT]lesson3
  .typical :One of the typical methods of keeping words is Repeating them

  ؟minimum :can you [COLOR=#000000][FONT=tahoma]calculate[/FONT][/COLOR] the minimum of this equation

  .scarce :True friends are like diamonds scarce

  .annual :Annual Book Fair will be held in the International Exhibition

  .persuade :No one could persuade him to do the job well

  .essential :Planning is essential for achieving the objectives

  .blend :The blend of milk and espresso taste good

  .visible:Some kind of people is visible from their eye

  .expensive :The most expensive gift of God is for you health

  .talent :You must know your talents and use them

  .devise : lets devise a plan for accessing our golds

  .wholesal :goldtag site is an online store that will sell products wholesale[/LEFT] • lesson three

  1- typical
  the most people have typical job and they will not be wealthy

  2-minimum
  the minimum time that i can write these sentence is about 2 hours

  3-scarce
  the persons who live with love like Michael are so scarce .

  4-annual
  the annual rainfall decrease in our city

  5- persuade
  I can't persuade him to come with me to the cinema this weekend

  6-essential
  the one of essential things to be best of your self is faith and belief in your self

  7-blend
  me and you are like water and oil they never blend

  8-visible • [LEFT][COLOR=#ff8c00][FONT=arial black]Lesson 4[/FONT][/COLOR]

  [B][SIZE=3]Vapor[/SIZE][/B]:When you're fulling the cup of tea you can see vapor on the top of it clearly.
  وقتی که درحال پر کردن استکان از چایی هستی میتونی [U]بخار[/U] رو بالای اون واضح ببینی.

  [SIZE=3][B]Eliminate[/B][/SIZE]:She was eliminated me for her birthday party.
  اون منو برای جشن تولدش از [U]قلم انداخته[/U] بود

  [SIZE=3][B]Villain[/B][/SIZE]:The villanis is cluttered city.
  [U]تبه کار[/U]ان شهر رو بهم ریختن!

  [SIZE=3][B]Dense[/B][/SIZE]:Coin is denser than water so it is sink in water.
  سکه [U]متراگم[/U] تر(چگال تر) از ابه بنابراین در اب ته نشین میشه

  [SIZE=3][B]Utilize[/B][/SIZE]:Toothbrush is the personal so you shouldn't utilize your sister's
  مسواک یه وسیله شخصیه پس تو نباید مال خواهرت رو [U]استفاده کنی[/U]

  [SIZE=3][B]Humid[/B][/SIZE]:Drying clothes in north of Iran takes time because the wethear in there is humid.
  خشک شدن لباس ها در شمال ایران زماب بره چون هوا اونجا[U] مرطوب[/U]ه

  [SIZE=3][B]Theory[/B][/SIZE]:"color theory' is one of Goethe's scientific books.
  "[U]تئوری [/U]رنگ"یکی از کتاب های علمی گوته است.

  [B][SIZE=3]Descend[/SIZE][/B]:airplain's descend is the most exciting part of flight.
  [U]فرود [/U]هواپیما یکی از هیجان انگیزترین بخش های پروازه.

  [SIZE=3][B]Circulate[/B][/SIZE]:His perfume isstill circulating in my room.
  عطر اون هنوز تو اتاقم[U] پخش[/U] شده

  [B][SIZE=3]Enormous[/SIZE][/B]:A enormous earthquake moved earth and distraction the village's home
  یک زمین لرزه [U]عظیم[/U] زمین رو حرکت داد و خونه های روستا رو خراب کرد

  [SIZE=3][B]Predict[/B][/SIZE]:The scientists predicted a bad possition for global warming.
  دانشمندان شرایط بدی رو برای گرمای جهانی [U]پیش بینی کرده اند.[/U]

  [B][SIZE=3]Vanish[/SIZE][/B]:You always vanished and make me wait!
  تو همیشه ی[U]هو ناپدید میشی[/U] و منو منتظر میذاری[/LEFT]


 • مدیر

  [LEFT]lesson4
  .vapor: Hot water vapor is very corrosive

  .eliminate :If you eliminate negative thoughts from your mind will have a better life

