سلام آلا یه پیشنهاد دارم  • سلام آلای عزیز امکان داره سوالات کنکور های ۸۰ تا ۹۶ گروه های مختلف را در سایت تخته خاک بگذاری


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.