تست نکته دار


 • همیار

  در یک سلول کلرانشیم برگ گل زنبق، درمورد اندامک دوغشایی که جز دستگاه غشایی درونی نیست و فاقد نقش ذخیره ای می باشد، می توان گفت که قطعا ...
  1)در ساخت، ذخیره و ترشح مولکول های مهم زیستی سلول، موثر می باشند.
  2)با کمک آنزیم های درون غشایی، دارای توانایی جذب و تبدیل انرژی می باشند.
  3غشاهای درونی، فضای درون آن را جهت بهتر انجام وظایف، به سه قسمت تقسیم کرده اند.
  4)چین خوردگی های غشای درونی اندامک، به افزایش میزان تبدیلات انرژی کمک کرده است.

  جوابش کدومه؟! • سلام دکتر ،ایز ايت 4 ? بین دو و چهار شک دارم • سلام. به نظرمن4 میشه. چون توی 2 گفته دارای توانایی جذب و تبدیل انرژی ،ولی میتوکندری انرژی جذب نمیکنه.
  البته نظر من اینه.شایدم اشتباه باشه • سوال
  کلروپلاست نقش ذخیره ای داره؟؟
  چون این سوال کلروپلاست رو به راحتی تایید میکنه که در اوصورت گزینه های 2 و 3 درستند و در صورتی که میتوکندری رو بگه گزینه 4 • @king خب سوال گفته فاقد نقش ذخیره ای می باشد ینی کلروپلاست نیست


 • دانش آموزان آلاء

  گزینه ۴؟!😕 • @zahra_asd در تست نکته دار گفته است:

  @king خب سوال گفته فاقد نقش ذخیره ای می باشد ینی کلروپلاست نیست

  کتاب درسی تو کدوم قسمت گفته که کلروپلاست ذخیره میکنه چیزی رو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ • @sara-mg به نظرشما چرا4 میشه؟


 • دانش آموزان آلاء

  @zahra_asd
  فکر کنم
  مطمئن نیستم.
  فکر کنم منظور سوال میتوکندری بوده. • آخه کتاب کجا گفته کلروپلاست ذخیره نمیکنه؟؟کجا؟؟


 • دانش آموزان آلاء

  پلاست ها نقش ذخیره ای دارن... • @king توی بستره نشاسته و لیپید و اینا هس به نظر من برا همین میشه نقش ذخیره ای داره:neutral_face:
  شایدم نورو ذخیره میکنه:hushed:
  اصن شایدم منظور سوال کلروپلاسته:sweat_smile:
  نمیدونم من گیج شدم • @sara-mg در تست نکته دار گفته است:

  پلاست ها نقش ذخیره ای دارن...

  آدرس متن کتاب رو بدید
  کتاب کجا گفته پلاست ها نقش ذخیره ای دارند؟
  تو فصل دوم بعد از کلروپلاست گفته پلاست های دیگه ای هستند که موادی مثل نشاسته و.. رو ذخیره میکنند
  نگفته که کلروپلاست هم چیزی ذخیره میکنه


 • دانش آموزان آلاء

  @king خوب اونم نوعی پلاست محسوب میشه


 • دانش آموزان آلاء

  @king از اسمش معلومه • @king نه گفته انواع دیگری از پلاست ها که ممکن است در خود موادی ذخیره کنن:confused:


 • دانش آموزان آلاء

  @zahra_asd
  کلروپلاست نقش ذخیره ای داره به غیر از اون فتوسنتز هم انجام میده. • @sara-mg در تست نکته دار گفته است:

  @zahra_asd
  کلروپلاست نقش ذخیره ای داره به غیر از اون فتوسنتز هم انجام میده.

  چی ذخیره میکنه؟ • @king توی کتاب پیش دانشگاهی فصل8 هم به این موضوع اشاره شده ک کلروپلاست رنگیزه ذخیره میکنه
  منم اینو تو کتابم نوشتم که : ذخیره رنگیزه در اندامک تک غشایی مانند واکوئل و دو غشایی مانند کلروپلاست انجام میگیرد.
  پس دیگه حله ..همون که من گفتم:sweat_smile: • یه چیز دیگه اینکه میتوکندری انرژی رو ذخیره میکنه که :/ • @king میتوکندری ATP رو تولید میکنه • @zahra_asd در تست نکته دار گفته است:

