سوال در مورد ترمیم معدل  • سلام به آلایی های گل
    هبچکی میدونه طرح ارتقاع معدل تصویب شد یا نه؟؟؟؟؟
    اگه تصویب شده کی اجرایی میشه؟؟؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.