کسایی که فاگوزیست دارن بیان • سلام بچه ها ميشه تعداد صفحات فاگوزیست دومو برا هر فصل بگيد ممنونم


 • خیرین کوچک دریا دل

  @Šàřà در کسایی که فاگوزیست دارن بیان گفته است:

  سلام بچه ها ميشه تعداد صفحات فاگوزیست دومو برا هر فصل بگيد ممنونم

  حدودی بهتون بگم!برای هر فصل حدود 50 صفحه هستش!اما قلب و سلول حدودا 100 صفحه • @Dr.Bernosi
  شما دارید این کتابو؟؟
  فصل اول سال دوم چند صفحس


 • خیرین کوچک دریا دل

  @Šàřà در کسایی که فاگوزیست دارن بیان گفته است:

  @Dr.Bernosi
  شما دارید این کتابو؟؟
  فصل اول سال دوم چند صفحس

  در حال حاضر دسترسم نیسش اما حدود 70 • @Dr.Bernosi مچکرم


 • خیرین کوچک دریا دل

  خواهش میکنم


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.