ی سوال » کلیه سوالات غیر درسی خود را اینجا بپرید  • **سلام
    این تاپیک برای سوالات غیر درسی است و شما کلیه سوالات غیر درسی خود مثل مشکلاتی که دارید و یا عدم انگیزه و کمک ها و راهنمایی هایی که می خواهید در اینجا بپرسید و تا دوستان شما به آن پاسخ دهند

    **