شیمی صفر تا صد کنکور 95-96  • سلام
    کلاس کنکور سال قبل استاد آقاجانی، چرا مباحث شیمی پیش 2 رو نداره؟! یعنی الکتروشیمی و اسید و باز... همینطور مباحث محلول از شیمی سوم...
    این مباحث ضبط نشدن؟؟؟


  • دانش آموزان آلاء

    @alipishgahi78
    سلام ظبط نشدن.شما میتونید از کلاس کنکور 95-94 استاد استفاده کنید که کامله فقط دوجلسه به خاطرمشکل فنی ظبط نشده.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.