  @king توی کتاب پیش دانشگاهی فصل8 هم به این موضوع اشاره شده ک کلروپلاست رنگیزه ذخیره میکنه
  منم اینو تو کتابم نوشتم که : ذخیره رنگیزه در اندامک تک غشایی مانند واکوئل و دو غشایی مانند کلروپلاست انجام میگیرد.
  پس دیگه حله ..همون که من گفتم:sweat_smile:

  حله
  قبول کردم • @dr-bernosi عجب سوالی پرسیدیناااا:sweat_smile:
  جوابش کدوم گزینه شده؟؟


 • دانش آموزان آلاء

  اگه منظور میتوکندری باشه، در مورد گزینه ۲ که گفته جذب غلط میشه...
  فکر کنم البته🤔


 • دانش آموزان آلاء

  @zahra_asd در تست نکته دار گفته است:

  @king توی کتاب پیش دانشگاهی فصل8 هم به این موضوع اشاره شده ک کلروپلاست رنگیزه ذخیره میکنه
  منم اینو تو کتابم نوشتم که : ذخیره رنگیزه در اندامک تک غشایی مانند واکوئل و دو غشایی مانند کلروپلاست انجام میگیرد.
  پس دیگه حله ..همون که من گفتم:sweat_smile:

  نشاسته هم فکر کنم داشته باشه.☺ • الان که یکم استراحت کردم میبینم که بله دو بخاطر کلمه جذب غلطه ،گزینه 4 درسته

  ولی یه مشکلی هم هست !:

  ذخیره و تجمع مواد در میتوکندریها
  میتوکندریها می‌توانند در اتاق داخلی خود مواد مختلف را انباشته کنند که این مواد عبارت‌اند از: ترکیبات آهن‌دار، چربیها، پروتئینها، کاتیونها و آب. در اثر ذخیره این مواد، میتوکندریها اغلب به حالت یک غشایی و شبیه باکتریهای کوچک دیده می‌شوند و به تدریج، کریستاها محو می‌شوند اما بعد از حذف این مواد، دوباره همه به حالت اول برمی‌گردد.

  ینی میشه گفت آیا سوال غلطه ?


 • دانش آموزان آلاء

  @سجاد96 در تست نکته دار گفته است:

  الان که یکم استراحت کردم میبینم که بله دو بخاطر کلمه جذب غلطه ،گزینه 4 درسته

  ولی یه مشکلی هم هست !:

  ذخیره و تجمع مواد در میتوکندریها
  میتوکندریها می‌توانند در اتاق داخلی خود مواد مختلف را انباشته کنند که این مواد عبارت‌اند از: ترکیبات آهن‌دار، چربیها، پروتئینها، کاتیونها و آب. در اثر ذخیره این مواد، میتوکندریها اغلب به حالت یک غشایی و شبیه باکتریهای کوچک دیده می‌شوند و به تدریج، کریستاها محو می‌شوند اما بعد از حذف این مواد، دوباره همه به حالت اول برمی‌گردد.

  ینی میشه گفت آیا سوال غلطه ?

  اینایی که شما گفتی خارج از کتابه.☺
  دیگه در این حد نیست! • @dr-bernosi گزینه ۳ میشه⁉⁉


 • همیار

  @king در تست نکته دار گفته است:

  @zahra_asd در تست نکته دار گفته است:

  @king خب سوال گفته فاقد نقش ذخیره ای می باشد ینی کلروپلاست نیست

  کتاب درسی تو کدوم قسمت گفته که کلروپلاست ذخیره میکنه چیزی رو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  تو چرخه کالوین اگه اشتباه نکنم atp ذخیره میکنه


