یه سوال داشتم از فیزیک


  • دانش آموزان آلاء

    سلام
    اندازه برایند دو بردار A و B برابر 40 متر و در جهت شمال است اگر اندازه بردار A برابر 30 متر و بردار Aدر جهت 30 درجه جنوب غرب باشد B را به روش نموداری تعیین کنید
    لطفا اگه کسی بلد است بگه


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.