مهم ترین صفحات کتاب ادبیات کنکور!


 • ادمین

  ادبیات دوم:
  صفحات-----۱-۴---۲۷-۴۲---۶۱-۶۲----۷۷-۷۸---۷۸-۹۹---۱۱۹-۱۳۹---۱۶۲-۱۶۸----۱۶۸تااخرکتاب

  ادبیات سوم:
  صفحات----۱-۶---۲۲-۴۶---۴۹-۵۹---۶۷-۶۹---۷۸-۸۰---۸۳-۸۴---۸۹-۹۲---۹۶-۱۰۴---۱۰۷-۱۰۹---۱۱۷-۱۲۰---۱۲۰-۱۲۹---۱۴۵-۱۴۶ودرس اخرکه خیلی مهمه

  ادبیات پیش که کل کتاب مهمه.
  موفق باشیدودرخلوتتون باخدابرای منم یه دعایی بکنید
  به امیدموفقیتمون ان شالاه


 • ادمین

  سلام دوستان لطفااین سوالوجواب بدید
  ۱)مفهوم کدام گزینه ازبقیه دورتراست؟
  ۱)برکشته های ماجزباران رحمتت نبار
  ۲)برعیب های مامگیر
  ۳)عذرمابپذیر
  ۴)بیامرزمارابه خوبی خود


 • خیرین کوچک دریا دل

  @فاطمه-کنکوری گفته است:

  سلام دوستان لطفااین سوالوجواب بدید
  مفهوم کام گزینه ازبقیه دورتراست؟
  ۱)برکشته های ماجزباران رحمتت نبار
  ۲)برعیب های مامگیر
  ۳)عذرمابپذیر
  ۴)بیامرزمارابه خوبی خود

  2 میشه؟
  به نظر من 2 میشه...


 • ادمین

  ۲)این تستوببینین؟!!!!!
  باتوجه به متن درس رستم واشکبوس پاسخ دهید
  قضاگفت گیروقدرگفت ده /فلک گفت احسنت ومه گفت زه
  مخاطب این جملات به ترتیب کیست؟
  گیر=
  ده=
  احسنت=
  زه=
  جوابش میشه؟۱)اشکبوس-رستم -رستم-رستم ۲)اشکبوس-اشکبوس-رستم-اشکبوس
  ۳)رستم-اشکبوس-رستم-رستم ۴)رستم-رستم-رستم-اشکبوس


 • ادمین

  @فاطمه-کنکوری گفته است:

  سلام دوستان لطفااین سوالوجواب بدید
  مفهوم کام گزینه ازبقیه دورتراست؟
  ۱)برکشته های ماجزباران رحمتت نبار
  ۲)برعیب های مامگیر
  ۳)عذرمابپذیر
  ۴)بیامرزمارابه خوبی خود

  جواب گزینه۳


 • ادمین

  @فاطمه-کنکوری
  مشخصه که 3 میشه :)


 • دانش آموزان آلاء

  @فاطمه-کنکوری belakhare b joz zist ye chi gozashti k b drde ma ham bokhore ;) meqsiii ♡


 • ادمین

  ۳)عبارت(عمروبن لیث به دربلخ شکسته شدوهفتادهزارسواراوبه هزیمت رفتندوچون اوراپیش امیراوردند بفرمودندتااورابه یوزبانان سپردند)باکدام بیت تناسب معنایی بیشتری دارد؟
  ۱)جهان بگشتم وافاق سربه سردیدم /نه مردمم اگرازمردمی اثردیدم
  ۲)زروزگاروجهانم همین پسندامد /که زشت وخوب وبدونیک برگذردیدم
  ۳)کسی که تاج برسرداشت بامدادپگاه /نمازشب وراخشت زیرسردیدم
  ۴)براین صحیفه ی مینابه خامه خورشید /نگاشته سخنی خوش به اب زر دیدم
  لطفاجواب بدید دوستان منتظرجوابتونم.موفق باشید • ممنون فاطمه جان بابت سوالایی که میذاری.
  سوال سوم گزینه ۳


 • ادمین

  @a.s خواهش میکنم عزیزم.
  مرسی که جواب دادی درسته میشه گزینه۳:+1:


 • ادمین

  ۴)درهمه ابیات زیرارایه تلمیح وجودداردبجز.......
  ۱-مازفلک بوده ایم٬یارملک بوده ایم /بازهمانجارویم جمله که ان شهرماست
  ۲-امدموج الست کشتی قالب ببست /بازچوکشتی شکست نوبت وصل ولقاست
  ۳-ازمه اومه شکافت دیدن اوبرنتافت /ماه چنان بخت یافت اوکه کمینه گداست
  ۴-بخت جوان یارمادادن جان کارما /قافله سالارمافخرجهان مصطفی است


 • ادمین

  ۳ میشه ؟؟


 • ادمین

  @فاطمه-کنکوری 4؟ • @فاطمه-کنکوری 3?


