رای گیری !


 • همیار

  تا ساعت 11:15 شب میرسیم یه فیلم دیگه برسونیم، #فیزیک دوست دارید یا #شیمی ؟ رای گییری تا پایان استراحت ما ( ساعت 10:45 )

  ▪️شیمی – 325
  👍👍👍👍👍👍👍 59%

  ▪️ فیزیک – 226
  👍👍👍👍👍 41%

  https://telegram.me/alaa_sanatisharif
  @فارغ-التحصیلان-آلاء @دانش-آموزان-آلاء

  👥 551 people voted so far. Poll closed.


 • همیار

  @Drmehdi در رای گیری ! گفته است:

  تا ساعت 11:15 شب میرسیم یه فیلم دیگه برسونیم، #فیزیک دوست دارید یا #شیمی ؟ رای گییری تا پایان استراحت ما ( ساعت 10:45 )

  ▪️شیمی – 325
  👍👍👍👍👍👍👍 59%

  ▪️ فیزیک – 226
  👍👍👍👍👍 41%

  https://telegram.me/alaa_sanatisharif
  @فارغ-التحصیلان-آلاء @دانش-آموزان-آلاء

  👥 551 people voted so far. Poll closed.

  لطفا همگی شرکت کنید !!!


 • همیار

  @Drmehdi
  مثل اینکه رای گیری بسته شده!


 • همیار

  نتیجه ی رای گیری

  🎥 #تدریس #شیمی جلسه 40 - آقای #آقاجانی
  مسائل ثابت تعادل K (قسمت چهارم)
  ✅ #ریاضی ✅ #تجربی

  http://sanatisharif.ir/Sanati-Sharif-Video/10/26/5579


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.