 • همیار

  این تستو از آی کیو انتخاب کردم! البته ترکیبش کردم چنتا تستشو!
  این اندامک طبق سوال نه هستس نه پلاسته! فقط میتونه کلروپلاست و میتوکندری باشه!
  با رد گزینه میزنیم ببینیم چی میشه!
  باید بدونیم که چیزی که میگه درمورد هم میتوکندری و هم کلروپلاست درست باشه!
  1)من خودم همیشه تو سوالایی که از کلماتی مثل می تواند، نقش دارد، موثر است استفاده شده، سعی میکنم رد گزینه کنم! البته شمارشی که :| این گزینه رو نگه میداریم
  2)این درمورد میتوکندری درست نیس! چون انرژی رو جذب نمیکنه! ولی درمورد کلروپلاست درسته!
  3)اولین چیزی که خودم دیدم غشاهای درونیه! ما توی کلروپلاست دوتا غشای درونی ولی توی میتوکندری یه غشای درونی داریم! پس اینم ول معطل! بریم بعدی! البته ادامش هم که درمورد میتوکندری باز غلطه!
  4)چین خوردگی های غشای درونی هم که مربوط به میتوکندریه و کلروپلاست چین خوردگی غشایی نداره!
  با این اوصاف گزینه 1 درست میشه! حالا چرا!
  این چیزی که تو گزینه 1 گفته شده مربوط به اندامکای دستگاه غشایی درونیه(کمتر کسی میدونه احتمالا متن کتابه دقیقا)!کلروپلاست و میتوکندری توی تامین انرژی سلول و بخشای مختلف سلول نقش داره! از این طریق تو کارای دستگاه غشایی درونی نقش دارن! ینی مثلا میتوکندری انرژی لازم برای فعالیت آنزیمای شبکه آندوپلاسمی رو فراهم میکنه! شبکه آندوپلاسمی هم جزیی از دستگاه غشایی درونیه
  تست اسونی بود چرا همه میگفتن 4 :|


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi
  ساخت و ذخیره و ترشح مولکول های مهم زیستی دقیقا جمله کتابه که درمورد دستگاه غشای درونی گفته. و میتوکندری و کلروپلاست بدون شک جزو دستگاه غشای درونی نیستن.
  و چون سوال آخرش گفته"قطعا"، گزینه یک از همون اول رد میشه!
  البته این تحلیل من بود:/


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi
  به سوال میخوره که منظور طراح میتوکندری باشه...
  البته طراح هم که خودتون هستین😁


 • همیار

  @sara-mg در تست نکته دار گفته است:

  @dr-bernosi
  به سوال میخوره که منظور طراح میتوکندری باشه...
  البته طراح هم که خودتون هستین😁

  گفتم از ای کیو انتخاب کردم! تحلیل منو مخصوصا اولشو بخونین


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi
  گفتین که ترکیبش کردین دیگه


 • همیار

  @sara-mg در تست نکته دار گفته است:

  @dr-bernosi
  گفتین که ترکیبش کردین دیگه

  اون مهم نیس ماهیت تست مهمه :)


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi
  بله درسته😃
  قصد جسارت ندارم ولی ترکیب سوالای تالیفی ممکنه جوابای مختلفی بدن!


 • همیار

  یه دام تستی معروف رو هم بهتون بگم البته باید بدونین!
  اگه تو گزینه 3 نگا کنین، اول سوال اومده طراح یه ها گذاشته و داوطلب هم چون اول سواله سریع ازش رد میشه :|


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi
  غشاهای درونی؟
  منظورش دستگاه غشای درونی نیس...


 • همیار

  @sara-mg در تست نکته دار گفته است:

  @dr-bernosi
  بله درسته😃
  قصد جسارت ندارم ولی ترکیب سوالای تالیفی ممکنه جوابای مختلفی بدن!

  ماهیت تست حفظ شده و فقط گزینه 3 رو از غشای درونی به غشاهای درونی تغییر دادم که یه نکته دیگه هم گنجونده بشه! تو تست اصلی گزینه 3 هم غلطه! و طبق خود کتاب و پاسخ نامه گزینه 1 درسته
  پاسخش هم منطقیه!


 • همیار

  @sara-mg در تست نکته دار گفته است:

  @dr-bernosi
  غشاهای درونی؟
  منظورش دستگاه غشای درونی نیس...

  @sara-mg در تست نکته دار گفته است:

  @dr-bernosi
  غشاهای درونی؟
  منظورش دستگاه غشای درونی نیس...

  :| سوالو فک کنم اشتباه خوندین!


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi در تست نکته دار گفته است:

  @sara-mg در تست نکته دار گفته است:

  @dr-bernosi
  غشاهای درونی؟
  منظورش دستگاه غشای درونی نیس...

  @sara-mg در تست نکته دار گفته است:

  @dr-bernosi
  غشاهای درونی؟
  منظورش دستگاه غشای درونی نیس...

  :| سوالو فک کنم اشتباه خوندین!