 • ادمین

  سوال۴جواب----گزینه۴ • جوابش میشه؟۱)اشکبوس-رستم -رستم-رستم ۲)اشکبوس-اشکبوس-رستم-اشکبوس
  ۳)رستم-اشکبوس-رستم-رستم ۴)رستم-رستم-رستم-اشکبوس


 • ادمین

  سوال۲----جواب گزینه۱


 • ادمین

  رمزصفات وابسته پیشین :
  آتش شمعپ
  آ(صفت اشاره)-ت(صفت تعجبی)-ش(صفت شمارشی)-ش(شاخص)-م(صفت مبهم)-ع(صفت عالی)-پ(صفت پرسشی)


 • ادمین

  رمزوابسته های پسین:
  صمع جن
  ص(صفت)-م(مضاف الیه)-ع(عدد)-ج(جمع)-ن(نشانه نکره) • این پست پاک شده!

 • ادمین

  مهم ترین لغات املایی ادبیات ۲و۳وپیش دانشگاهی:
  **قسمت اول **
  احاد-اغامحمد-اماس(ورم)-اتراق-اثاثیه-اجاق-اداواطوار-ارغنون-استنشاق(بوییدن)-استیصال-اشتلم(لاف زدن)-اضغاث احلام(خوابهای پریشان)-اقتباس-اتوپیا-التهاب-الحاح(پافشاری)-التهاب-الوات-انحطاط-اهتزاز(جنبش)بحران-برخاستن-بزهکار-بغض-تابوت-تپانچه-تحجر-تذرو(قرقاول)-ترسا(مسیحی)-تصنیف(ترانه)-تضرٌع-تعویذ(دعا)-تعویض(عوض کردن)-تفتیش(بازرسی)-تقریر(بیان کردن)-تلاطم-توئون(تاوان)-تهجٌد(شب زنده داری)-ثقت(اعتمادکردن)-ثنا(مدح وستایش)-ثواب(پاداش)-جرئت-جنحه(گناه)-جولاهه(بافنده)-چارق(کفش چرمی)-حبری رنگ(کبودرنگ)-حبه (دانه)-حجاز-حجره-حجله قاسم-حرز(دعا٬تعویذ)]

  چنان کاری غمت بااین دلم کرد/ که موج زلزله باارگ بم کرد


 • دانش آموزان آلاء

  @فاطمه-کنکوری
  سلام . به نظرم سوال خیلی آسونیه . و عجیبه که هیچکس نگفت گزینه 1 .
  چون به جز گزینه 1 بقیه گزینه ها داره درخواست عفو و بخشش میکنه اما گزینه 1 رحمت ممکنه معنایی جز بخشش داشته باشه .
  امیدوارم اشتباه نکرده باشم:blush: :blush: :blush: :blush: :blush:


 • ادمین

  @reza19967 جوابش میشه گزینه۳


 • ادمین

  ۲نکته دنیااخرتی برای املاء:
  نکته۱: دررسم الخط فارسی به جای (ء)کوچکی که دربالای (ه)قرارمیدادند٬یک(ی)بزرگ وتنهابعدازکلمه قرارمیدهند.مانند: ترجمهٔ روان----ترجمه ی روان
  عهدهٔ کار---عهده ی کار

  نکته۲: گ «ذ»اردن----اگربه معنی گذاشتن باشد.
  گ«ز»اردن---اگربه معنی گذاشتن نباشد.


