لیسانس فیزیک دارم • سلام
  من لیسانس فیزیک دارم
  میخوام کنکور تجربی بدم
  تازه میخوام شروع کنم
  زبانم بالای هشتاد میزنم
  کمک کنیدبدونم چطور زیستو برسونم


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.