لیپید درشت مولکول هست یانه؟ دو تا جواب من دیدم... • ی سوال تو کتاب خیلی سبز گفته:
  لیپیدها(ب جز کوتین) از نظر اندازه خیلی بزرگ نیستند و جزوه درشت مولکول ها محسوب نمی شوند.
  اما تو کتاب گربه گفته:
  لیپیدها(ب جز کوتین وسوبرین) درشت مولکول هستند اما پلیمر محسوب نمی شوند.
  کدومش درسته؟؟؟ آخر درشت مولکول هس یا نه؟؟؟
  1 ساعت از تایمو گرفته :(


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.