 • ادمین

  مهم ترین لغات املایی ۲و۳وپیش دانشگاهی
  قسمت ۲
  حضّار-حضور-حو‌‌ّا-حضیض(نشیب٬پستی)-حمیّت(غیرت)-حوزه-حیات-حیاط خانه-حیثیّت-خبیث-خدمتگزاری-خوش الحان-خیلتاش(گروه نوکران)-دارالطّباعه(چاپخانه)-داروغه-دباغّ خانه-درزه(بسته)-دها(زیرکی)-دهلیز-ذبح-راهب-رجحان(برتری)-رحیل-رقعه-رواق-زجر-زعارت(بدخویی)-زمخت-زمرّد-زندیق(ملحد-بی دین)-ساحت ربوبی-ساطع-سرنا(نوعی سازبادی)-سقط فروشی(خواروبارفروشی)-سقلمه-سماط(صف٬رده)-سِماط(سفره)سوهاضمه-شائبه(شک وتردید)-صاعقه-صبا-صیفی-صفوت(برگزیده٬خالص ازهرچیز).
  صدجام اگرارند یک بارکندمستم/یک بارنگاه توصدبارکندمستم


 • خیرین کوچک دریا دل

  کلمات هم ‌آوا و مشابه کنکوری ادبیات

  🔸امهال:مهلت دادن/ اِهمال:سستی کردن در کارها
  🔹اناء:کوزه/ عـناء:درد و رنج
  🔸اثاث:اسباب و وسایل/ اساس:پایه، بُن
  🔹انتساب:نسبت داشتن/ انتصاب:منصوب کردن
  🔸آزار:اذّیت/ آذار:ماه اوّل بهار(از ماه‌های رومی)
  🔹ازار:شلوار، لنگ/ عِذار:چهره
  🔸الغا:لغو کردن/ اِلقا:یاد دادن، آموختن
  🔹ارتجاع:بازگشتن/ اِرتجا:امیدواری
  🔸برائت:بیزاری/ براعت:برتری
  🔸بهِل:بگذار، رها کن/ بِحِل:حلال کن
  🔹اثرات:جمع«اثر»، نشانه ها/ عَثَرات:جمع«عثرة»، لغزش‌ها
  🔸اسیر:گرفتار/ عَصیر:شراب/ اَثیر:کره‌ی آتش
  🔹ذلالت:خواری/ ضَلالت:گمراهی
  🔸ثمَر:میوه/ سَمَر:افسانه، داستان
  🔹بغَل:آغوش/ بَقل:سبزی و تره بار
  🔸تعویذ:بازوبند/ تعویض:عوض کردن
  🔹حلم:خواب/ حِلم:بردباری
  🔸حارث:کشاورز/ حارس:نگهبان
  🔹زکّی:پاک، پارسا/ ذَکّی:باهوش
  🔸سوری:گل سرخ/ صوری:ظاهری
  🔹صفیر:صدای گلوله/ سَفیر:فرستاده


 • ادمین

  این پست پاک شده!

 • خیرین کوچک دریا دل

  این پست پاک شده!

 • ادمین

  اشعارهم مفهوم باابیات درس۱پیش دانشگاهی
  ۱)اهنگ درازشب رنجوری مشتاق/ باان نتوان گفت که بیدارنباشد
  ۲)حال شب های مراهمچومنی داندوبس/توچه دانی که شب سوختگان چون گذرد
  ۳)پیرمیخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش/ که نگوحال دل سوخته باخامی چند
  ۴)هرکه دراین حلقه نیست زنده به عشق/ براونمرده به فتوای من نمازکنید
  ۵)هرگزنمیردانکه دلش زنده شدبه عشق/ ثبت است برجریده ی عالم دوام ها
  ۶)کسی رادراین بزم ساغردهند/ که داروی بیهوشییش بیشتردهند
  ۷)ازتن دوست درسرای مجاز/ جان برون ایدونیایدراز
  ۸)که باشم من که مانم یانمانم/ توراخواهم که درعالم بمانی
  ۹)چندت کنم حکایت شرح این قدرکفایت/ باقی نمیتوان گفت الابه غمگساران


 • ادمین

  مهم ترین لغات املایی ۲و۳وپیش دانشگاهی
  قسمت سوم
  صلابت-صواب(درست٬شایسته)-ضلالت(گمراهی)-ضماد-ضیافت-ضیعت-طرازاول-طراوت-طنین قاطع-طوع(اطاعت کردن)-طوفان-طومار(نامه)-طویله-طیلسان(ردا-جامه بلندوگشاد)-عاق(ازاردهنده پدرومادر)-عاکفان کعبه-عباوقبا-عبث-عبوس(اخمو)-عشرات(لغزش ها)-عندلیب-عیوق-غالب-غالیه-غایت القصوی(کمال مطلوب)-غبطه-غدرناجوانمردان-غرامت-غریب-غضنفر-غلغله-
  غواص-غول اسا-فراق(دوری٬جدایی)-فراغ(اسودگی)-قاپوچی-قالب-قدار(قمه٬شمشیر)-دغن(ممنوع)۰قراضه-قریب(نزدیک)-قریحه-قفا-قلاکردن(شیطنت کردن)-بچه قنداقی-قیه(جیغ)-کهر(رنگ سرخ مایل به تیره)-لاغ (طنز)-لئيم(پست وفرومایه)-ماحضر-متأثر-محتسب-محاق(احاطه شده-پوشیده شده-حالت ماه در۳شب اخرماه قمری که اززمین دیده نمیشود).

  پادشاه عشق براقلیم دل چون دست یافت/ کشورخودرابه دست خویش ویران میکند


 • ادمین

  ابیات هم مفهوم بادرس۲ادبیات پیش
  ۱)من نکردم خلق تاسودی کنم/ بلکه تابربندگان جودی کنم
  ۲)یکی رابرسربنهدتاج وتخت/ یکی رابه خاک اندراردزتخت
  ۳)پس پرده ببیندکارهای بد/هم اوپرده پوشدبه الای خود
  ۴)پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد
  ۵)خودنه زبان دردهان عارف مدهوش/حمدوثنامی کندبلکه موسی براعضا


 • ادمین

  **ابیات هم مفهوم بادرس ۴ادبیات پیش دانشگاهی **
  ۱)مطربان رفتندوصوفی درسماع/عشق رااغازهست انجام نیست
  ۲)راهیست بحرعشق که هیچش کناره نیست /ان جا جز انکه جان سپارندچاره نیست
  ۳)عشق ان شعله ایست کوچون برفروخت/هرچه جزمعشوق باقی رابسوخت
  ۴)چون مرغ دلم به دام هستی درشد/چندان که تپیدبندمحکم ترشد
  ۵)نازپرورده تنعم نبردراه به دوست/عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
  ۶)اگرت ارزوی کعبه بودبردل /چه شکایت کنی ازخارمغیلانش
  ۷)بگفت ازعاشقی کارت سخت زاراست/بگفت ازعاشقی خوشترچه کاراست


 • ادمین

  ابیات هم مفهوم بادرس ۵پیش دانشگاهی
  ۱)فدای جان توگرجان من طمع داری/غلام حلقه به گوش ان کندکه فرمایند
  ۲)سعدیاگربه جان خطاب کند/ترک جان گوی ودل بدست ار
  ۳)سرم ازخدای خواهدکه پایش اندرافتد/که دراب مرده بهترکه درارزوی ابی
  ۴)حرفی نکوترازالف قامت یارنیست/خوشترزعاشقی به جهان کارنیست
  ۵)عاشق شوارنه روزی کارجهان سراید/ناخوانده درس مقصوددرکارگاه هستی


 • ادمین

  مهم ترین ابیات هم مفهوم بادرس ۶پیش دانشگاهی
  ۱)باهرکه خبرگفتم ازاوصاف جمیلش/مشتاق چنان شدکه چون من بی خبرافتاد
  ۲)دلارام بردلارامجوی/لب ازتشنگی خشک برطرف جوی
  ۳)جمله معشوقستوعاشق پرده ای/زنده معشوقستوعاشق مرده ای
  ۴)چون ذره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق/که درهوای رخت چون مهره پیوستم
  ۵)به شادی واسایش وخواب وخور /ندارندکاری دل افگارها
  ۶)نشان عاشقی رخسارزرداست /نشانش اشک گرم واه سرداست
  ۷)دست ازمس وجودچومردان ره بشوی /تاکیمیای عشق بیابی وزرشوی


