اشکال در ویدئوی آموزشی شیمی  • با سلام
    درجلسه 67 تدریس استاد آقاجانی ایشان در حال تدریس مباشند که ناگهان فیلم قطع میشود(؟؟؟؟؟؟؟) ودر جلسه بعدی نیز اشاره ای به این موضوع نمیشود!!!!!!!!حتی در تلگرام هم خبری نیست!!!!!
    لطفا پیگیری کنید:heart:


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.