نقد کلید اولیه*ی سازمان سنجش برای کنکور۹۴/نشر دريافت • **زبان انگلیسی_دکتر شهاب اناری:**
  به نظر می رسه کلید سازمان سنجش برای سوال ۸۵ انسانی قطعاً غلط است و گزینه ۳ صحیح است (در کلیدگزینه ۴ ذکر شده).
  اما پرسش زیر هم محل مناقشه است:
  سوال ۹۳ رشته تجربی: گزینه ۴ معقول*تر از گزینه ۳ است زیرا موضوع اصلی متن خواسته شده ولی گزینه ۳ به دلیل وجود کلمه food web خیلی جزئی به*حساب می*آید و گزینه*ی ۴ جامعیت بیشتری دارد (choice 3 is too narrow).
  **دیفرانسیل و هندسه پایه_ مهندس هاشمی طاهری:**سوال ۱۰۴ چون بیان نکرده که تکرار مجاز نیست، پس در حالت کلی جواب درست ندارد. اما گویی منظور طراح محترم بدون تکرار ارقام بوده است.
  پرسش ۱۰۹: به ازای k=5n+2 عبارت، به*صورت تعریف نشده خواهد بود، بنابراین جواب کلی گزینه*ی ۴ نیست.(و پاسخ درست در حالت کلی در گزینه*ها نداریم؛ یعنی گزینه*ی ۴ علاوه بر جواب*های معادله، جواب*های اضافی هم دارد.)
  به همین دلیل سازمان سنجش در کلید خود کنار گزینه*ی ۴ توضیح اضافه*ی «با تأثیر مثبت» را آورده که احتمالاً منظور آن این است که در صورت حذف شدن این پرسش، برای کسانی که این گزینه را پاسخ داده*اند تأثیر مثبت در آزمونشان دارد! و ...(؟)
  تست ۱۱۷: کلاً تست غلط است.
  ۱۳۸: تست در حالت کلی غلط است، زیرا اگر مثلث در رأس a متساوی الساقین باشد، آنگاه ad=am
  **زبان و ادبیات فارسی_ دکتر هامون سبطی**
  با سپاس از طراحان زیرکسار و دانایان کار در این آزمون زبان و ادبیات پارسی که امسال بیش از سالیان گذشته، پرسشهایی سنجیده، نو و ابتکاری را عیار سنجش علمی فرزاندان کشور قراردادند و به زودی در نقدهای نشر دریافت به شرح و حلاجی آنها خواهم پرداخت.اما بهتر دانستم پیش از آماده شدن کامل نقد ها، اشکالات بارزی را که به چشم می خوردبه حضور شما بزرگواران ، اعلام نمایم تا کمک کوچکی باشد در تحقق هدف بزرگ کنکور، یعنی رتبه بندی علمی داوطلبان ورود به دانشگاه ها با رعایت عدالت تا آخرین حد ممکن.
  پاینده باشید!
  ****زبان و ادبیات فارسی** -- رشته ریاضی فیزیک**
  ۱۰ـ دو پاسخ دارد: علاوه بر گزینه ۴، گزینه ۱ نیز دارای هر سه آرایه ی خواسته شده در صورت پرسش هست:
  تشبیه یار به قله ی خیال و بخت خفته آشکار است.
  «خواب بودن بخت» تشخیص و درنتیجه استعاره( مکنیه) است؛ همچنین زیباتر است که قله ی خیال را اضافه ی استعاری بدانیم تا تشبیهی.
  خواب بودن بخت همچنین کنایه از ناهمسو بودن گردش روزگار با آرزوها و خواسته هاست.
  ۱۱- هیچ گزینه ی درستی وجود ندارد.
  ۱۷ ـ بسیار سلیقه ای و گنگ است و بهتر است که حذف گردد.
  ۲۰ ـ هیچ گزینه ی مناسبی ارائه نشده است؛ فقط بیت سوم کمتر از سه گزینه ی دیگر از مفهوم صورت سؤال فاصله دارد. اما به دانش آموز نباید آموخت که هرگاه ضرورت افتاد، بین نادرست و نادرست تر ، نادرست را برگزین! این نوع نگاه برخلاف اهداف آموزشی و حتی اخلاقی است.
