(تفاوت سال چهارم با سال*هاي قبل) (آماده كردن اتاق مطالعه) (شرايط مديريت كردن ) • [h=1]هیچ مقاله مشاوره ایی وحی الهی نیست پس هر بخش را سعی کنید شخصی سازی کنید [/h][h=1]•تفاوت سال چهارم با سال*هاي قبل
  •آماده كردن اتاق مطالعه
  •شرايط مديريت كردن برنامه[/h] اميدوارم بعد از برطرف كردن خستگي و پرداختن به كمي تفريح، آماده*ي قرارگرفتن در برنامه*ي يك*ساله*ي سال چهارم دبيرستان شده باشي. در اين دوره*ي چهارساله كه در يك سال جمع شده است بايد با ****هدف*گذاري و برنامه*ريزي**** منظم انجام شود.
  ****هدف*گذاري:**** يعني بداني دنبال چه چيزي هستي و قرار است به كجا برسي.
  ****برنامه*ريزي:**** با توجه به هدفي كه انتخاب كرده*اي ****برنامه*هاي بلندمدت**** (شركت در آزمون سراسري در تيرماه ۹۳)، ****ميان*مدت**** (شركت در آزمون*هاي آزمايشي كه به صورت مرحله*اي دو يا سه هفته يك بار برگزار مي*شود) و ****كوتاه*مدت**** (هم*راهي با برنامه*ي كلاس درسي و آزمون*هاي داخلي مدرسه) را دنبال كني.
  يعني بايد هدفت را خوب بشناسي و براي رسيدن به آن لحظه*شماري كني. چنين تفكري باعث به*وجود آمدن انگيزه*هاي دروني مي*شود.
  انگيزه*ي دروني: كشش و ميل (اشتياق) دروني انسان نسبت به آن چيزي كه به*دنبال به*دست آوردنش است و حاضر به هر گونه تلاشي براي رسيدن به آن مي*باشد.
  انگيزه*ي بيروني: كشش و ميلي كه در انسان به*دليل مشوق*هاي محيطي مانند اهداي جايزه از طرف مدرسه و يا به*دليل رقابت با ديگران به*وجود مي*آيد.
  لازم است بدانيد كه انگيزه*هاي دروني، ماندگاري بيش*تري نسبت به انگيزه*هاي بيروني دارند و تو با داشتن آن مي*تواني بدون احساس خستگي، تمام تلاشت را بدون وقفه تا پايان كنكور انجام دهي. * سال چهارم با سال*هاي گذشته تفاوت زيادي دارد كه بايد به آن*ها توجه داشته باشي.
  اين موارد عبارتند از:
  **۱ ـ** سال تحصيلي تو از اوايل تيرماه شروع مي*شود، بنابراين بايد از تيرماه با جديت مطالعه و تمرين را شروع كني (بايد حدود بودجه*بندي درسيت در تابستان مطالعه و دوره شود).
  ****۲ ـ**** در اين يك سال بايد تمام درس*هاي اختصاصي و عموميف ۳ سال دبيرستان را به*هم*راه درس*هاي اختصاصي و عمومي سال چهارم كامل مطالعه، تمرين و دوره كني. پس اين يك سال معادل چهار سال تحصيلي است.
  ****۳ ـ**** ضمن يادگيري مفهومي و ارزيابي*هاي تشريحي كه در سال*هاي گذشته انجام شده است، بايد با تمرين*هاي زياد و دوره*هاي متوالي بتواني سرعت و دقت خود را براي پاسخ دادن به سوالات تستي افزايش دهي. بنابراين لازم است تا با استفاده از كتاب*هاي كمك*آموزشي مناسب، در هر هفته به تعداد لازم در هر درس به سوالات تستي استاندارد بپردازي.
  ****۴ ـ**** در سال*هاي گذشته در كنار انجام برنامه*هاي مدرسه، امكان رفتن به كلاس زبان، كلاس ورزشي و يا هنري (موسيقي، نقاشي و ...) وجود داشت. اما با توجه به حجم بالاي درسي و نياز به تمركز جدي در آن، لازم است تا محور اصلي تمام كارهاي تو در زمينه*ي برنامه*هاي مدرسه و كنكور خلاصه شود.
  البته منظور اين نيست كه تفريح، خواب، استراحت و ... وجود نداشته باشد، بلكه بايد با يك برنامه*ريزي درست، ****تفريح*هاي كوتاه**** (در هر هفته نيم*روز پنج*شنبه يا جمعه برنامه*ي تفريحي براي خودت در نظر بگيري)، ****خواب مناسب**** (ساعت ۵/۱۱ شب تا ۵/۶ صبح خواب شبانه داشته باشي و در بعدازظهر حداكثر يك ساعت چرتي بزني)، ****خوراك**** (خوردن صبحانه*ي كامل، ناهار و شام به*موقع و استفاده از غذاهاي پرانرژي، سبزيجات، ميوه و دانه*هاي خوراكي) و ****ورزشي**** (انجام تمرين*هاي كششي ده*دقيقه*اي، پياده*روي به*مقدار نيم*ساعت در روز باعث شادابي روح و جسم مي*شود) در برنامه*ي هفتگي تو قرار بگيرد تا فشار درسي را به حداقل رسانده و به*ترين تمركز را برايت به*وجود آورد.