  .villain:Finally villain was arrested by police

  .dense : A dense bouquet I sent to my best friend

  .utillizee :Successful people utillizee of everything in his favor

  .humid: Some plants grow faster in humid areas

  .theory : Today in class was an interesting theory about endurance

  .descend : when Eagles saw bait descend early

  circulade : Tourists circulade through deep woods and enjoythe beauty of the
  .forest

  .enormouse : To achieve his goals devised enormouse plans

  predict: Botanists have predicted that a special plant in this region is endangered

  .vanish : Water drops on the flowers vanished by the sun shine[/LEFT] • [LEFT]
  [FONT=arial black][SIZE=3]Lesson 5[/SIZE][/FONT]

  Tradition:Nowaday the new generation isn't adhere to old tradition
  امروزه نسل جوان پایبند سنت قدیمی نیست

  Rural:Rural areas have more fresh air urbans.
  ناحیه های روستایی هوای تازه بیشتری نسبت ب شهر ها دارن

  Barden:That heavy car has dangrous barden,it shouldn't enter to city.
  اون کامیون سنگین بار خطرناک داره,نباید وارد شهر بشه

  Campus:I really surprised oh Tehran university's campus
  من واقعا محوطه دانشگاه تهران شگفت زده شدم

  Majority:The majority of audience were involved in feedback.
  بیش از نیمی از حضار در نظرخواهی مشارکت کردند

  Assemble:Every year in Norouz my grand father assemble all his grandchild together
  هر سال در نوروز پدربزرگ من نوه هاشو دور هم جمع میکنه

  Explore:Einstein made a evolution in world by exploring the power
  اینشتین با اکتشاف کردن برق یه تحول در دنیا ایجاد کرد.

  Topic:I hope we be able to manage this topic!
  من امیدوارم قادر باشیم این تایک (موضوع) رو مدیریت کنیم

  Debate:Debated of nuclear energy were so unendurable.
  بحث انرژی هسته ای بسیار طاقت فرسا بود

  Evade:
  Probe:

  Reform:It's so hard to reform some of your bad habits after your 30 years old!
  خیلی سخته بعضی از عادت های بدت رو بعد از سی سااگیت بهترکنی
  [/LEFT]


 • مدیر

  [LEFT] lesson5

  .tradition :Shall change the traditions were incorrect

  . burden :The device is not suitable for sending breaking burden

  .campus : View the campus of the University of Tabriz motivates me

  .majority : The majority of people in developing countries are involved

  . assemble : They have assembled all things needed for travel

  .explore : Psychologists have explored the effects of emotional intelligence

  .topic : This topic was created to bring up examples

  .debate :debate about some things is boring and useless
  [COLOR=#696969][/COLOR][COLOR=#000000][/COLOR]
  .evade :He evade eating by saying Is allergic to that food

  [COLOR=#000000][/COLOR].probe : [FONT=tahoma]adviser probing the plan and s[/FONT]aid its forms[FONT=tahoma] [/FONT][COLOR=#000000][FONT=tahoma]

  [/FONT][/COLOR][FONT=tahoma].reform :[/FONT]Mendeleev periodic table of elements was reformed later by scientists[/LEFT] • lesson four درس چهــــــــــــــارم
  1-vapor
  this days the amount of vapor increased in our city

  2-eliminate
  you know we will eliminate all errors or bugs in new version of our app

  3-villain
  i really so sorry for myself i didn't know you're so villainous . goooo [emoji35] and never never comeback here

  4-dense
  Fire fighters were having bad seeing in the dense smoke of the forest fire.

  5-utilize
  I will utilize my time better by do exercise and study to improve my body and mind

  6-humid
  When it's very humid outside, my hair gets frizzy

  7-theory
  the theory for working 504 essential words was for sara . thank you sara

  8-descend
  when i call him he started to descend the stairs

  9-circulate
  the visitors of bistoon haven't allow circulate freely

  10-enormous
  Africa have a enormous elephant

  11-predict
  you never can predict what i can do

  12-vanish

  i was following him but he vanished among the population • lesson five درس پـــنج

  1-tradition
  changing wrong tradition and opinions want a long time

  2- rural
  the rural life have more body activities and you will be* in good health