  ******زبان و ادبیات فارسی******-- **رشته انسانی**
  ۱۳ـ شمار تکواژها در هردوگزینه ۲ و ۴ ، دوازده است.
  گویا به امر بودن فعل « مکن» در گزینه دوم توجه نشده است و به پیرو آن از شناسه ی تهی در پایان این فعل غفلت شده است. بدون شک نبود شناسه در پایان فعلهای امر و نهی ، به معنای دوم شخصف مفرد بودن این فعل ها است همچنان که نبود شناسه در پایان فعلهای ماضی ( و فعلهای مضارع« است،هست،نیست) به معنای سوم شخصف مفرد بودن این فعل ها است و در زبان آن چه بر معنایی دلالت کند، تکواژ است. به همین دلیل فعلهایی مانند « برو، ببین، نیا، میامیز و...» هریک از سه تکواژ ساخته شده اند: ۱- پیش وند امر یا نهی ۲- بن مضارع ۳- شناسه ی فعل تهی
  ********زبان و ادبیات فارسی******-****رشته تجربی**
  ۱۵ ـ گزینه های ۱ و ۴ هردو درست هستند.
  گویا در طراحی پرسش، آرایه ی تکرار ـ که مربوط به زیبایی شناسی سخن است ـ با نقش دستوری تکرار ـ که مربوط به دستور و زبان شناسی است ـ اشتباه گرفته شده است؛ در نقش تکرار، یک واژه بدون تغییر نقش در یک جمله تکرار میشود اما در آرایه ی تکرار در یک بیت یک واژه تکرار می گردد و این تکرار شدن می تواند در جمله های متفاوت یا نقش های متفاوت باشد؛ همان اتفاقی که برای واژه ی «بار» در جمله ها اول و دوم و برای «باری» در پایان دو مصراع گزینه نخست رخ داده است ؛ بنابراین در گزینه ی نخست آرایه ی تکرار داریم نه نقش تکرار. بدل و معطوف هم در این بیت به کار نرفته است، پس هیچ یک از نقش های تبعی در این گزینه وجود ندارد.
  و اشتباهی از این نوع، فقط می تواند ناشی از بی دقتی و عجله باشد که نباید در طراحی چنین آزمون بزرگی جایی داشته باشد؛باری ...
  در پرسش ۱۱ نیز در بیت الف ، « خاک » به اشتباه «خک» آمده است و شاید تست را از حالت استاندارد خارج ساخته باشد که تشخیص آن با کارشناسان بزرگوار سازمان سنجش است.
  ********زبان و ادبیات فارسی******-- ****رشته زبان های خارجی**
  ۱۸ ـ هیچ گزینه ای درست نیست.
  مفهوم یادشده در گزینه نخست،مربوط به بیت قبلی این غزل معروف است( در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند / به دشت پرملال ما پرنده پرنمی زند )
  و مفهوم این بیت غفلت زدگی مردم و بی انگیزگی آنها برای دست یافتن به آزادی و رهایی است که آشکار ا در کتاب درسی نیز چنین مفهومی برای این بیت درج شده است: در این ظلمت اختناق کسی به فکر آزادی و رهایی نیست. ( ص ۱۳۹، کتاب ادبیات فارسی ۲)
  ۲۵ ـ اگر بخواهیم در این تست، پاسخی را بپذیریم ،گزینه ۴ است نه ۳٫ پذیرفتن گزینه ی سوم، ما را دچار دور باطل می نماید:
  «آرزوی تحقق نیافته ی شاعر» هیچ اطلاعی بیشتر از « غیر ممکن در نقاشی» در خود ندارد و نمی توان آن را به عنوان جواب سؤال پذیرفت.
