شیمی استاد معینی • 1-آشنایی با ذرات زیر اتمی ( الکترون . پروتون و...).عدد جرمی +جرم اتمی میانگین +تدریس اعداد کوانتومی

  2-رسم آرایش الکترونی اتم ها

  3-تدریس نکات مربوط به انرژی یونش

  4-شروع فصل دوم شیمی 2 : بیان ویژپی های عناصر جدول تناوبی

  5- ادامه نکات مربوط به جدول تناوبی و اموزش تعیین دوره و گروه .


 • مدیر

  @cesa;14061 said:

  > 1-آشنایی با ذرات زیر اتمی ( الکترون . پروتون و...).عدد جرمی +جرم اتمی میانگین +تدریس اعداد کوانتومی
  >
  > 2-رسم آرایش الکترونی اتم ها
  >
  > 3-تدریس نکات مربوط به انرژی یونش
  >
  > 4-شروع فصل دوم شیمی 2 : بیان ویژپی های عناصر جدول تناوبی
  >
  > 5- ادامه نکات مربوط به جدول تناوبی و اموزش تعیین دوره و گروه .

  لطفا طبق قاعده گفته شده توضیحات را کامل بنویسید تا بتوان درج کرد
  به توضیحات دوستانتان نگاه کنید که چگونه نوشته اند
  خیلی متشکر

  توضیحات باید سه قسمت داشته باشند:
  ا) تیترفیلم
  2) توضیحات بیشتر
  3) لینک فیلم


 

کاربران فعال این بخش

28
آنلاین

19.4k
کاربران

9.0k
موضوع ها

603.9k
دیدگاه‌ها