گوارش


  • دانش آموزان آلاء

    در گوارش موریانه در سال دو گفته شده میکوب وجود دارد در حالی که در پیش گفته شده اغازی جانور مانند وجود دارد؟


  • همیار

    میکروب توی صفحه 1 سال سوم معرفی شده که میتونه آغازی هم باشه!البته میکروب مفید داریم و غیرمفید!که آغازی چانورمانند مفیدشه!در ضمن همزیست معده موریانس!


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.