ابیات برای قرابت


 • همیار

  دوستان توی اینجا میایم بیتای خارج از کتابو میذاریم!روش فک میکنیم و مفهومشو درک بکینم که برای 9 تا سوال قرابت کار خوبی باشه فک کنم!


 • همیار

  ناگهان پرده برانداخته ای يعنی چه
  مست از خانه برون تاخته ای يعنی چه
  زلف در دست صبا گوش به فرمان رقيب
  اين چنين با همه درساخت های يعنی چه


 • همیار

  طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به كف
  گر بكشم زهی طرب ور بكشد زهی شرف
  طرف كرم ز كس نبست اين دل پراميد من
  گر چه سخن همی برد قصه من به هر طرف


 • همیار

  اي كه در كوي خرابات مقامي داري
  جم وقت خودي ار دست به جامي داري
  اي كه با زلف و رخ يار گذاري شب و روز
  فرصتت باد كه خوش صبحي و شامي داري


 • همیار

  اي كه مهجوري عشاق روا مي داري
  عاشقان را ز بر خويش جدا مي داري
  تشنه باديه را هم به زلالي درياب
  به اميدي كه در اين ره به خدا مي داري


 • همیار

  روزگاريست كه ما را نگران مي داري
  مخلصان را نه به وضع دگران مي داري
  گوشه چشم رضايي به منت باز نشد
  اين چنين عزت صاحب نظران مي داري


 • همیار

  خوش كرد ياوري فلكت روز داوري
  تا شكر چون كني و چه شكرانه آوري
  آن كس كه اوفتاد خدايش گرفت دست
  گو بر تو باد تا غم افتادگان خوري


 • همیار

  طفيل هستي عشقند آدمي و پري
  ارادتي بنما تا سعادتي ببري
  بكوش خواجه و از عشق بي نصيب مباش
  كه بنده را نخرد كس به عيب بي هنري


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.