بابا دم کنکوره بیا تموم کن این درسو الان دو ماهه دارم میگم/: