شیمی استاد معینی • 1-آشنایی با ذرات زیر اتمی ( الکترون . پروتون و...).عدد جرمی +جرم اتمی میانگین +تدریس اعداد کوانتومی

  2-رسم آرایش الکترونی اتم ها

  3-تدریس نکات مربوط به انرژی یونش

  4-شروع فصل دوم شیمی 2 : بیان ویژپی های عناصر جدول تناوبی

  5- ادامه نکات مربوط به جدول تناوبی و اموزش تعیین دوره و گروه .


 • مدیر

  @cesa;14061 said:

  > 1-آشنایی با ذرات زیر اتمی ( الکترون . پروتون و...).عدد جرمی +جرم اتمی میانگین +تدریس اعداد کوانتومی
  >
  > 2-رسم آرایش الکترونی اتم ها
  >
  > 3-تدریس نکات مربوط به انرژی یونش
  >
  > 4-شروع فصل دوم شیمی 2 : بیان ویژپی های عناصر جدول تناوبی
  >
  > 5- ادامه نکات مربوط به جدول تناوبی و اموزش تعیین دوره و گروه .

  لطفا طبق قاعده گفته شده توضیحات را کامل بنویسید تا بتوان درج کرد
  به توضیحات دوستانتان نگاه کنید که چگونه نوشته اند
  خیلی متشکر

  توضیحات باید سه قسمت داشته باشند:
  ا) تیترفیلم

  1. توضیحات بیشتر
  2. لینک فیلم

وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.