ممنون از خدمات بی نظیرتون ولی به انسانی ها کم توجهی میکند دروس تخصصی ریاضی و تجربی کامله ولی انسانی کمه


  • دانش آموزان آلاء

    ممنون از مدیریت الا به خاطر خدمات بی نظیرشون ولی مثل تمام موسسات دیگه به رشته انسانی کم توجه میشه لطفا تدریسدروس مثل فلسفه پیش و روانشناسی تو اولویت قرار بدهید مانند همانند دروس مثل رشته ریاضی و تجربی اجرتون با شهدا


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.