  پاسخ ساده ی این پرسش ، «آواز خواندن شقایق است» که از نمونه های جان بخشی در ادبیات است، شگردی که در نقاشی به زحمت و به ندرت به آن دست می توان یافت اما دستمایه ی کار اغلب شاعران و نویسندگان است. و جان بخشی نمونه ای از نوآوری و فروریختن دیوار عادت ها و آموخته هاست (مثلاً آوازخواندن شقایق جزو عادت های ذهنی ما نیست.)
  ********زبان و ادبیات فارسی******-- ****رشته هنر**
  ۱۵ـ پاسخ دقیق گزینه ی ۱ است نه ۲، اما گزینه ۲ را نیز می توان درست به شمار آورد.
  در متن پرسش تنها یک پسوند قید شده است اما «سرگردانی» دو پسوند دارد : سر + گرد + ان + ی
  و دانش آموزی که به این نکته توجه کند گزینه ی ۱ را برمی گزیند و باید بالاترین نمره ی مثبت را بگیرد نه نمره ی منفی!
  اما می توان «گردان» را بدون توجه به این که از پیوستن تکواژ گذراساز «ان» به بن مضارع «گرد» حاصل شده است، بن مضارع دانست و گزینه ی ۲ را انتخاب کرد.
  ۱۶ـ گزینه های ۳ و ۴ هردو درستند.
  « ساختن» را در بیت چهارم نیز می توان تصمیم گرفتن و آهنگ کردن معناکرد. هر چهار گزینه ی این تست ـ که از دید شیوه ی طرح پرسش بسیار ارزشمند و هوشمندانه است ـ از شواهد لغتنامه ی دهخدا برگرفته شده است و یقینا دقت مورد نظرف تست های کنکور سراسری، در دسته بندی اقوال و یافته ها در لغتنامه منظور نظر علامه نبوده است و اگر دانش آموزی در بیت چهارم، «چه سازیم» را چه تصمیمی بگیریم معنا کند ـ و نه به روایت لغتنامه « چه تدبیری کنیم» ـ راه به خطا نبرده است و سزاوار نمره ی مثبت است نه منفی.( و ای کاش هرچه زودتر طرح پیشنهادی بنده درمورد وزن دهی به گزینه ها ـ که شرح کامل آن پیش از نوروز ۹۴،از راه های رسمی و بسیار معتبر تقدیم ریاست محترم سازمان سنجش آموزش کشور شده است و در صفحه ی اصلی این سایت نیز دردسترس همگان است ـ مورد توجه قرار گیرد و درعمل بسیاری از این دست مشکلات داوطلبان را در سال های اینده از میان بردارد. به امید یاری شما و خدا!)
  ********زبان و ادبیات فارسی******-- ****خارج از کشور**
  گرچه هنوز پاسخ کلیدی کنکور خارج از کشور اعلام نشده است اما تست ۱۶ اندکی جای تامل دارد.

  .
  .
  **ریاضیات تجربی -- مهندس افشین ملاک*پور**
  کلید ریاضی تجربی هیچ غلطی نداشته است.


  دوستان اگه به كليد اعتراض دارين ميتونين اعتراضتونو تا 6تير از طريق
  اين سامانه به سازمان سنجش اعلام كنيد منتها قبلش بايد ثبت نام كنين
  [سیستم ارسال درخواست][0]
  من خودم از سوالات رياضي فيزيك به 5تا سوال اعتراض كردم 3تا تو ادبيات
  و دوتا تو رياضي ... اگه اعتراض دارين حتما انجامش بدين چون اين كليد
  اوليه است و كليد قطعي نيست احتمال اينكه تغييرش بدن خيلي زياده .
  موفق باشين

  [0]: [[[http://request.sanjesh.org/noetrequest/login/][0]][0]][0]

  [0]: [[http://request.sanjesh.org/noetrequest/login/][0]][0]

  [0]: [http://request.sanjesh.org/noetrequest/login/][0]

  [0]: http://request.sanjesh.org/noetrequest/login/


 

کاربران فعال این بخش

25
آنلاین

19.4k
کاربران

9.0k
موضوع ها

603.9k
دیدگاه‌ها