  ****۵ ـ**** دور كردن ****عادت*هاي مضر****ي كه در رفتارهاي تو جا خوش كرده است. بعضي عادت*ها باعث اتلاف وقت و يا به هم ريختن تمركزت مي*شود، بنابراين بايد اين ****رفتارهاي غلط**** را شناسايي كرده و برطرف كني؛ مثلاً مطالعه كردن جلوي تلويزيون، خوراكي خوردن هنگام درس خواندن، استراحت*هاي بي*موقع در هنگام درس خواندن (دائماً از سر درس بلند شدن)، رفيق*بازي، تماس*هاي تلفني مكرر و ... . به*تر است در مدت كوتاهي (حداكثر يك ماه) با يك برنامه*ريزي هفتگي اين عادت*ها را كم*كم از بين ببري. بسياري از دوستان تو موفق به اين كار شده*اند.
  **۶ ـ** امسال يكي از خصوصياتي كه بايد در خودت تقويت كني، **صبر و تحمل** است. در سال*هاي گذشته با كمي تلاش مي*توانستي خوب ياد بگيري و در آزمون*هايت موفق باشي، ولي در سال چهارم با توجه به حجم زياد كتاب*ها، بالا رفتن ساعت*هاي مطالعه، كم شدن برنامه*هاي تفريحي، ازدياد امتحانات تستي و ...، نياز به صبر بيش*تري داري. البته با يك برنامه*ريزي صحيح هفتگي مي*توان به همه*ي موارد بالا سر و سامان داد.
  * در ابتداي كار نياز به آماده كردن مكاني براي درس خواندن داري. **پس به*تر است تا اتاقي را براي خودت انتخاب كني و شرايط زير را در آن ايجاد نمايي:**
  **۱ ـ** نور كافي (لامپ مه*تابي هم*راه آفتابي) و تهويه*ي مناسب (هواي معتدل)
  **۲ ـ** خارج كردن وسايل غيردرسي از اتاق (كامپيوتر، تلويزيون، پوسترهاي غيردرسي)
  **۳ ـ** وجود كتاب*خانه يا قفسه*هاي مشبك براي قرار دادن كتاب*هاي هر درسي در يك قفسه براي جلوگيري از به*هم*ريختگي و بي*نظمي در اتاق مطالعه (بي*نظمي وسايل در اتاق باعث بي*نظمي فكري در هنگام مطالعه مي*شود).
  **۴ ـ** قرار دادن ميز و صندلي مناسب براي مطالعه (دراز كشيدن روي زمين يا تخت*خواب هنگام مطالعه باعث عدم تمركز و كمردرد مي*شود)، البته مي*تواني گاهي اوقات روي زمين نشسته و درس بخواني، ولي به*تر است بيش*تر وقت*ها پشت ميز مطالعه كني.
  **۵ ـ** به*تر است هنگام مطالعه، موبايل را از خودت دور كني تا باعث از بين رفتن تمركزت نشود.
  * تا اين قسمت از مقاله يك شناخت حداقلي نسبت به ماهيت سال چهارم (سال كنكور) و آماده كردن مكان و فضاي مطالعه پيدا كرده*اي، بنابراين لازم است تا نحوه*ي مديريت كردن برنامه*ات را ياد بگيري تا با انگيزه*هاي دروني و بيروني*ات بتواني براي پياده كردن آن*ها حداكثر تلاشت را بكني، بعضي از اين موارد فعلاً براي شروع (تابستان) پيش*نهاد مي*شود و بعداً بايد تغيير يابند (مقدار مطالعه) و بسياري از آن*ها مي*بايد تا پايان سال تحصيلي ادامه پيدا كنند.
  **اين موارد عبارتند از:
  ۱ ـ** ميانگين مطالعه در يك هفته حدود ۳۵ ساعت باشد كه آن به **درس*هاي عمومي** (ادبيات، عربي، معارف و زبان) و آن براي **درس*هاي اختصاصي** است.
  **۲ ـ **مقدار مطالعه در **روزهاي عادي** (بعد از مدرسه) حدود ۵/۴ ساعت است و در **روزهاي تعطيل** حدود ۹ ساعت خواهد بود. ساعت شروع مطالعه در روزهاي عادي ۲ ساعت بعد از مدرسه و در روزهاي تعطيل ۸ صبح است.
