پاسخ به لنف


  • دانش آموزان آلاء

    پاسخ: لنف
    در واقع خرچنگ دراز چون دستگاه گردشش بازه،هر سیاهرگی وارد ابشش شه مستقیم بعد تبادل میشه سرخرگ و میره قلب،،،طبق کتاب ما نزدیک 6 تاس،،البته زیاد مهم نیست،،،،،
    پلاسما از رگ خون خارج شه اسمش مایع میانبافتیه وارد رگ لنفی شه اسمش لنف...پلاسما زردکمرنگ،لنف بی رنگ ،،،پس میشه فعمید رنگ میانی چیه


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.