  گزینه ۳ مگه نگفته غشاهای درونی؟
  خب این ینی غشا های داخل میتوکتدری و کلروپلاست دیگه.
  دام تستی گزینه ۳ همینه؟
  ینی میخواسته که ما اشتباهی بگیریم دستگاه غشایی درونی؟


 • همیار

  @dr-bernosi در تست نکته دار گفته است:

  این تستو از آی کیو انتخاب کردم! البته ترکیبش کردم چنتا تستشو!
  این اندامک طبق سوال نه هستس نه پلاسته! فقط میتونه کلروپلاست و میتوکندری باشه!
  با رد گزینه میزنیم ببینیم چی میشه!
  باید بدونیم که چیزی که میگه درمورد هم میتوکندری و هم کلروپلاست درست باشه!
  1)من خودم همیشه تو سوالایی که از کلماتی مثل می تواند، نقش دارد، موثر است استفاده شده، سعی میکنم رد گزینه کنم! البته شمارشی که :| این گزینه رو نگه میداریم
  2)این درمورد میتوکندری درست نیس! چون انرژی رو جذب نمیکنه! ولی درمورد کلروپلاست درسته!
  3)اولین چیزی که خودم دیدم غشاهای درونیه! ما توی کلروپلاست دوتا غشای درونی ولی توی میتوکندری یه غشای درونی داریم! پس اینم ول معطل! بریم بعدی! البته ادامش هم که درمورد میتوکندری باز غلطه!
  4)چین خوردگی های غشای درونی هم که مربوط به میتوکندریه و کلروپلاست چین خوردگی غشایی نداره!
  با این اوصاف گزینه 1 درست میشه! حالا چرا!
  این چیزی که تو گزینه 1 گفته شده مربوط به اندامکای دستگاه غشایی درونیه(کمتر کسی میدونه احتمالا متن کتابه دقیقا)!کلروپلاست و میتوکندری توی تامین انرژی سلول و بخشای مختلف سلول نقش داره! از این طریق تو کارای دستگاه غشایی درونی نقش دارن! ینی مثلا میتوکندری انرژی لازم برای فعالیت آنزیمای شبکه آندوپلاسمی رو فراهم میکنه! شبکه آندوپلاسمی هم جزیی از دستگاه غشایی درونیه
  تست اسونی بود چرا همه میگفتن 4 :|

  اینو خوندین؟


 • دانش آموزان آلاء

  اونجا که گفته فاقد نقش ذخیره ای مگه نمیتونیم کلروپلاست رو حذف کنیم؟ چون نقش ذخیره ای داره


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi اری


 • همیار

  @sara-mg در تست نکته دار گفته است:

  اونجا که گفته فاقد نقش ذخیره ای مگه نمیتونیم کلروپلاست رو حذف کنیم؟ چون نقش ذخیره ای داره

  قطعا نمیتونیم حذفش کنیم! درسته که کلروپلاست نقش ذخیره ای داره ولی احتمالا توی سوال نقش اصلی منظور طراح بوده که ذخیره توی کلروپلاست نقش اصلی نیست


 • همیار

  @sara-mg در تست نکته دار گفته است:

  @dr-bernosi اری

  پس گفتم! میتوکندری یه غشای درونی و کلروپلاست دو غشای درونی داره! پس درمورد میتوکندری به کار بردن غشاهای درونی غلطه


 • همیار

  @dr-bernosi در تست نکته دار گفته است:

  @sara-mg در تست نکته دار گفته است:

  اونجا که گفته فاقد نقش ذخیره ای مگه نمیتونیم کلروپلاست رو حذف کنیم؟ چون نقش ذخیره ای داره

  قطعا نمیتونیم حذفش کنیم! درسته که کلروپلاست نقش ذخیره ای داره ولی احتمالا توی سوال نقش اصلی منظور طراح بوده که ذخیره توی کلروپلاست نقش اصلی نیست

  فک میکردم تو کنکور اینطور سووالا نمیاد ولی تو 96 دیدم اومد مربوط به همین فصلم بود فک کنم


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi
  خوب از کجا میشه فهمید که منظور طراح نقش اصلی بوده؟
  از روی کلرانشیم؟😕


 • همیار

  شما دارین توی تست یه نوعی غرق میشین! تست ساده ای بوده در کل! طراح میخواسته یه نکته رو که همون نقش کلروپلاست و میتوکندری توی تامین انرژی دستگاه غشایی درونی بود رو بهمون بگه!
  گفتم قبلا هم موثر، میتواند و ... اینا اومدن تو تست بهتره بذاریمش کنار با رد گزینه بریم!
  بعدش توی کتاب صریحا نگفته که کلروپلاست چیزی رو ذخیره میکنه!
  تستای زیست کلا سلیقه ای هستن هم تو کنکور هم تالیفی! باید انقد از این تستا بزنین که بتونین باهاشون براحتی روبرو بشین


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi
  ✋☺
  بقیه پس کوشن؟!


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.