سوال؟؟؟


  • دانش آموزان آلاء

    10گرم کلسیم کربنات را در یک ظرف 5لیتری تحت دمای 827درجه سانتی گراد قرار می دهیم تا در تعادل قرار بگیرد چنانچه در لحظه تعادل جرم فراورده ها 9برابر جرم واکنش دهنده ها باشد kچند است؟؟(o=16 c=12 ca=40)  • جواب رو من به دست آوردم \(10^{-3}\)×\(1/8\) اگه درسته بگو تا توضیح بدم


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.