سوال از الکتریسیته ی ساکن • چرا در رطوبت آزمایشهای الکتریسیته ی ساکن سخت انجام می شود ؟ • حتما دلیل خاصی داره
  شاید چون رطوبت روی رسانایی و اینا تاثیر میذاره 😉


 • مدیر

  [quote='asd110 link' dateline='1386490435']
  چرا در رطوبت آزمایشهای الکتریسیته ی ساکن سخت انجام می شود ؟
  [/quote]

  اگر رطوبت موجود در محیط به هر دلیلی كاهش یابد، اثرات ناشی از الكتریسیته ساكن در اجسام محسوس‌تر است. چراكه در صورت وجود رطوبت، پوشش نازكی از مولكول‌های آب، سطح اجسام را می‌پوشاند و این پوشش نازك مانع از حركت الكترون‌ها و در نتیجه ایجاد الكتریسیته ساكن در اجسام می‌شود.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.