 • ادمین

  ابیات هم مفهوم بادرس ۱۱پیش دانشگاهی
  ۱)ماسیه گلیمان را جزبلانمیشاید/بردل بهایی نه هربلا که بتوانی
  ۲)کی کندعاشق نگاهی برجهان /زان که عاشق راجهانی دیگراست
  ۳)طره پریشانش دیدم وبه دل گفتم/این همه پریشانی برسرپریشانی
  ۴)گرنبودی عشق تاشوریده راحالی دهد/دردورنج زندگانی هیچ درمانی نیست
  ۵)درزلف چون کمندش ای دل هیچ که انی /سرها بریده بینی بی جرم وبی جنایت
  ۶)برگ درختان سبزدرنظرهوشیار/هرورقش دفتریست معرفت کردگار
  ۷)همه سلامت نفس ارزوکندمردم/خلاف من که به جان خردهربلایی را
  ۸)اگرچه توجورکنی رای مادگرنشود/هزارشکربگویم هربلایی را


 • ادمین

  ابیات هم مفهوم بادرس ۱۵پیش دانشگاهی
  ۱)بلای ادمی باشدزبانش/که دروی بسته شدسودوزیانش
  ۲)ان به که نظرباشدوگفتارنباشد/تامدعی درپس دیوارنباشد
  ۳)یک دسته گل دماغ پرور/ازخرمن صدگیاه بهتر
  ۴)سخن اگرچه باشدچواب زلال/زتکرارخیزدغبارملال
  ۵)بگویم گرت هوش اندرسراست/سخن هرچه کوته بودبهتراست
  ۶)پس کس نگوییم چیزی نهفت/که درپیش رویش نیاریم گفت
  ۷)پیش دیوارانچه میگویی هوش دار/تانباشددرپس دیوارگوش
  ۸)خاموشی به که ضمیردل خویش /باکسی گفتن وگفتن مگوی
  ۹)نقدجان رالب خاموشی نگهبان باشد/رخنه مملکت دل لب خندان باش
  ۱۰)سخن کم گوی تادرکارگیرند/که دربسیاربدبسیارگیرند


 • ادمین

  افعالی که حرف اضافه خاص خودرادارند
  پرسیدن-دزدیدن-آموختن و...(را-از)
  آموختن-بخشیدن-هدیه کردن-هدیه دادن-چسباندن و....(را-به)
  اندودن-آمیختن و..(را-در)
  گنجاندن(را-در)
  شوراندن(را-بر)


 • خیرین کوچک دریا دل

  آثار مشابه در تاریخ ادبیات (قسمت۱):

  🔹آتش خاموش:سیمین دانشور/ شبلی در آتش:علیرضا قزوه
  🔸اسرار التّوحید:محمّد بن منوّر/ اسرار نامه:عطار نیشابوری
  🔹اسکندرنامه:نظامی گنجوی/ آیینه‌ی اسکندری:امیرخسرو دهلوی/ خردنامه‌ی اسکندری:جامی
  🔸انسان واسرار شب:عبّاس خلیلی/ یادگار شب:مرتضی شفق کاظمی
  🔹با دماوند خاموش:سیاوش کسرایی/ دماوندیّه(قصیده):ملک‌الشّعرای‌بهار
  🔸الأیّام:طه‌حسین/ الأعلام:خیرالدّین زِرِکلی
  🔹اخلاق‌الأشرف:عبید زاکانی/ اخلاق محسنی:ملّاحسین واعظ کاشفی

  منبع: @tarikhadabiat


 • خیرین کوچک دریا دل

  تو املا حواست به اینا باشه😉👇🏻

  ✅فراغ:آسایش
  فراق:جدایی
  ✅قربت:نزدیکی
  غربت:دوری
  ✅گذاشتن:قراردادن،وضع کردن
  گزاشتن:اداکردن،به جای آوردن
  ✅ضیاع:آب و زمین کشاورزی
  ضیاء:روشنایی
  ✅متبوع:کسی که از او اطاعت می شود
  مطبوع:دلپذیر،خوشایند
  ✅سفیر:فرستاده
  صفیر:بانگ،صدا
  ✅نقض:شکستن
  نغز:خوب و نیکو

  @tarikhadabiat


 • ادمین

  روش شمارش جمله دربیت و...
  ۱)ابتداافعال جمله رادرنظرمیگیریم .
  ۲)حذف افعال به قرینه لفظی ومعنوی رادرنظرمیگیریم .
  ۳)شبه جمله ها ومناداها نیزجمله به حساب میایند.
  ۴)پرسشی تاکیدی که نیازبه جواب نداشته باشد ویابه عبارت دیگر سوال مثبت وجواب منفی داشته باشدویاسوال منفی جواب مثبت باشد====>سوال+وجواب ----->>مگرشیراسب سوارمیشود؟؟؟!
  ====>سوال -وجواب+---->>مگرخدامارامیبیند؟؟؟!
  مثال کلی : ای خدابرماترحم کن بردوستان مانیز....
  ای خدا-ترحم کن-بردوستان نیز(ترحم کن=حذف به قرینه معنوی)====۳جمله دارد.

