💠 مشاوره 21- پاسخ به سوالات مشاوره ای شما


 • مدیر

  👈 ابتدا توضیح می دهند که چگونه سوالات مشاوره ای خود را ارسال بفرمایید.
  👈 پاسخ به سوالات زیر:
  :one: چه کنیم زیست و عربی رو در کنکور 30 الی 40 و یا حتی 50% بزنیم؟
  :two: چه کنیم که در امتحانات تشریحی بهترین نتیجه رو بگیریم؟
  :three: چه کنیم که در امتحان ها استرس نداشته باشیم ؟

  ❤️ به لطف خدا آلاء رایگان هست و همیشه رایگان خواهد ماند.
  🎁 با نشر این پیام ها سفیر موفقیت ایرانیان باشید.
  👤 آقای محمدعلی امینی راد،مشاور آلاء

  :headphones: دانلود یا پخش فایل مشاوره ای

  :id: کانال تلگرام آلاء

  :globe_with_meridians: سایت آلاء


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.