کی از دانشگاه روزانه انصراف بدم  • من دانشجوی دانشگاه تربیت معلم هستم.واسه شرکت در کنکور امسال کی باید انصراف بدم؟اگه بعداز کنکور انصراف بدم موردی داره؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.