  3- burden
  the ant can move enormous burden

  4-campus
  our school had a big campus we

  5- majority
  majority of people know what they have to do but a few of them do

  6-assemble
  we assmble here to work together and be helpful guys

  7- explore
  I explored all data but i couldn't find that file

  8- topic
  we create this topic to learn and memorize words better

  9-debate

  the debate between me and my boss for leave of absence haven't any ruslt

  10- evade
  she tried to evade from the quarrel by calling the police

  11-probe
  we probed our website but we couldn't find a problem

  12-we reformed our website and now it's working smoothly


 • مدیر

  [LEFT]lesson 6

  .approach : We will be approach to our goals with programming every day

  .detect : detecting the human mind is not easy

  .defect : I think that cheap things are defect

  . emmployee: The company had considered good benefits for employees

  .neglect :She was upset because she thought neglect to his paintings

  .deceive : I do not know why she wants his words to deceive himself

  .undoubtedly : They undoubtedly the police with their faces change

  .popular : Being popular is related to humanity

  .thorough :Having a thorough planning is a method of success

  .client : Their clients are all special people

  coprehensive : Wikipedia has a comprehensive and complete information about more topics

  .defroud : They were out of the country after defrauding of companey[/LEFT] • [LEFT][COLOR=#ff8c00][SIZE=4]Lesson 6[/SIZE][/COLOR]

  [B]Approach[/B]: Mehr is approaching and i didn't buy stationary yet!

  [B]Detect[/B]:We finally detected that she wasn't murderer

  [B]Defect[/B]:she left me soon and i know that it was my defect

  [B]Employee[/B]:They employed my sister i in their company as a simple employee.

  [B]Neglect[/B]:Sometimes you lose your friendships because of neglect to them

  [B]Deceive [/B]: Thief police and scape from roof.

  [B]Undoubtedly[/B]:undoubtedly one day will come that i will be a successfull person who can make evolution in her life.

  [B]Popular[/B]:you know that you can use from popular transportation instead of personal to help global warming.

  [B]Thorough[/B]: Their change into a vampire is thorough.

  [B]Client:[/B]They're facing bankruptcy so they should attract more client for their factory.

  [B]Comprehensive[/B]:The Razi insurance comprehensive financial losses

  [B]Defroud [/B]:He used a fals identity to defroud the bank of 100 of dollars.[/LEFT] • lesson six 🙂

  [COLOR=#000080] 1-approach[/COLOR]
  i approached her and say u make me crazy my love 🙂

  [COLOR=#000080] 2- detect[/COLOR]
  finally i detected what make she sad

  [COLOR=#000080] 3- defect [/COLOR]
  This system has obvious defects . how you can't reform that

  [COLOR=#000080] 4-employee [/COLOR]
  in that factory employees work about 12 hours of day

  [COLOR=#000080] 5-neglect[/COLOR]
  when i neglected to be over there on time.he left the place

  [COLOR=#000080] 6- deceive[/COLOR]
  maby you deceived she about what really you are but finally she know you
  [COLOR=#000080] 7- undoubtedly [/COLOR][COLOR=#a52a2a]adverb[/COLOR]
  i`m undoubtedly changing my life style

  8-[COLOR=#000080]popular /COLOR
  i will be one of the popular guys undoubtedly

  9-[COLOR=#000080]thorough [/COLOR]adj
  i wash my hands thoroghuly befor eating lunch

  [COLOR=#000080] 10-client[/COLOR]
  In order to improve our business, we need to try to think like our clients

  [COLOR=#000080] 11-comprehensive[/COLOR]
  after cpoprehensive compare between you i select one of you for this job

  [COLOR=#000080]12-defraud[/COLOR]


 • مدیر

  [LEFT]lesson7

  .postpone : Because the weather conditions were bad they postponed the travel

  .consent : They consent with the proposal of collaboration network

  .massive : A massive success achieved with great effort

  capsule :

  .preserve : Preserve your body with healthy foods

  .denounce : Some people denounce others for their thoughts

  .unique : The mind of every person is unique

  .torrent : Do not allow a torrent of negative thoughts to bring you rush

  .resent : I was very resent to see her disappointment

  .molest :Do not molest with useless thoughts

  .gloomy : If you do not want nothing can not make you gloomy

  . unforeseen : When they work on new project faced unforeseen problems[/LEFT]


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

0
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

633.8k
دیدگاه‌ها