  توضیحات ارائه شده توسط استادم دکتررضائیان میباشد.


 • ادمین

  لف ونشر...
  هرگاه دویاچندکلمه ابتدا درجمله ای بیاورندودرادامه برای هریک ازانها کلمه ای بیاورند که باکلمه اول متناسب است به ان لف ونشرمیگویند.
  مثال:
  به مستی گاه چشم میبوسم ٬گاه لبت
  پیش مستان هیچ فرق ازپسته وبادام نیست.(چشم =بادام٬لب=پسته)
  مثال۲:
  چه بایدنازش ونالش برادباریواقبالی (نازش=ادبار٬نالش+اقبال)


 • ادمین

  کنایه
  کاربرد گروهی ازکلمات در۲معنی دورونزدیک راکنایه گویند.
  درکنایه هرگزمعنی نزدیک کلمه مدنظرنیست وفقط معنی دورمهم است.
  مثل: درپوست خودنگنجیدن(کنایه ازشادی وخوشحالی)
  تذکر:‌معمولا درکنایه فعل وجوددارد.(ازپاافتادن کنایه ازناتوانی٬برجای بودن کنایه ازبی تفاوتی وبی قراری)
  تذکر: وقتی کلمات درکناریکدیگرقرارمیگیرن وارایه کنایی میسازند معنی عادی خودراازدست میدهند ومعنی اصطلاحی به خودمیگیرند.
  درترکیبات زیراعضای بدن درمعنای واقعی خود به کارنرفتند.
  چشم پوشیدن (کنایه ازنادیده گرفتن -صرف نظرکردن)/به گردن گرفتن (کنایه ازپذیرفتن).


 • ادمین

  جزوه آرایه های ادبیات عالیه حتما استفاده کنید قول میدم نتیجه بگیریدباخوندنش .:blush: 0_1479023690298_۲۰۱۶۱۱۱۳_۱۱۱۴۲۹.jpg
  0_1479023709004_۲۰۱۶۱۱۱۳_۱۱۱۵۰۵.jpg
  0_1479023807740_۲۰۱۶۱۱۱۳_۱۱۱۵۱۸.jpg
  @دانش-آموزان-آلاء
  بخاطر دست خطم اگه خوب نیست معذرت میخوام :expressionless: • @فااطمه چه عالی من یکمم تو ادبیات گیر داشتم مخصوصا همین ارایه حتما شما درصد بالایی دارین تو این درس • @fatemeh67 در مهم ترین صفحات کتاب ادبیات کنکور! گفته است:

  @فااطمه چه عالی من یکمم تو ادبیات گیر داشتم مخصوصا همین ارایه حتما شما درصد بالایی دارین تو این درس

  فیلما ی اقای راوش رو حتما ببین • یه سریموضو ع ها انگار کلن گم شدن
  من اصن یادم نبود فاطمه این موضو ع رو داره :anguished:


 • ادمین

  @ترنم در مهم ترین صفحات کتاب ادبیات کنکور! گفته است:

  یه سریموضو ع ها انگار کلن گم شدن
  من اصن یادم نبود فاطمه این موضو ع رو داره :anguished:

  سلام عزیزم موضوعات گم نمیشه که
  میتونی بری پروفایل هرکاربری که مدنظرته سه نقطه ای هست تودایره ابیه رو بزن بروقسمت موضوع ها میبینی تا حالا چه تاپیک هایی زده .به همین سادگی:joy: • @فااطمه
  اره میدونم
  منظورم این بود که انقد بهشون سر زده نمیشه که انگار گم شدن و اثری ازشون نیس :joy:


 • ادمین

  0_1479411375093_۲۰۱۶۱۱۱۳_۱۱۱۵۳۴.jpg
  0_1479411376991_۲۰۱۶۱۱۱۳_۱۱۱۵۴۷.jpg
  0_1479411591093_۲۰۱۶۱۱۱۳_۱۱۱۶۰۲-1.jpg • @فااطمه
  اینا چقدر خوبن!
  مرسی واقعا!


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.