  **۳ ـ** در روزهايي كه ۵/۴ ساعت مطالعه مي*كني بايد ۲ يا ۳ درس را در برنامه*ي كاري قرار دهي و در روزهايي كه تعطيل هستي، بين ۴ تا ۶ درس در جدول كارت قرار گيرد. **نبايد در يك روز فقط يك درس را خواند.**
  **۴ ـ** در هر جلسه*ي درسي حداكثر بين يك ساعت تا يك ساعت و نيم مطالعه و تمرين داشته باش و يك ربع استراحت كن و مجدداً جلسه*ي بعدي مطالعه*ات را شروع كن. **نبايد استراحتت طولاني شود.** (استراحت نكردن كوتاه مابين مطالعه باعث جلوافتادن خستگي در مطالعات آخر روز خواهد شد.)
  **۵ ـ** **به*تر است شروع مطالعه با درس*هاي سبك*تر باشد** و خواندن درس*هاي مفهومي (رياضي و فيزيك) به وسط برنامه*ي مطالعاتي منتقل شود و هم*چنين در آخر برنامه مجدد درس*هاي ساده*تر قرار گيرد.
  **۶ ـ** مي*تواني **در بعدازظهر جمعه*ي هر هفته** برنامه*ي مطالعاتي يك هفته*ي خودت را تنظيم كني. مثلاً مشخص كني كه چه قسمت*هايي از ديفرانسيل، تحليلي، گسسته، فيزيك، زيست*شناسي و ... را در هفته*ي بعد مطالعه كرده و چه تعداد تست از هر كدام پاسخ دهي. البته بايد برنامه*هاي تو با كارهايي كه مدرسه تعيين كرده است، هم*خواني داشته باشد تا از كلاس عقب نماني (كساني كه برنامه*ي مطالعاتيشان با مدرسه هم*آهنگ نيست دچار به*هم*ريختگي شديدي در مطالعه، تمرين و دوره خواهند شد).
  **۷ ـ** بايد **بخشي از مطالعه*ي هر روز** تو به درسي كه معلم همان روز تدريس كرده است اختصاص يابد (درس*هاي رياضيات و فيزيك از اهميت زيادي در اين مورد برخوردارند).
  **۸ ـ** نبايد تمام مطالب درسي كه معلم تدريس كرده است در يك روز مطالعه و تست زده شود، بلكه بايد در **۲ تا ۳ روز **در هفته پخش شود. مثلاً بحث حركت*شناسي در يك بفعد وقتي در كلاس تدريس شود، نياز است تا برنامه*ي مطالعاتي آن را در ۳ روز پخش كني و تست*هاي آن را هم در ۳ روز بزني تا به*طور مستمر و بلندمدت مطالب آن در ذهنت جا بيفتد (در مورد بقيه*ي درس*ها هم به همين گونه است).
  **۹ ـ** **در هفته نيم*روز تفريح لازم است** به*طور مثال مي*تواني درس خواندن بعدازظهر را در پنج*شنبه يا صبح جمعه و يا بعدازظهر جمعه تعطيل كني و به كوه يا استخر و يا ورزش مورد علاقه*ات بپردازي. اين كار باعث مي*شود تا خستگي جسمي و روحيت برطرف شود.
  **۱۰ ـ** **دوره كردن متوالي** از خصوصيات مهم اين يك سال است، بنابراين بايد در هر نوبت (جلسه*ي) مطالعاتي، حتماً ده دقيقه*ي اول را به موضوع جلسه*ي قبلي همان درس اختصاص دهي و به تعدادي از تست*هاي زده*شده*ي آن نگاهي بيندازي و بعد از آن ادامه*ي درس را خوانده و يا تمرين كني. اين كار باعث مي*شود تا حضور ذهن (تمركز) خوبي داشته باشي.
  **۱۱ ـ** **خواب به*موقع** و به*اندازه اهميت فوق*العاده*اي در تحكيم مطالب خوانده*شده دارد. پس بدون شك مي*بايد حدود **۷ ساعت خواب شبانه** (شب تا صبح) داشته باشي. در طي روز **حداكثر يك ساعت چرت زدن در بعدازظهر** مي*تواند انرژي مضاعفي براي مطالعه كردن به*وجود آورد.
  **۱۲ ـ** تاكيد مي*شود **در سال چهارم هر دانش*آموزي به*صورت فردي مطالعه كرده و از درس خواندن جمعي خودداري كند،** زيرا هر شخصي برنامه*ي خودش را دنبال مي*كند و با برنامه*ي فرد ديگر تفاوت دارد.
  **۱۳ ـ** به*ترين مكان مطالعه، منزل **(اتاق مطالعه*ي خصوصي)** است ولي اگر تو اين امكان را نداشتي بايد مكان مطالعه*ي كتاب*خانه و يا مدرسه را تجربه كني، ببيني كدام*يك شرايط به*تري براي تو خواهد داشت.
  **۱۴ ـ** تو مي*تواني با دوستانت هر از گاهي جلسات رفع اشكال تنظيم كني، البته اگر اين جلسات در ساعت*هاي حضورتان در مدرسه باشد، به*تر است.
  منتظر حرف*هاي بعدي باش
  در پناه خدا
  منبع : سایت انشارات فار : مقاله های مشاوریی خوبی داره توصیه می کنم


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

42
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

633.4k
دیدگاه‌ها